.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 03:24

استکهلم برای مزدوران جمهوری اسلامی نباید امن بماند

دولت واتاق بازرگانی سوئد از طریق شرکت های واسطه میزبان هیئتی از مزدوران جمهوری اسلامی است. جنایتکارانی که برای سرمایه داران سوئدی خبر سرکوب کارگران ایران و آمادگی فروش ارزان نیروی کار را آورده اند. کارگرانی که می توان حقوقشان را ماهها نداد وهرگونه اعتراضشان را با هجوم پلیس وگارد ضد شورش درهم کوبید. امری که سرمایه داران را اغوا میکند وشوق سود های کلان را در دلش می افروزد. آیا کارگران سوئد در همدردی با رفقای کارگرشان وآزادیخواهان ایرانی وسوئدی برعلیه این روابط غیر انسانی وظالمانه سکوت میکنند ؟ آیا نباید این هیئت مزدور را بخاطر هزاران زندانی سیاسی و قتل عام در ایران محکوم نمود. این هیئت و سفیر جمهوری جنایتکار اسلامی در این هیئت تنها در همین دی ماه گذشته یک خیزش توده ای را سرکوب ودهها تن را در تظاهرات خیابانی وبازداشتگاههای مخوف خود به قتل رسانده اند. زنان معترض به حجاب اجباری را دستگیر وسرکوب کرده اند. علاوه بر سرکوب سیستماتیک جنبش کارگری در ایران وقتل وشکنجه دهها کارگر مبارز از جمله قتل خاموش شاهرخ زمانی ومحمد جراحی و تلاش در از پای در آوردن کارگر زندانی رضا شهابی از هرگونه تشکل مستقل کارگری ممانعت بعمل آورده وحقوق کارگران را ماهها به تعویق انداخته اند وهرگونه اعتراض در این رابطه را با زندان وشکنجه پاسخ گفته اند. جامعه ایران در مصاف دائم با این حکومت ضد زن وآزادی است ومردم به تنگ آمده از فقرو استبداد با شعار نان و آزادی به خیابانها آمده اند. همه آزادیخواهان وکارگران باید در همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه این رژیم صدای اعتراض علیه این حکومت وهیئت هایش را بلندکنند ودرهمبستگی با مبارزات مردم ایران دولت وسرمایه داران سوئدی را به عقب برانند. نگذاریم هیچ کجا برای همکاری سرمایه داران در سرکوب آزادی وکارگران ایران امن باشد
شورا در استکهلم همراه با همه آزادیخواهان ایرانی وسوئدی واحزاب وگروههای آزادیخواه
روز 21 فوریه ساعت 11 در
Brunnsgatan 2, Stockholm
برای اعتراض به این هیئت واقدام دولت سوئد حضور می یابد
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد
تلفن تماس:  ۰۷۳۸۳۷۹۴۵۱

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت