در حمله هواپیماهای جنگنده رژیم ترکیه به مرکز شهر عفرین و مناطق حومه هفت شهروند غیرنظامی زخمی شدند. وضعیت سه تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شد. دو کودک در میان زخمی‌ها هستند