چاپ کردن این صفحه
شنبه, 26 اسفند 1396 ساعت 20:43

شمی صلواتی: سلام بر تو- ای عفرین !

سلام بر تو - ای  عفرین !

ای شهر آغشته بخون

گرچه  جهان غرق  شده

در سکوتی ناعادلانه و بی دریغ !

امًا این به معنی  مرگ عشق و  عواطف نیست

هر چند قصدم  انکار  انسانیت  نیست

ولی شعور  انسانی  را 

در درون  هر دلی  بدور از فکر تو  کشته اند

گلهای  عواطف  و عشق را بدور از تو هرس کرده اند

٭٭٭     ٭٭٭   ٭٭٭

عفرین، شهر آغشته به زخم و درد

صدایت را می شنوم

صدای  کودکان  زخمی  بیدفاع ات را

صدای زنان و مردان پیری که دلشان ترک برداشت است

صدای غرور  زنان  جوان صلاح بدست ت

صدای مردان  فداکار و برابری طلب ت

عفرین،  شهری که آسمانش پر ازستاره هاست

عفرین -  آینه زندگی - آینه چگونه زیستن

عفرین - هیچ کجای این کره خاکی  مثل  تو

سرشار  از رنج و درد نیست

مثل تو چشمه عواطف نیست

مثل تو  در اوج جسارت  نیست

سلام برتو عفرین 

ای - شهر آغشته بخون

نوروز خونین ات  را جشن میگیرم

نوروز خونینی  که سنندج را رنگین کرد

سنندج سرخ   با برافراشتن پرچم انسانیت- با عشقی از غرور -

مقاومت را در برابر جهل به یادگار گذاشت!

عفرین  این  اولین  نوروز  خونین 

و آخرین  نوروز  خونین  تو نیست

نوروز  در سنندج و عفرین  معنی می شود

در سنندج سرخ و عفرین آغشته به خون

واژه  تازه  برای  فتخ!

و پیشرفتند به سوی  روز نو ،زندگی نو

ای عفرین -  نماد  جسارت  و انسانیت

جوانانان ت  قویتر  از هر قدرتند

دختران ت  زیباترین   گلهای  این جهانند

عفرین - با تو بودن  را دوست دارم

صدای خونین  کودکان ات را  می شنوم

بگذار   پس مانده های  جهل عثمانی  در نهایت قدرت بتازند

بگذار شیخان آدمخوار  صفویه  از  ریختن خون  جوانانت شاد و مسرور شوند

بگذار   قدرتهای  بزرگ  خود فروشی کنند

بگذار  این دنیای بی رحم و نالایق   نسبت  به  ریختن  خون کودکانت   چشمهایشان را ببندند

آنچه  جلای  خون جوانان توست

فریاد انسانهای  صاحب  وجدان است

در این جهان بیکران  هنور  اندکی  انصاف هست

هنوز  شعور   نمرده است

هنوز قلبهای هستند  که  برای  عفرین می زنند

هنوز  صدای  هر چند ضعیف  برای اعتراض  به ناعادلاتی  وجوددارد

هنوز فریادهای  "های عفرین تو شمع  روشنائی  شعور در این جهانی"  شنیده می شود

هنوز امید  ها به تو  باورند

نه تنها  من  -  هنوز بشمارند   آنانی که  رهای  از شوم

طغیان چشمه  عدالت را در این جهان   ناپاکیها

در  پیروزی  تو   می ببیند

و شکست تو  را آغاز شروع دوباره  جهان کهنه!

Salah

آخرین‌ها از Salah