.
يكشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 04:41

بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در حمایت از زنان معترض به حجاب اجباری(دختران خیابان انقلاب مطلب ویژه

با شروع اعتراضات خیابانی مردم علیه گرانی، فقر و بیکاری، مطالبات سیاسی و اجتماعی  جامعه نیز با جدیت و توان تازه ای در کنار مطالبات معیشتی پیش کشیده شده اند. آزادی بیان و تشکل و تجمع، لغو حجاب اجباری و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، با سر دادن شعار آزادی زندانی سیاسی توسط  مردم معترض در خیابان و تبدیل کردن روسری (حجاب اجباری) به پرچم اعتراض بوسیله دختران و زنان عاصی از تبعیض و پوشش اجباری، امروز به مطالبه ای سراسری تبدیل شده است که با مبارزات حول خواستهای معیشتی توده های محروم جامعه در هم تنیده و به پیش برده می شود .
 
خواست حق آزادی پوشش و لغو قانون حجاب اجباری، یکی از خواسته هائیست که همواره در پلاتفرم مطالباتی طبقه کارگر طی 39 سال گذشته جای داشته و مردان و زنان کارگر برای تحقق آن در کنار دیگر مطالباتش مبارزه کرده اند. امروز زنان آزادیخواه بطور گسترده همگام با دیگر بخشهای محروم  جامعه برای رسیدن به حقوق پایمال شده خود طی 39 سال اخیر به میدان آمده اند و با بر داشتن حجاب توسط دختر خیابان انقلاب، نقطه عطفی تعیین کننده در تاریخ مبارزاتی این نیمه از جامعه رقم خورده است. این نوع اعتراض صریح و آشکار به حجاب اجباری به سرعت در حال گسترش و فراگیر شدن در خیابانها و میادین تهران و بقیه شهرها می باشد و مردان برابری طلب زیادی را هم تا امروز با خود به عرصه اعتراض خیابانی آورده است.
 
ظهور دختران و پسران معروف به «خیابان انقلابی ها»، بدون شک شامل زنان و مردان کارگر و    لایه های پایینی جامعه نیز می گردد. در نتیجه طبقه کارگر ایران که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند، جنبش جاری اعتراض به حجاب اجباری را به خود مرتبط می داند و مؤظف به پشتیبانی و حمایت قاطعانه از آن می باشد.
 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با تمان توان از مبارزه زنان معترض به حجاب اجباری در خیابان (دختران خیابان انقلاب) حمایت می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس حسینی «دومین دختر خیابان انفلاب» و دیگر دختران احتمالا بازداشت شده می باش.
 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  
 10/11/96

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت