.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 30 فروردين 1397 ساعت 04:37

اخبار کارگری

بخش ایران:  نسان نودینیان
بخش بین المللی داوود رفاهی

تجمع پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج
٢٧ فروردین: تجمع پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج در داخل ساختمان سازمان خصوصی سازی بخاطر حقوق معوقه و پرداخت نکردن ٧ ماهه بیمه

تجمع کارگران شرکت پرلیت
٢٧ فروردین: تجمع کارگران شرکت پرلیت در برابر پروژه ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) بعلت عدم دریافت حقوق شش ماهه خود؛ کسی پاسخگو نیست.

کارگران پالایشگاه گاز موفق به بازگرداندن به کار ٧ همکار اخراخی خود شدند
اعتراض برای بازگشت به کار ٤ کارگر اخراجی دیگر ادامه دارد
روز ٢٤ فروردین و بدنبال سه روز اعتصاب و تجمع کارگران معترض پالایشگاه ایلام هفت نفر از کارگران اخراجی این پالایشگاه به سرکارشان بازگشتند. قضیه از این قرار است که بدنبال تجمعات کارگران پالایشگاه گاز در روزهای ششم و هفتم اسفند یازده نفر آن در شروع سال جدید اخراج شدند. کارگران پالایشگاه به این مساله اعتراض کرده و بعد از سه روز اعتصاب و تجمع در جلسه ای که که با مسئولان استانداری داشتند قرار شد هفت نفر از کارگران اخراج بدون قیدو شرط به سرکراشان بازگردند. و کارگران اعلام کردند تا وقتی باقی همکاران اخراجی آنان به سرکارشان بازنگردند، آنها به اعتراضشان ادامه خواهند داد. به کارگران وعده داده شده است که در جلسه روز یکشنبه این موضوع با مدیریت مطرح خواهد شد. یک موضوع مهم اعتراض کارگران پالایشگاه ایلام قراردادهای موقت کاری است. این کارگران با پیمانکاری های مختلف طرف قرارداد هستند و هر سال با تغییراتی که در ترکیب پیمانکاری رخ میدهد، امنیتی شغلی آنان به خطر می افتد و آنها همواره نگران بیکار شدن از کار هستند. اعتراضات کارگران پالایشگاه ایلام ادامه دارد.

وعده های توخالی برای پایان دادن به اعتصاب وتجمعات  کارگران پالایشگاه گاز ایلام دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بکار آنان
بلاتکیفی شغلی ١١کارگرمعترض اخراجی پالایشگاه گاز ایلام علیرغم وعده های داده شده ادامه دارد.
براساس گزارش منتشره بتاریخ٢٧فروردین،کارگران پالایشگاه گاز ایلام گفتند: پس از تجمعات هفته گذشته* مقرر شد هفت نفر از اخراجی‌ها بدون شرط به سر کار بازگردند اما هنوز خبری از تحقق این وعده نیست.
از قرار معلوم، امروز ظهر (بیست و هفتم فروردین) کمیسیون کارگری در استانداری ایلام تشکیل خواهد شد و موضوع بازگشت به کار اخراجی‌ها در این کمیسیون بررسی می‌شود، مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام نیز در جلسه امروز شرکت خواهد کرد.
در عین حال مدیرعامل این پالایشگاه اعلام کرده‌است که این کارگران به پیمانکار جدید معرفی می‌شوند.
جهت اطلاعات بیشتردرهمین رابطه:
گسترده تر ومستحکمتر باد همبستگی کارگران در راه دستیابی به مطالباتشان:
بازگشت بکار٧کارگرمعترض کارگر پالایشگاه گاز ایلام پس از اعتصاب وتجمع ٣روزه همکارانشان

ادامه بلاتکلیفی شغلی ٤کارگر معترض دیگر
٧کارگرمعترض اخراجی پالایشگاه گاز ایلام پس از اعتصاب وتجمع ٣روزه همکارانشان برسرکارشان بازگشتند وبلاتکلیفی ٤کارگرمعترض اخراجی دیگر کماکان ادامه دارد.
براساس گزارشات منتشره بتاریخ٢٤فروردین، کارگران پالایشگاه گاز ایلام گفتند:بدنبال تحمعات ما دراعتراض به اخراج یازده نفر از همکارانمان در جلسه‌ای که با مسئولان استانداری داشتیم، قرار شد هفت نفر از اخراجی‌ها بدون شرط به سر کار بازگردند.تکلیف بازگشت به کار چهار کارگر اخراجیِ باقیمانده هنوز مشخص نیست اما قرار است در جلسه روز یکشنبه با مدیرعامل پالایشگاه این موضوع مطرح و بررسی شود.
بنابهمین گزارشات،کارگران ارکان ثالثِ پالایشگاه گاز ایلام همچنین از قراردادهای موقت شغلی خود انتقاد دارند و می‌گویند: ما کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستیم و هر سال با تغییراتی که در ترکیب پیمانکاران رخ می‌دهد، امنیت شغلی ما به خطر می‌افتد. همواره نگرانیم که شرکت یا شرکت‌های جدید با «تعدادی» از ما قرارداد منعقد نکنند و بیکار شویم.
یادآوری:
 دومین روزمتوالی اعتصاب وتجمع کارگران پالایشگاه گاز ایلام دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بکار آنان
روزچهارشنبه بیست ودوم فروردین ماه برای دومین روز متوالی،کارگران پالایشگاه گاز ایلام دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بکار آنان دست به اعتصاب وتجمع زدند.
براساس گزارش منتشره بتاریخ٢٢فروردین،تحصن کارگران ارکان ثالث پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به اقدام مدیرانشان در بیکار نمودن چندین کارگر وارد دومین روز شد تا شاید از این طریق صدای اعتراض کارگران به گوش مسئولین استان ،پالایشگاه ونهایتا وزارت نفت رسیده و مدیران پالایشگاه را به پاسخگویی در مقابل اقدامات نسنجیده اشان وادار نمایند.

کارگران معترض اخراجی پالایشگاه گاز ایلام یازده نفرند
در سال جدید مدیریت پالایشگاه گاز ایلام١١کارگر معترض را اخراج کرد.
بنابه گزارش منتشره بتاریخ٢٠فروردین،کارگران ارکان ثالث پالایشگاه گاز ایلام از تعدیل برخی همکاران خود در روزهای ابتدایی سال جدید خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: یازده نفر از همکاران ما در روزهای ابتدایی سال جدید بیکار شدند.

تجمع اعتراضی کارگران بیکار در عسلویه و کنگان با خواست کار
روز ٢٤فروردین جوانان بیکار عسلویه و کنگان روستای زهیریه شهر هویزه در اعتراض به عدم بکارگیری در شرکتهای نفتی مجاور روستاهایشان و با خواستار کار و بیمه بیکاری دست به تجمع زدند.

اعتصاب کارگران واحد لوله سازی گروه ملی در اعتراض به احضار کارگران و فشارهای امنیتی کارفرما
کارگران اولتیماتوم داده که درصورت ادامه ارعاب و سرکوب کارگران، دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.
بدنبال ٢٧ روزاعتراض قدرتمند کارگران فولاد اهواز در سال گذشته که در نتیجه آن کارگران موفق شدند دو ماه حقوق معوقه خود را دریافت کنند، در سال جدید مدیریت کارفرما با ایجاد فضای امنیتی میکوشد کارگران را از ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری باقی خواستهای خود عقب زند. در عین حال با سرکوب و ارعاب پیشروی بیشتر این کارگران را سد کند.از جمله بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد ایران روز چهارشنبه٢٢ فروردین یکی از کارگران گروه ملی اهواز به نام حافظ کنعانی به پلیس اطلاعات و امنیت احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. همچنین روز پنج شنبه ٢٣ فروردین پلیس به درب منزل سه نفر از کارگران گروه ملی اهواز مراجعه کردکه هر سه انان در منزل حضور نداشتند. از سوی دیگر کارفرما برای فشار و سرکوب کارگران از روز ٢٢ فروردین کارت ورود به شرکت تعدادی از کارگران را مسدود نموده و حراست مانع از ورود آنها به کارخانه شد. که اسامی چهار نفر از آنان عبارتست از:کریم سیاحی از بخش دو، پیمان شجراتی از ذوب، رحیم سعیدی از لوله سازی و حامد باصری از بخش میلگرد و مفتول
بنا بر این خبر هم اکنون سه واحد تولیدی شرکت تقریبا متوقف است. اما واحد لوله سازی فعال است. در اعتراض به سرکوبگری های مدیریت کارگران واحد لوله سازی روز ٢٤ فروردین دست از کار کشیدند و اعلام کردند این نخستین واکنش آنها به فشار، ارعاب و سرکوب همکاران خود می باشد. در صورت ادامه این وضع دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن دامغان
٢٣فروردین٩٧ ؛ کارگران راه آهن دامغان در اعتراض به عدم دریافت حقوق سال ٩٦جلوی عبور قطار را گرفتند.

جنبش علیه بیکاری دامنه اش گسترده تر میشود
تجمعات دامنه دار متقاضیان کار عسلویه و کنگان دراعتراض به بیکاری وبرای اشتغال با تجمع مقابل اداره اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی-روز ٢٢ فروردین متقاضیان کار عسلویه و کنگان درادامه تجمعات دامنه دارشان دراعتراض به بیکاری وبرای اشتغال دست به تجمع مقابل اداره اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی زدند. متقاضیان کار عسلوینه کمپینی با به راه انداختن "کمپین بیکاران پارس جنوبی" خواستار اشتغال در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هستند. آنها میگویند از اینهمه مراکز کاری در این منطقه فقط آلودگی محیطی نصیبشان شده است. در حالی بخش بزرگی از جوانان و تحصیلکرده گان در آنجا بیکارند. .یا کار یا بیمه بیکاری

ادامه اعتراضات کارگران پالایشگاه گاز ایلام
روز ٢٢ فروردین کارگران "شرکت پالایش گاز ایلام" با پهن کردن سفره خالی ‏ اعتراض خود را به اخراجها ، به عدم پرداخت طلبهایشان و به فقر و بیکاری اعلام داشتند. در همین رابطه این کارگران در روز ٢١ فروردین تجمع داشتند. آنها خواستار امنیت شغلی و بازگشت همکاران اخراج شده شان به کار شدند. بنا بر خبرها در روزهای آغاز سال جدید مدیریت پالایشگاه گاز ایلام١١کارگر معترض را اخراج کرد.قضیه به اعتصاب و تجمعات قدرتمند کارگران پالایشگاه گاز ایلام به روزهای ششم و هفتم اسفند ماه بخاطر عدم پرداخت سنوات پنج ساله شان برمیگردد. در عکس العمل به این اعتراضات مدیریت شرکت در پایان سال ٩٦ از عقد قرار داد با کارگران پیمانی و تعدادی از کارگران با سابقه خودداری کرد. اکنون تمامی کارگران پالایشگاه به این مساله اعتراض کرده و خواستار بازگشت همکاران اخراج و همه طلبهایشان هستند. تعداد این کارگران به بیش از ٥٠٠ نفر میرسد

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری کارخانه ماشین سازی اراک
روز ٢٢فروردین کارگران ماشین سازی اراک در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و ابتدا به طرف دفتر مدیریت رفتند. بعد نیز تصمیم گرفتندبه سه راه خمین بروند و جاده را مسدود کنند. در همین رابطه این کارگران در بهمن ٩٦ بخاطر ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده اعتصاب کردند.

تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده چاپخانه جام‌جم مازندران مقابل استانداری
روز ٢١ فروردین کارگران بیکارشده چاپخانه جام‌جم مازندران مقابل استاداری دست به تجمع اعتراضی مقابل استانداری مازندران زدند. بنا بر خبرها در ابتدای سال ٩٧ پس از ١٣ سال کار کارخانه تعطیل و کارگران آن بیکار شده اند.
سهمیه روزنامه جام‌جم استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان مازندران و گیلان در این چاپخانه منتشر می‌شد که اخیرا به بهانه افزایش دلار و افزایش مواد چاپ و کاهش تیراژ تعطیل شده است.در نتیجه تعطیلی این کارخانه ٤٥ کارگر از کار بیکار میشوند.

تجمع اعتراضی جمعی از پرسنل پالایشگاه گاز ایلام
روز سه شنبه٢١فروردین جمعی از پرسنل پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزارکردند. آنها خواستار امنیت شغلی و بازگشت همکاران اخراج شده شان به کار شدند. بنا بر خبرها در روزهای آغاز سال جدید مدیریت پالایشگاه گاز ایلام١١کارگر معترض را اخراج کرد.
قضیه به اعتصاب و تجمعات قدرتمند کارگران پالایشگاه گاز ایلام به روزهای ششم و هفتم اسفند ماه بخاطر عدم پرداخت سنوات پنج ساله شان برمیگردد. در عکس العمل به این اعتراضات مدیریت شرکت در پایان سال ٩٦ از عقد قرار داد با کارگران پیمانی و تعدادی از کارگران با سابقه خودداری کرد. اکنون تمامی کارگران پالایشگاه به این مساله اعتراض کرده و خواستار بازگشت همکاران اخراج و همه طلبهایشان هستند. تعداد این کارگران به بیش از ٥٠٠ نفر میرسد.

تجمع ٣٠٠ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر
از ساعت ٩ صبح روز ٢١ فروردین حدود ٣٠٠ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر بنا بر قراری از قبل اعلام شده در اعتراض به پرداخت نشدن بخشی از سنوات ایام خدمت خود مقابل کارخانه تجمع کردند. بنا بر خبر طبق توافقی که میان نمایندگان بازنشستگان، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات حمایت از صنایع به عنوان کارفرمای کیان تایر انجام شده، قرار بود طی دو سال مبلغ ١ میلیارد و ٤٠٠ میلیون تومان به ٤٠٠ بازنشسته کارخانه کیان تایر برای پرداخت مطالبات آنها درنظر گرفته شود و بنا بر این قرار ماهانه ٥٠٠ هزار تومان به حساب آنان واریز گردد. این درحالیست که بعداز تجمعات اعتراضی بسیار تنها در انتهای سال گذشته و پس از مدتها مبلغ ٣ میلیون تومان به هر بازنشسته پرداخت شد. این کارگران در رابطه با این موضوع در سال گذشته بارها مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارخانه تجمع کردند. هر کدام از این کارگران بابت سنوات بازنشستگی بین ٨٠ تا ١٠٠ میلیون تومان از کارخانه کیان تایر طلبکار هستند و قاعدتا حتی با پرداخت‌‌ همان ٥٠٠ آزاد تومان در ماه هم روند تسویه‌حساب آن‌ها بیش از یک دهه طول می‌کشد.

تجمع اعتراضی معلمان جزیره خارک
روز ٢١ فروردین گروهی از معلمان و فرهنگیان جزیره خارک در اعتراض به قطع برخی خدمات از سوی شرکت نفت نظیر تردد رایگان به بوشهر مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند

حقوق ماهیانه کارگران نانوایی های  استان همدان فقط ٥٢٠هزارتومان است
خبرکوتاه:کارگران نانوایی های استان همدان، روزانه ٢٠ هزار تومان دریافت می‌کنند وباتوجه به ٢٦ روز کاری درماه  درآمد ماهیانه شان تنها ٥٢٠ هزار تومان میشود.

نرخ بیکاری سال ١٣٩٦ بروایت مرکزآمارایران
بیست وهفتم فروردین ماه،نتایج طرح آمارگیری نیروی‌كار سال ١٣٩٦ منتشر شد.
بررسی نرخ بیكاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد كه ١٢،١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیكار)، بیكار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیكاری حاكی از آن است كه این شاخص، نسبت به سال ١٣٩٥، ٠,٣ درصد کاهش یافته است. در سال ١٣٩٦، ٤٠,٣ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیكاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی حاكی از آن است كه این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٥)،  ٠.٩ درصد افزایش یافته است.
نرخ بیكاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكی از آن است كه ٢٥,٣ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٦ بیكار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه‌ی نرخ بیكاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل ٠.٦درصد کاهش یافته است.
تعداد شاغلین در سال ١٣٩٦ به ٢٣٣٧٨٦١٣ نفر رسید که نسبت به سال گذشته ٧٩٠٥٦١ نفر افزایش یافته است.
نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به ٣٥,٥ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش ١.٠ درصدی داشته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد كه در سال ١٣٩٦، ١٠,٤ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیركاری، ركود كاری، پیدا نكردن كار با ساعت بیش‌تر و…) كم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده برای انجام كار اضافی بوده‌اند. این در حالی است كه ٣٨.٨درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته كار كرده‌اند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد كه در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٠ درصد و كشاورزی با ١٧.٦ درصد قرار دارند.

دومین روز اعتصاب بازاریان بانه وجوانرود در اعتراض به بستن مرزها
بازاریان جوانرود هم سفره خالی پهن کردند
روزدوشنبه بیست وهفتم فروردین ماه برای دومین روزمتوالی*، بازاریان بانه وجوانرود به اعتصابشان در اعتراض به بستن مرزها ادامه دادند.
بازاریان جوانرود در دومین روز اعتصابشان دست به  پهن کردن سفره خالی زدند.

اعتصاب دوباره بازاریان بانه و جوانرود در اعتراض به بسته شدن مرز
روزیکشنبه٢٦فروردین، بازاریان بانه و جوانرود دوباره در اعتراض به بسته شدن مرز دست به اعتصاب زدند.
بنابه گزارش منتشره، بسته شدن مرز کولبری در بانه، بازار مغازه‌دارن بازار محلی بانه را کساد کرده‌است. این روزها پس از بستن مرزها و بازگشایی بازار پیله‌وری، کاسبیِ این مغازه‌داران که از اجناس خود را از کولبران می‌خریدند، با مشکل مواجه شده‌است.
مغازه‌داران بانه امروز در بلوار شهرداری سفره خالی پهن کردند وبدین طریق اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.

اعتصاب در بانه
مردم شهرهای بانه و جوانرود در ر.وزهای ٢٦ و ٢٧ فروردین مغازه ها را در اعتراض به بستن مرزها تعطیل کردند و کارگران بیکار در یکی از خیابانهای اصلی شهر با برپایی آکسیون سفره خالی به بیکاری و عدم تامین معیشت اعتراض دسته جمعی خود را به نمایش گذاشتند.
کارگران بیکار در بانه همزمان با اعتصاب در شهر، با اقدامی جمعی با نمایش سمبولیک سفره خالی در یکی از خیابانهای اصلی شهر بانه، اعتراض به بیکاری و ناامنی اقتصادی را به نمایش گذاشتند و سپس دست به راه پیمایی به طرف فرمانداری زدند.
اعتراض کارگران بیکار در بانه با نمایش سفره های خالی، نمونه ای از اعتراض جمعی است که در شهرهای کردستان قابل تکثیر است. در شهرهای کردستان نزدیک به ٧٠ درصد بیکاری وجود دارد. دهها هزار جوان دختر و پسر فارغ الحصیل فاقد موقعیت شغلی هستند. مبارزه با بیکاری و خواست کار یا تامین زندگی یک عرصه مهم مبارزه است.
کارگران! جوانان!
اقدام سمبولیک اعتراض به بیکاری در بانه را تکثیر کنید. در میدانهای اصلی و مرکزی شهرها با نمایش سفره های خالی مبارزه علیه بیکاری و نا امنی معیشتی را به نمایش بگذارید.
دیروز ٢٧ فروردین ٩٧ بزرگترین مرکز صنعتی بانه به اعتصاب سراسری پیوست!
شهرک صنعتی بانه با ١٨٠٥ کارگر در حمایت از اعتراضات مردم به بسته شدن مرزها به اعتصاب سراسری پیوست!

مردم مریوان هم به اعتراض علیه بیکاری پیوستند
امروز ٢٨ فروردین کارگران بیکار شهر مریوان در یکی از خیابان های اصلی شهر در اعتراص به فقر و بیکاری سفره خالی پهن کردند. این اعتراض در ادامه اعتراضی است که روز ٢٦ فروردین در شهرهای بانه و جوانرود شروع شده بود.
روز ٢٦ فروردین کارگران بیکار در بانه همزمان با اعتصاب در شهر، با اقدامی جمعی با نمایش سمبولیک سفره خالی در یکی از خیابانهای اصلی شهر، اعتراض به بیکاری و ناامنی اقتصادی را به نمایش گذاشتند و سپس دست به راهپیمایی به طرف فرمانداری زدند. در همین روز جوانان بیکار در شهر جوانرود نیز با شروع اعتصاب علیه بستن مرزها، علیه بیکاری به راه پیمایی پرداخنتد.
اعتراض کارگران بیکار در مریوان، جوانرود و بانه با نمایش سفره های خالی، نمونه ای از اعتراض توده ای است که در کلیه شهرهای کردستان قابل تکثیر است. در شهرهای کردستان نزدیک به ٧٠ درصد بیکاری وجود دارد. دهها هزار جوان دختر و پسر فارغ الحصیل فاقد موقعیت شغلی هستند. مبارزه با بیکاری و خواست کار یا تامین زندگی یک عرصه مهم مبارزه است.
کارگران! جوانان! مردم شهرهای کردستان!  به مبارزه علیه بیکاری بپیوندید. مردم بانه و جوانرود و مریوان راه را نشان داده اند. در همه شهرها دست به تجمع و راهپیمایی بزنید. در میدانهای اصلی شهرها با نمایش سفره های خالی مبارزه علیه بیکاری و نا امنی معیشتی را گسترش دهید. کار یا بیمه بیکاری و تامین زندگی حق همه مردم در سراسر کشور است.

شهر سقز هم به اعتصاب عمومی که در شهرهای کردستان در جریان است پیوست
زنده باد مردم شهر سقز
زنده باد مردم کردستان که فرای معیشت و منزلت انسانی دست به اعتراض عمومی زده اند

بازار مریوان
شهر مریوان با جوانرود و بانە یک صدا:
اگر لیاقت اردارەی کشور را ندارید و قادر بە اشتغالزایی نیستید، مردم را آزاد بگذارید کە خود زندگی خودرا تامین کنند.
کار و بیمەبیکاری و رفاە برای همە

اعتراض در مریوان
سومین روز از اعتراضات کسبه و بازاریان شھرستان مریوان در اعتراض به بالابردن تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزھا اعتصاب کردند.

تجمع اعتراضی مردم شهر جوانرود
تجمع اعتراضی مردم شهر جوانرود بخاطر بست مرزها ، دومین روز اعتراض در شهرهای کردستان!
امروز ٢٧ فروردین ٩٧ مردم معترض در شهرهای نوار مرزی کردستان ایران به عراق تجمعات و اعتراضات در جریان است!

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران همزمان با حضورنایب رئیس مجلس
روزشنبه بیست وپنجم فروردین ماه، کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران درادامه اعتراضاتشان* نسبت به اخراج از کار دست به تجمع مقابل محل همایش قلم، اقوام،آرامش درگچساران وهمزمان با حضورعلی مطهری نایب رئیس مجلس زدند.

ادامه اعتراضات کارگران خشمگین اخراجی شرکت نفت گچساران با تجمع مقابل اتاق مدیرعامل شرکت نفت و گاز
روز شنبه ١٩اسفندماه، کارگران اخراجی خشمگین  شرکت نفت گچساران درادامه* اعتراضاتشان وارد ساختمان اداری شرکت نفت و گاز گچساران ومقابل اتاق مدیرعامل تجمع کردند.
به گزارش یک منبع خبری محلی، کارگران اخراجی به علت بلاتکلیفی و سرگردانی چندین ماهه خود با تجمع جلوی درب اتاق مدیرعامل شرکت نفت نسبت به وضعیت خود اعتراض کردند.

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شرکت نفت گچساران باتجمع مقابل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

روزچهارشنبه شانزدهم اسفند ماه ، کارگران اخراجی شرکت نفت گچساران دست به تجمع مقابل دروازه ورودی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران زدند.

تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده چاپخانه جام‌جم مازندران مقابل استانداری
کارگران بیکارشده چاپخانه جام‌جم مازندران مقابل استاداری دست به تجمع اعتراضی مقابل استانداری مازندران زدند.
براساس گزارشی که٢١فروردین رسانه ای شده، چاپخانه جام‌جم مازندران در ابتدای سال ٩٧ پس از ١٣ سال کار تعطیل و١٥ کارگرش بیکارشدند.کارگران بیکارشده دست به تجمع مقابل استانداری مازندران زدند.
یک کارگر ٤٠ ساله گفت: چاپخانه جام‌جم مازندران ١٣ سال پیش در ساری آغاز به‌کار کرد و سهمیه روزنامه جام‌جم استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان مازندران و گیلان در این چاپخانه منتشر می‌شد که اخیرا به دلیل سوء مدیریت پیمانکار جدید به بهانه افزایش دلار و افزایش مواد چاپ و دستمزدها و کاهش تیراژ تعطیل شد.
این کارگران با اشاره به وضعیت بیکاری در جامعه و بالا رفتن سن آنها پس از ١٥ سال کار و تلاش از مسئولان خواستند به جای حمایت از پیمانکار چاره‌ای برای بیکاری کارگران چاپخانه جام‌جم بیاندیشند.
قابل یادآوری است که با تعطیلی این چاپخانه ٤٥نفر بطور غیر مستقیم شغلشان را ازدست دادند.

کارگران
فشار، ارعاب و سرکوب کارگران گروه ملی فولاد اهواز کلید خورد
به دنبال مقاومت شجاعانه و حق طلبانه کارگران فولاد اهواز در سال گذشته که با بیست و هفت روز اعتراض، اعتصاب و تجمع متحد و پر قدرت خود توانستند دو ماه معوقات مزدی خود را در اخرین روزهای سال بگیرند
در سال جدید کارفرمای گروه ملی فولاد اهواز با استفاده از نیروهای امنیتی، فشار، ارعاب و سرکوب، کارگران مقاوم گروه ملی فولاد را در دستور خود قرار داده است
بنا به گزارش های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در روز چهارشنبه ٢٢/١/٩٧ یکی از کارگران گروه ملی اهواز به نام اقای حافظ کنعانی به پلیس اطلاعات و امنیت احضار می شود که پس از چند ساعت بازجویی آزاد می گردد
در ادامه روز پنج شنبه ٢٣/١/٩٧ پلیس برای ارعاب کارگران به درب منزل سه نفر از کارگران گروه ملی اهواز مراجعه می کند که هر سه انان در منزل حضور نداشتند
به موازات همین ارعاب پلیس امنیت، کارفرما برای فشار و سرکوب کارگران از دو روز پیش ، کارت ورود به شرکت تعدادی از کارگران را مسدود می کند که حراست مانع از ورود آنها به کارخانه می شود،
فعلا اسامی چهار نفر به نام های‌ آقایان کریم سیاحی از بخش دو، پیمان شجراتی از ذوب، رحیم سعیدی از لوله سازی و حامد باصری از بخش میلگرد و مفتول به دست ما رسیده است
بنا به گزارش های رسیده هم اکنون سه واحد تولیدی شرکت تقریبا متوقف است اما کارگران واحد لوله سازی که فعال است در اعتراض به اقدامات و فشارهای وارده به همکاران خود و در همبستگی با انها دست از کار کشیدند و اعلام کردند این نخستین واکنش آنها به فشار، ارعاب و سرکوب همکاران خود می باشد و در صورت ادامه این وضع، دست به اعتراض های گسترده تری خواهند زد
اتحادیه آزاد کارگران ایران
٢٤ فروردین ١٣٩٧

آزادی عثمان اسماعیلی فعال کارگری و محمد حبیبی از معلمان معترض
بدنبال کارزاری گسترده برای آزادی عثمان اسماعیلی و محمد حبیبی آنها به ترتیب در روز های ٢٦ و ٢٧ فروردین ماه آزاد شدند. آزادی آنها را به این عزیزان، به خانواده هایشان و به همگان تبریک میگوییم
روز ٢٧ فروردین عثمان اسماعیلی فعال کارگری پس از دو ماه حبس امروز از زندان مرکزی شهر سقز آزاد شد
محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران نیز پس از ٤٤ روز بازداشت موقت، با سپردن ٢٥٠ میلیون تومان وثیقه آزاد در روز ٢٦ فروردین آزاد شد. پس از آزادی از زندان جمعی از معلمان و دوستان وی با او دیدار کردند.
اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات با خواست مشخص لغو احکام امنیتی برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی و باطل شدن پرونده های تشکیل شده برای آن یک موضوع مهم اعتراض کارگران و معلمان است. و طی سه ساله اخیر کارزاری قدرتمند بر سر این موضوع جاریست. اسماعیل عبدی از معلمان معترض یکی از کسانی است که طی بیانیه ای در آستانه اول مه همراه با جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد این کارزار را اعلام کرد و موجی از همبستگی را بدنبال داشت. اکنون اسماعیل عبدی، که با ٦ سال حکم در بند ٤ سالن ٤ زندان اوین بسر میبرد، در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران طی نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد، از سه‌شنبه ٢٨ فروردین ١٣٩٧، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. کمپین برای آزادی کارگران زندانی قاطعانه از کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و اعتراض اسماعیل عبدی حمایت میکند.
اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، مختار اسدی و دیگر زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٧ فروردین ٩٧

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل سرکوبها ایستادند
کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود هستند.
روز ٢٦ فروردین کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اعتراض به ممنونع الورود شدن تعدادی از همکارانشان توسط مدیریت در مقابل دفتر حراست و اموراداری شرکت تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار آنان شدند.
بنا برخبرها بعلت نبود مواد اولیه فقط بخش لوله سازی این شرکت که حدود ٤٠٠ کارگر دارد، فعال است و آنها در دو روز گذشته دست از کار کشیده و مانع بارگیری و فروش ضایعات شدند و همراه دیگر همکارانشان تجمع داشتند. بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از کارگران به اسم رحیم سعید در این روز در مقابل دستگیر و به پلیس امنیت و اطلاعات انتقال یافت. ریاست اداره حراست نیز به کارگران اخراجی عنوان کرده است که حکم جلب و بازداشت برای حدود ٥٠نفر از کارگران صادر شده که بتدریج توسط پلیس دستگیر خواهند شد. همچنین روابط عمومی شرکت طبق اطلاعیه ای اعلام کرده که از این روز با تجمع کنندگان و معترضان برخورد "قانونی" صورت میگیرد و فسخ قرارداد میشوند. اما کارگران اعلام داشتند تا همکاران اخراجی آنها به سرکار بازنگردند. اگر رحیم سعید آزاد نشود، به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد. بدین ترتیب کارفرما در همدستی با دولت و دستگاه قضایی اش میکوشد کارگران را با سرکوب و تهدید عقب زند و کارگران در مقابل آن ایستاده اند.
اسامی کسانیکه تا کنون کارت آنها مسدود شده:
١_پیمان شجراتی
٢_باصری
٣_مصطفی عبیات
٤_حسن جاویدی
٥_حویزاوی
٦_داوودی
٧_کریم صیاحی

جلیل رحمانی: به مناسبت اول ماه مه برابر با ١١اردیبهشت روز جهانی کارگر
روزی که در سرتا سر جهان کارگران و زحمتکشان به خیابانها میایند و این روز را گرامی میدارند و هدف از این گرامیداشت توجه حاکمان سرمایه داری وکارفرمایی به معضلات و مشکلاتی است که سیستم سرمایه داری بر جامعه کارگری و خانواده آنان درست کرده اند .
اول ماه مه در حالی گرامی میداریم که فقر، گرانی، بیکاری ،نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت و سفید امضا نمونه های کوچکی از مشکلاتی هستند که طبقه کارگر امروز با خود لمس میکند و هر روز به بهانه ای به معیشت طبقه کارگر حمله میکنند .
سرمایه داری عامل مستقیم فقر .فساد.جنگ .بیحقوقی و تمام مصیبتها و بدبختیهایی است که مردم و طبقه محروم تا به امروز با آن روبه رو شده است .
مبارزات کارگران در جامعه ایران در طول چند دهه صورت گرفته است که کارگران از حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق اجتماع و آزادی بیان بی بهره مانده اند و این شرایط موجود در جامعه فشار و بار سنگینی را بر دوش فعالین کارگری گذاشته است و طبقه کارگر هزینه های خیلی سنگینی پرداخت کرده است و اکثر فعالان کارگری در زندان و با بیماریهای گوناگون مواجه شده اند وضعیت و بی توجهی کارفرمایان وحامیان سرمایه داری در طول این یکی دو سال اخیر فشار را برخانواده های کارگران دو چندان کرده
اخراج سازیهای گسترده ،سرکوب کردن اعتراضات کارگری، زندانی کردن کارگران وفعالین ودستگیریهای شبانه کارگران شرکتهای هفت تپه و….ندادن حق دست چندین ماهه، ندادن پاداش و سنوات و بسیاری از مشکلات دیگری که سرمایه داری بر طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده است .
البته تلاش و مبارزه برای تغییر دادن این وضعیت ،تلاش برای افزایش دستمزد بخشی از واقعیات ومقاومت ومبارزه طبقه کارگر بوده که گاه همراه با پیروزی و پیشروی همراه شده است .
اول ماه مه برای کارگران نماد مقاومت و آگاهی طبقاتی .
آگاهی بر شرایط کار و زندگی
آگاهی بر شرایط رهایی از ستم واستثمار سرمایه داری تبدیل شده است .
روز جهانی کارگر خیابانها مال ماست و تنها با اتحاد و همبستگی طبقاتی میتوانیم از این جهنمی که سرمایه داربر ما تحمیل کرده رهایی یابیم .
گرامی باد اول ماه مه .
روز همبستگی طبقاتی کارگران را پیشاپیش تبریک میگم .
جلیل رحمانی کارگر ساختمانی
٢٤ فروردین ١٣٩٧

گزارش دریافتی از وضعیت زنان كارگر در كامیاران*
قصه زندگی« رعنا »؛ زنی  که به پاک کردن گردو مشغول است
رعنا، زن همسایه حدوداً ٤٧ساله است. اندامی لاغر و نحیف صورتی پر از چروک که هر کدام از این چین و چروک ها  داستان رنج هایی را برای گفتن  دارد. با وجود این که چهل و هفت سال عمر  دارد ولی بیشتر از چهل هفت ساله به چشم می آید. هر بار که از کوچه می گذرم، رعنا  خانم را که می بینم رنگ و روی رفته تر و چروک های صورتش بیشتر شده است.
 نمی دانم، به گمانم ٧سال است که در کوچه همسایه ما هستند. هیچ وقت نشده است که خنده و خوشحالی رعنا خانم را ببینم حتی وقتی که دختر ِبزرگش "بهار" ازدواج کرد و یا آن زمانی که شیلان را به دنیا آورد.
صدای کلفت و بمی دارد  و تا حدی تن صدایش بلند است؛ انگار که سرما خورده است و گلویش گرفته است و همیشه مریض احوال است. چند وقتِ پیش از همسایه ها شنیدم که غده گوشتی در گلو دارد و همین مشکل باعث شده است که بر روی ٬تن صدایش تاثیر بگذارد. چهار دخترِ قد و نیم قد و یک پسر خرد سال داشته که چند سال پیش آن هم به  علت سرطان و مریضی فوت کرده است. شوهر  ِرعنا، همیشه او را مقصر مرگ پسرشان می داند و همیشه او را سرزنش می کند که  توان و عرضه آوردن یک پسر دیگر را برای من نداری!
درد های رعنا خانم تمامی ندارد. شوهرش  ناراحتی قلبی  دارد و هر از چند گاهی باید به دکتر مراجعه کند. در حلبی آباد کامیاران یک خانه کلنگی دست و پا کرده اند برای رهایی از دادن کرایه خانه. که برای همین آلونک خیلی هم بدهکار شده اند و با دادن چک و سفته های که پرداخت نشده به مالک زمین، باعث شده است که از آن ها شکایت کند و خواهان طلب و اضافه ِ ارزش آن شود.
رعنا برای پرداخت بدهی ها و گذاران امورات زندگی شان از هیچ کار و مشقتی دریغ نمی کند. از کار در زمین های کشاورزی اطراف کامیاران گرفته است تا چیدن گوجه فرنگی و توت فرنگی یا سیب زمینی در فصل های بهار و  تابستان ...
حتی زمستان هم به  پاک کردن خشکبار که اکثرا گردو است، مشغول می شود. می گوید که گردوهای روستا و شهرهای اطراف یا گردوهای وارداتی قاچاق را از دلال های خشکبار می گیرند و کیلوی ٥٠٠تومان آن را  شکسته و به صورت مرتب جدا و بسته بندی می کند.
می گوید اگر که روزی  ١٥تا١٢ساعت کار کنند شاید بشود ٢٠کیلو گردو را جدا و پاک کرد که آن هم بیشتر از ١٠ هزار تومان نمی شود.
مریم زن دیگری که او هم ٦٠ سال دارد و همسایه رعنا است همراه رعنا گردو پاک می کند. مریم از شوهرش جدا شده و مایحتاج دو تا دخترش را از این طریق تامین می کند. آرتروز کمر و گردن دارد و هر ماه چند روز زمین گیر می شود. پزشک ها کارهای سخت را عامل ناخوش احوالی و مریضی مریم می داند. گاهی دلال ها هر از چند گاهی برای تعدادی از زن ها گردو نمی آورند و با حرف و کنایه های نیش دار آنها را به خوردن و دزدیدن گردوها متهم می کنند. لازم است که به این موضوع اشاره کنم که در این فصل خیلی از زنها و دختران و مردان در کامیاران مشغول چنین کارهای‌ طاقت فرسای هستند. که با دستمزدهای بسیار ناچیز و پایین رقابت هم می کنند که خود این موضوع باعث بروز خیلی از دعواها و بگو مگو ها بین آنها می شود که آن هم خود یک سر دارد و هزار سودا.
گزارشگر: فریده صبوری
* نكته: گزارش دریافتی بدون تغییری منتشر می شود. این گزارش گوشه کوچکی از مشكلات كارگرانی را كه در مشاغل خانگی  مشغول به کارند (كه اكثریت آنان زنان هستند) روایت کرده است. زنان کارگری که غالباً به دلیل بیكاری، با دستمزد بسیار پایین و ساعات كار زیاد و بدون داشتن هیچگونه بیمه و  امكانات دیگر مشغول به كار هستند. این گزارش کوتاه، همچنین ترفندهای كارفرمایان را كه با ایجاد رقابت سعی در كاستن همین دستمزد ناچیز را نیز دارند را به خوبی به ما نشان می دهد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - فروردین ١٣٩٧


بین المللی
١ــ آلمان - اعتصابات وسیع و لغو صدها پرواز
در حالی که کارکنان بخش عمومی با درخواست افزایش ٦ درصدی دستمزدها اعتصاب کرده اند، روز سه شنبه ١٠ آوریل صدها پرواز از فرودگاه های آلمان لغو شد.
در پی اعتصاب یک روزه کارکنان بخش خدمات عمومی که با عنوان 'اعتصاب هشدار' برگزار شد، حدود نیمی از پروازهای فرودگاه های آلمان لغو یا دچار تاخیر شد. این اعتصاب بر فرودگاه های فرانکفورت ، مونیخ ، کلن ، برمن و برلین تاثیر زیادی گذاشت.
شرکت لوفت هانزا بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان اعلام کرد اعتصاب روز سه شنبه١٠ آوریل موجب لغو بیش از نیمی از پروازهای این شرکت شده است.
لوفت هانزا در بیانیه ای افزود، این شرکت مجبور شد بیش از ٨٠٠ پرواز از مجموع ١٦٠٠ پرواز روز سه شنبه را لغو کند که ٥٨ پرواز آن در مسیرهای طولانی بوده است.

اتحادیه کارگری Ver.di آلمان اعلام کرده که اعتصاب کارکنان بخش خدمات عمومی با هدف افزایش فشار بر کارفرماها و افزایش سهم کارکنان بخش عمومی از رشد اقتصادی آلمان صورت می گیرد.
علاوه بر کارکنان فرودگاه ها، کارکنان حمل و نقل عمومی شهرها ، کودکستان ها ، بخش جمع آوری زباله ها در شهرداری ها و بیمارستان ها در چندین ایالت بزرگ آلمان نیز روز سه شنبه دست از کار کشیدند.

٢ــ روسیه - کشته و مجروح شدن کارگران در انفجار کارخانه کشتی سازی
به گزارش اسپوتنیک، انفجاری در یک کارخانه کشتی‌سازی در سنت ‌پترزبورگ روسیه حداقل ١٠ زخمی بر جای گذاشت.
دفتر مطبوعاتی فرمانداری منطقه " پتروگراندسکی" در سنت‌پترزبورگ در این‌باره اعلام کرد: " در پی این حادثه یک نفر کشته و ٩ نفر دیگر زخمی شدند. "
پیش‌تر، مقام‌های مسئول گزارش دادند که پزشکان مشغول بررسی وضعیت پنج نفر در پی این حادثه هستند.
بخش‌های اورژانس عنوان کردند: "انفجار در تانکر گاز در بخش پایینی یک کشتی بازسازی‌شده روی داد. هیچ آتش‌سوزی در پی این حادثه روی نداد. مسئولان آمبولانس پنج نفر را معاینه کردند و هیچ یک در شرایط جدی و بحرانی قرار ندارد"
بخش‌های اورژانس اعلام کردند که این انفجار هنگام رنگ‌کاری در بخش پایینی کشتی بازسازی‌شده روی داد. این حادثه در شرکت کشتی‌سازی "آلماز" در سنت‌پترزبورگ روی داده است. این شرکت حادثه انفجار در کارخانه‌اش را تایید کرده است.

٣ـــ سوریه - عوارض ناشی از حمله شیمیایی در ٥٠٠ بیمار

سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه ١١ آوریل اعلام کرد حدود ٥٠٠ تن به خاطر "علائم و عوارض تماس با مواد شیمیایی سمی" پس از حمله مشکوک با گازسمی به یک ناحیه شورشی تحت درمان قرار گرفته اند.
سازمان بهداشت جهانی این حمله را محکوم کرد و گفت ٥٠٠ نفر از مردم دوما زخمی شده و عوارض ناشی از حملات شیمیایی در آنها دیده می شود.
"پیتر سلامه"، معاون مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در امور اضطراری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان خواهان حضور فوری و بدون سنگ‌اندازی در این منطقه است تا از افراد تاثیر پذیرفته از مواد شیمیایی حمایت درمانی به عمل آید و آثار و پیامدهای برجای مانده بر سلامتی‌ آنها ارزیابی شود و نیز به نیازهای درمانی عمومی پاسخ داده شود.
آژانس‌های امدادرسانی وابسته به سازمان ملل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند در بیشتر مناطق غوطه شرقی از جمله دوما حضور یابند.


٤ــ ایرلند - شرکت مخابرات IRE ٧٥٠ نفر را اخراج می‌کند
این شرکت اعلام کرد برای کاهش هزینه شرکت مجبور به کاهش ٧٥٠ تن از تعداد کل نیروی کار خود است.
در حل حاضر تعداد ٣٢٢٠ نفر در این شرکت مشغول به کار هستند.
سال گذشته نیز این شرکت ٢٧٠ نفر را اعلام کاهش هزینه‌ها اخراج کرد.
اتحادیه محافظه کار این شرکت گفته است که از این تصمیم شرکت اطلاع داشته است و توقع دارد شرکت آنها را از سرنوشت کارگرانی که در شرکت باقی میمانند، مطلع بکند.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت