.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 12 بهمن 1396 ساعت 03:28

مریم امانی: نه به جنگ در عفرین

مردم در عفرین سوریه درگیر جنگی تحمیلی و ناخواسته از طرف دولت ترکیه و حمایت دولتهای قدرتمند از این  جنگ  هستند .
هدف تنها عفرین نیست، هدف نابودی آزادی است، هدف تحمیل سرکوب است، هدف ریشه کن کردن مقاومت انسانی است.هدف کل بشریت است، هدف نابودی محیط زیست، هدف نابودی اندیشه و تفکر نقاد . هدف از بین بردن شادی ، نشاط، رقص و پایکوبی، هدف نابودی صلح، همدلی و همکاری مردمان برای برقراری صلح. هدف کل بشریت است. پایان جنگ را خواستار باشیم ،
از هر کشور و شهری که زندگی میکنیم فریاد نه به جنگ تحمیلی در عفرین را سر بدهیم.
عاشقان زندگی با مرگ در جنگ اند
چرا که به زندگی گفتند آری و به تحقیر ، سرکوب، ذلت، تبعیض ،خواری و تباهی نه
صدای زندگی خواهی و مقاومت مردم عفرین در سوریه را به گوش جهان برسانیم. تصور کن میلیونها نامه اعتراضی، تصور کن میلیونها فریاد نه به جنگ، تصور کن دنیایی خالی از خشونت و جنگ، تصور کن ................ 
مریم امانی،
ژانویه دوهزار و هجده

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت