.
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 24 فروردين 1397 ساعت 03:03

لندن: آکسیون در دفاع از مبارزات بر حق مردم به پا خاستۀ ایران! شنبه 14 آپریل

ایرانیان مبارز!

برغم سرکوب وحشیانه و سیستماتیک جنبش توده های محروم به پا خاسته برای "نان" و "آزادی" توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، مبارزات کارگران و خلقهای ستمدیده ایران در نقاط مختلف همچنان بر علیه دژخیمان حاکم ادامه دارد. در هفته های اخیر، کارگران دلاور هفت تپه و صنایع فولاد خوزستان همچنان به مقاومت, و مبارزه بر حق خویش ادامه داده اند و توده های محروم خلق عرب که در اعتراض به فقر و فلاکت، سرکوب و تحقیر ملی، شرایط مرگبار محیط زیستی از جمله حق حیات و نفس کشیدن به پا خاسته اند، موجودیت رژیم ضدخلقی و پوسیده جمهوری اسلامی را بار دیگر به چالش کشیده اند. در نتیجه این مبارزات دلاورانه هم اکنون هزاران تن از کارگران و فعالین کارگری، ملی و جوانان مبارز دستگیر و به شکنجه گاه های حکومت فرستاده شده اند.

در دفاع از مبارزات عادلانه کارگران، خلق عرب و حمایت از جنبش انقلابی توده های به پا خاسته در سراسر کشور، یک آکسیون اعتراضی در لندن سازمان یافته است. بدینوسیله از تمام ایرانیان مبارز دعوت می شود که با شرکت خود در این حرکت، صدای حق طلبانه توده های به پاخاسته، فعالین کارگری و ملی و تمامی کارگران و زحمتکشان و محرومین را به گوش جهانیان برسانند و همسویی بیشرمانه قدرتهای امپریالیستی مدعی "حقوق بشر"، این حامیان جنایت پیشه جمهوری اسلامی با رژیم در این زمینه را در افکار عمومی افشاء و محکوم سازند.

زمان: ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر شنبه 14 آپریل 2018

مکان: میدان "ترافلگار اسکوئر" لندن

 سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت