.
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 18 فروردين 1397 ساعت 18:48

مراسم روز جهانی همبستگی کارگران در ونکوور

امسال طبقه کارگر در شرایطی به استقبال اول ماه می روز همبستگی بین المللی کارگران میرود که ابعاد جنایت، جنگ، تبعیض، فلاکت، بیکاری، فقر و یورش به دستاوردهای اجتماعی دهه های اخیر در تمام دنیا از غرب تا شرق از شمال تا جنوب، بیش ازهر زمان مورد یورش نظام سرمایه داری قرار گرفته است. در ایران این یورش با توحش فوق ارتجاعی رژِیم جمهوری اسلامی نیز عجین شده است. توحشی که نمونه بارز آنرا بار دیگر در جریان سرکوب خیزش غرورانگیز زحمتکشان ایران در دیماه مشاهده کردیم. در این میان و علیرغم همه این یورشها و سرکوبها، جنبش کارگری ایران چه قبل از خیزش دی و چه بعد از آن، عمده ترین جنبشی بوده که نه تنها صحنه مبارزه را ترک نکرده است بلکه روزبروز بر دامنه جنبش و مقاومت خویش افزوده و اشکال تعرضی تری را در تاکتیکهای خود بکار گرفته است. دیگر دامنه اعتراض و اعتصاب به کارخانه و محیط کار محدود نمانده بلکه به خیابان و میادین شهرها کشیده شده است. ما قویا همبستگی خود را با این جنبش پرشور کارگری اعلام می کنیم و مراسمی را به شرح زیر تدارک دیده ایم:

* پیامهای همبستگی فعالین کارگری داخل کشور، پیامهای همبستگی فعالین اتحادیه ای و چپ کانادایی و اسلاید شو

* سخنران میهمان از فرانسه: حسن حسام ( فعال چپ، شاعر وتحلیلگر سیاسی)

* ترانه سرودهای کارگری، موزیک دی جی، رقص، پذیرایی با شام و نوشیدنی (در محل مراسم بفروش میرسد)

* ورودیه: ده دلار (تمام درامد این مراسم به خانواده فعالین کارگری دربند ارسال خواهد شد)

* زمان و مکان: شنبه 5 می از ساعت 6 تا 11:30 شب در سالن اتحادیه کارگری یونیفور در نیو وست مینستر

Address: UNFOR  329  12th Street  New Westminster

کمیته برگزاری مراسم اول ماه می – ونکوور (کانادا)

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت