.
يكشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 04:35

فراخوان به تظاهرات در لندن: شنبه 13 ژانویه

ایرانیان مبارز!

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با دستگیری هزاران تن از معترضان در تظاهرات اخیر و همچنین شکنجه و کشتن زندانیان سیاسی می کوشد تا جنبش انقلابی توده های به پا خاسته را در هم شکسته و صدای اعتراض مردمی که با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" و برای "نان، کار و آزادی" در سراسر کشور به پاخاسته اند را در گلو خفه کند. وظیفه تمام نیروهای مبارز و انقلابی ست تا با تمام توان به حمایت از کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان به پاخاسته ای بپردازند که خون خود را برای برافکندن بساط این رژیم ضد خلقی و دیکتاتوری و کسب آزادی و برابری وثیقه ساخته اند! برای دفاع از جان دستگیر شدگان تظاهرات روزهای اخیر و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و رساندن فریاد حق طلبانه مردم ایران به گوش افکار عمومی متحدانه به پا خیزیم.

زمان: ساعت 14 تا 16

روز شنبه 13 ژانویه 2018

مکان: مقابل سفارت

جمهوری اسلامی در لندن

 16 Princes Gate, London SW7 1PT

نزدیکترین ایستگاه قطار: KNIGHTSBRIDGE

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

10 ژانویۀ 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت