.
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 18 فروردين 1397 ساعت 18:47

گفتگوی تلویزیون دموکراسی شورایی با علیرضا نوائی درباره اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

گفتگوی تلویزیون دموکراسی شورایی با علیرضا نوائی درباره اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه و دسیسه های کارفرمایان این مجتمع
https://drive.google.com/file/d/1t2leOsSRTtfyGQ2bfR4xm_dxvoXSHUii/view

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت