.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 03:25

پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری فراخوان به تظاهرات در پاریس

هم‌میهنان آزاده!

در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری، به دعوت تعدادی از انجمن های فمینیست در فرانسه ازجمله هماهنگی فرانسه برای لابی اروپایی زنان و جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی ، تظاهراتی در مقابل سفارت« حکومت اسلامی ایران» برگزار می شود.

زمان:روز پنج شنبه 15 فوریه 2018 از ساعت 13 تا 16

4 Avenue d’Iéna, 75016 Parisمکان:

همراه وهمگا م و با شرکت گسترده در این اکسیون از مبارزات زنان ایرانی علیه« حکومت اسلامی ایران» پشتیبانی کنیم.

جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی

* لطفاً «روسری بر چوب» با خود بیاورید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت