.
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 13 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 04:45

حزب حکمتیست(خط رسمی): دولت آلمان شریک جرم جانیان در ایران

شاهرودی جنایتکار فراری داده شد. این فرار بدون همکاری دولت آلمان ممکن نبود. فراری دادن جنایتکاری که ٨٠ میلیون شاکی خصوصی دارد، چهره ای که در راس ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی که اعدام هزاران نفر را امضا کرده است، با هر بهانه "قانونی" که دولت آلمان برای آن تراشیده است، از طرف بشریت آزادیخواه در سراسر دنیا بعنوان همکاری رسمی دولت آلمان با جانیان حاکم در ایران تلقی میشود.

دولت آلمان علیرغم پز حمایت از مبارزات مردم در ایران برای آزادی و رفاه و عدالت، در راس قدرتهای غربی برای کمک به جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد. ملاقلات فوری با ظریف به بهانه "دفاع از برجام" رسما برای کمک به جمهوری اسلامی جهت مقابله با اعتراض میلیونها استثمار شده و محروم در ایران که برای خلاصی از جمهوری اسلامی به میدان آمده اند، است.

فراری دادن شاهرودی را باید در کنار این تلاشها گذاشت تا به سیاستهای ارتجاعی دول غربی، علیه رهایی مردم از چنگ جمهوری اسلامی، پی برد. از ترامپ با ظاهر خصمانه تا مرکل، ماکرون و تریزا می با ظاهر "متمدن تر" و "مدافع مردم"، همه و همه امروز در کنار جمهوری اسلامی ایستاده اند.

شمارش معکوس حیات جمهوری اسلامی شروع شده است. اینرا هم جمهوری اسلامی و هم قدرتهای مرتجع منظقه ای و جهانی میدانند. ما کمونیستها و آزادیخواهان، ما طبقه کارگر و مردم تشنه آزادی و برابری در ایران کمک و حمایت همه این نیروهای مرتجع از جمهوری اسلامی و سران آن را فراموش نخواهیم کرد.

بشریت متمدن کمک به فرار شاهرودی جنایتکار را بعنوان لکه ننگی در پرونده دولت آلمان ثبت خواهد کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)
٢٢ دیماه ١٣٩٦ - ١٢ ژانویه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت