.
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 02:27

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در لندن - انگلستان: گزارشی از یک حرکت افشاگرانه در لندن علیه جمهوری اسلامی

روز شنبه 14 آپریل 2018 ، میدان ترافلگار اسکوئر در شهر لندن شاهد برگزاری یک نمایشگاه عکس در افشای جنایات و سیاستهای سرکوبگرانه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی بود.  این آکسیون مبارزاتی که دو ساعت ادامه داشت ، به فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان سازمان یافته بود.  در این فراخوان تاکید شده بود که: "در هفته های اخیر، کارگران دلاور هفت تپه و صنایع فولاد خوزستان همچنان به مقاومت و مبارزه بر حق خویش ادامه داده اند و توده های محروم خلق عرب که در اعتراض به فقر و فلاکت، سرکوب و  تحقیر ملی، شرایط مرگبار محیط زیستی از جمله حق حیات و نفس کشیدن به پا خاسته اند، موجودیت رژیم ضدخلقی و پوسیده جمهوری اسلامی را بار دیگر به چالش کشیده اند."  به همین دلیل هم از ایرانیان مبارز خواسته شده بود که در پشتیبانی از مبارزات خلق عرب در خوزستان و اعتراضات کارگران و کشاورزان و در اعتراض به سرکوبگری های غیر قابل توصیف رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در این آکسیون شرکت نمایند.
در جریان آکسیون که در یکی از پر رفت و آمد ترین نقاط لندن برگزار شده بود ، تعداد زیادی از عابران فرصت کردند تا ضمن بازدید از نمایشگاه عکسی که برگزار کنندگان این حرکت از جلوه های توصیف ناپذیر قریب به چهل سال جنایات جمهوری اسلامی علیه کارگران و خلقهای ستمدیده، زنان، جوانان و سایر توده های محروم آماده کرده بودند ، به بحث درمورد اوضاع ایران و منطقه با رفقا بپردازند.  محل تظاهرات همچنین با شعارهای بزرگ مرگ بر جمهوری اسلامی ، مرگ بر امپریالیسم و دفاع از مبارزات کارگران و توده های تحت ستم ایران مزین شده بود.  برخی از عابرین با مشاهده عکس های وحشتناک مربوط به اعدام های دسته جمعی و شلاق زدن در معابر عام و سرکوب وحشیانه مبارزات توده ها می پرسیدند که آیا این عکس ها واقعی هستند و رژیم جمهوری اسلامی براستی چنین جنایاتی را در حق مردم ایران انجام داده و یا می دهد؟  آنها پس از شنیدن توضیحات افشاگرانه رفقا با اهداف آنان ابراز همسویی می کردند.  برگزار کنندگان آکسیون همچنین یک اطلاعیه به زبان انگلیسی تهیه کرده بودند که در آن راجع به خیزش توده های تحت ستم برای نان، کار و آزادی در دی ماه و تداوم آنها و بطور مشخص مبارزات خلق عرب خوزستان و کارگران صحبت شده بود.  برخی از عابران ضمن همدردی با مردم ایران علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی با توجه به تجارب گذشته در عراق و سوریه و لیبی نسبت به دخالت های امپریالیستها ابراز نگرانی می کردند.  در پاسخ به آنها رفقا مطرح می کردند که هدف مردم ایران سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی بدست مردم ایران و کسب استقلال و آزادی ست و نه عوض کردن یک رژیم ضد خلقی وابسته با یک رژیم ضد مردمی دیگر ، به همین دلیل هم ما همراه با مردم انقلابی کشورمان مخالف سیاست تغییر رژیم به وسیله امپریالیستها و با دخالت تجاوزگرانه آنها می باشیم.
آکسیون افشاگرانه 14 آپریل در لندن در ساعت 12 ظهر آغاز و 2 بعد از ظهر با موفقیت به پایان رسید.
فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در لندن - انگلستان
25 فروردین 1397 - 14 آپریل 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت