.
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 02:37

بصیر نصیبی: از کنفرانس برلین تا سخنرانی سروش در تورنتو

از کنفرانس برلین تا سخنرانی سروش در تورنتو - این برنامه مقایسه دو اعتراض است: یکی کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹ و دیگری اعتراض به حضور عبدالکریم سروش در تورنتو. در این مقایسه، بصیر نصیبی به شاخص ها و اهمیت این دواعتراض و نقش و هدف جمهوری اسلامی  می پردازد.
http://radiopayam.ca/zoom_toronto

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت