.
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 08 بهمن 1396 ساعت 04:59

مرگ در میدان

مرگ در میدان
مرد میدان

فروزانم:
دختر پاکیهای سرزمینم،دختر سرسبز ارزوهای خفته ،نمیدانم چگونه با تو به گفتگو نشینم!از کجایی این درد بیکران زن بودنت بگویم!دردی به بلندای ۱۴۰۰سال۰ کینه ای در درونم مرد بودنم را نفرت میکند۰امافروزان

م گل مریم، امروز تو و هزاران چون تو در رزمی بی امان بانگ براوردید که تو از جنس منی و من از جنس تو۰
اخ!
میدانی چیه؟!
منم فهمیده بودم که دنیاییم با گیسوان پریشان تو زیبا است اما مرد بودنم ۰۰۰ ۰!!!
عجب حکایتی دور درازیست این ماجرا!
گل مریم فروزانم،
دستهای ناپاک کدام اهرمن شب بود،در قبال گناهی نکرده اینچنین دل به فنای تو بست۰؟
در ان شب محزون،در زیر ضربات حافظان شب،صدایت از دیوارهای بیدادگاها گذشت ،کوچه به کوچه و خیابان به خیابان و خانه به خانه سرک کشید تا که این قوم به جان امده را بیدار کند۰
من و مثل من، دیر زمانیست تورا نصف خود دانستیم،و اما تو باشعر چگونه زیستن به ما اموختی که تو منی و من تو۰
فروزانم گل مریم،دختر رویاهایی سرزمینم
تو هر غروب در بغل دخترک گل فروش شهرم ،با زیبایی و بوی سحر امیزت، عاشقان سرزمینت را ،با شاخه ای از خودت عاشق تر میکنی و جیب دخترک را پر از لبخند۰!
گل مریم فروزانم تو گل بودی،اما ایکاش عمرت هیچگاه عمر گل نبود۰!
اما افسوس
گل من گل مریم!۰

هاواری گه ل

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت