.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 03:23

گزارش کوتاه از پنجمین اکسیون هانوفر/آلمان

درهوای سرد زمستانی، به دعوت کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست،  بیش از صد و پنجاه شهروند ایرانی و آلمانی همراه با تشکل های زنان دگر وهم جنس گرای ایرانی در مرکز شهر گرد هم آمدیم، تا به  سرکوب و کشتار  زندانیان سیاسی اعتراض کرده، همبستگی‌امان را با دختران خیابان انقلاب اعلام کنیم و صدای زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم باشیم ‌ که در اعتصاب غذا بسر میبرند. زندانیان سیاسی نشان داده اند ‌که ‌نه‌تنها در برابر ترور و شکنجه سر تعظیم فرود نیاورده، بلکه  پرچم مبارزه را همچنان افراشته نگه میدارند. کارگران با اعتصابات پی‌درپی  رو در روی رژیم  سرکوبگر  ایستاده اند. وزنان با نا فرمانی مدنی و تکثیر دختران خیابان انقلاب، عزم وجزمشان را برای آزادی پوشش و نفی رژیم توتالیتر همچنان ادامه می دهند.

  • در این اکسیون یکی از زنان شرکت کننده در چهل ودومین سمینار سراسری سالانه تشکل های زنان وزنان دگر و همجنس گرای ایرانی در آلمان اعلامیه شرکت کنندگان در نفی رژیم زن ستیز و دفاع از خیزش اخیر خصوصا زنان را قرائت کرد. 
  • نماینده عفو بین الملل  سخنرانی کرد و ضمن همبستگی با مبارزات دمکراتیک مردم ایران، خواهان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شد.
  • گروه چپ مداخله گر(Interventionistische Linke) هانوفر  ضمن همبستگی با این حرکت، در تجمع امروز ۱۰فوریه خواهان همکاری همه نیروهای چپ وسوسیالیست شد.
  • شرکت کنندگان هم بستگی شان  را با مردم عفرین اعلام و تجاوز ارتش ترکیه را محکوم کردند و خواهان قطع جنگ شدند.
  • تظاهرکنندگان خواهان سفر یک هیت تحقیق بین المللی به ایران و تهیه یک گزارش مستند از قتل بازداشت‌ شدگان اخیر و ناپدیدشدگان درزندانهای ایران شدند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران 

زنده باد آزادی وبرابری 

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر. آلمان

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت