.
يكشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 04:26

گزارش فعالیت های تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست در همبستگی با اعتراضات مردم ایران

در راستای همبستگی با اعتراضات و خیزش گسترده مردم ایران در هفته های گذشته بر علیه فقر، بیکاری و نابرابری و اعتراض پایه ای به کلیت سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی کمیته های کشوری و شهری حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست همراه با نیروهای رادیکال و چپ در اجتماعات اعتراضی مختلفی در کشورهای مختلف شرکت داشته است که گزارش اجمالی آن به شرح زیر است:

انگلستان

روز سه شنبه ٢ ژانویه ٢٠١٨ بنا به فراخوان شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران که تشکیلات انگلیس حزب حكمتيست در آن حضور دارد، تظاهراتی با شرکت احزاب و سازمانها و فعالین مخالف جمهوری اسلامی برگزارگردید. در این گردهمایی رفقای تشکیلات حزب حکمتیست با پرچم های سرخ در این تظاهرات شرکت نمودند و رفیق جمال کمانگر در سخنانی در دفاع از خيزش مردم برای نان و آزادى صحبت نمود.

همچنين روز شنبه ٦ ژانويه به فراخوان همین شورا، تشکیلات انگلستان حزب حکمتیست با پلاکاردها و شعارهای حزب بصورت میلیتانت همراه سایر احزاب چپ و انسانهای کمونیست آکسیون اعتراضی را در شهر لندن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی برگزار کردند. جمال کمانگر از اعضای رهبری حزب در این آکسیون با سردادن شعار و سخنرانی درباره ماهیت سرنگونی طلبانه این اعتراضات همراه سایر رفقای حزب شرکت داشت.

سوئد

استکهلم: بنا به فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران که حزب حکمتیست نیز در آن حضور دارد، تجمع اعتراضی در روز سه شنبه ٢ ژانويه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد. در این تجمع اعتراضی رفقای حزب حکمتیست همراه ساير شرکت کنندگان این تجمع را برگزار کردند.

علاوه بر اين روز چهارشنبه سوم ژانويه بنا به فراخوان همین تشکل و کمیته استکهلم حزب حکمتیست، تجمع اعتراضی بزرگی در میدان سرگل شهر استکهلم برگزار شد. در این تجمع اعتراضی اعضا و کادرهای حزب حکمتیست با سایر احزاب چپ و کمونیست و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و طیف های دیگر حضور داشتند و از رهبرى حزب رفقا رحمان حسین زاده و سیاوش دانشور سخنرانی کردند. رفیق رحمان حسین زاده در سخنرانی اش بر خصلت طبقاتى و سرنگونی طلبانه این اعتراضات اشاره کرد و رفیق سیاوش دانشور ضمن تاکید بر خصوصیت ضد اسلامی و ضد سرمایه داری این اعتراضات علیه کلیت جمهوری اسلامی و بخش های مختلف بورژوازی، بر ضرورت برچیدن پایگاههای جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور تاکید کرد.

گوتنبرگ: تشکیلات حزب در گوتنبرگ یکی از تشکل های کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران در گوتنبرگ میباشد. این کمیته روز شنبه ٦ ژانویه تظاهراتی در میدان دورتینگ توریت سازمان داد. ابتدا کریم نوری بعنوان یکی ازمجریان برنامه به مردمی که جمع شده بودند خوش آمد گفت و سپس قطعه ای موزیک از طرف یک گروه شیلیایی در همبستگی با مردم ایران اجرا شد. پروین کابلی از رهبری حزب در سخنان خود ازشورش گرسنگان به عنوان حق مسلم کارگران و مردم ایران صحبت نمود و در بخشی از سخنان خود دولت سوئد را مورد انتقاد شدید قرارداد و گفت: "خانم مارگوت والسترون چرا از زنان و کارگران ایران حمایت نمی كنيد؟ می توانيد حجاب سر كنيد و قرارداد اقتصادی بر پایه کار ارزان و کارگر بی حقوق ببنديد و دست جمهوری اسلامی را ببوسيد، اما نمى توانيد از زنان ایران حمایت کنيد؟! بیجا کرديد رفتيد تهران. ما که گفتیم اینها جنایتکاراند". این گردهمایی تا ساعت ١٦ بعدازظهر با سخنرانی و شعار و موزیک ادامه داشت.

آلمان

کلن: روز دوشنبه اول ژانويه بنا به فراخوان تشکیلات کلن حزب حکمتیست و دیگر احزاب چپ تجمعی اعتراضی با شرکت جریانات و احزاب کمونیست و شخصیتهای سیاسی چپ برگزار شد. از طرف حزب حکمتیست رفیق همایون گدازگر با تاکید بر اهمیت فعالیتهای ضد حکومتی در خارج کشور و تعرض بیشتر به سفارتهای جمهوری اسلامی بر تقویت فضای اعتراضی در ایران تاکید کرد.

علاوه بر اين روز يكشنبه ٧ ژانويه در شهر كلن تجمع اعتراضی ديگرى عليه جمهوری اسلامی و در دفاع و پشتیبانی از اعتراضات وسیع مردم ایران برگزار شد. در این تجمع رفیق صالح سرداری با سخنانی بر ماهیت شعارها و مطالباتی که در این خیزش های مردمی عليه کلیت جمهوری اسلامی مطرح سر داده مى شوند، اعتراضات را جنبشی متعلق به عمق جامعه و در تعرض به کلیت حکومت اسلامی دانست.

فنلاند

روز شنبه ٦ ژانويه به فراخوان مشترک تشکیلات فنلاند حزب حکمتیست، حزب کمونیست کارگری و حزب کمونیست ایران تجمعى در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران برگزار شد. رفیق رضا کمانگر به زبان فنلاندی در معرفی این تجمع اعتراضی و ماهیت و خاستگاه این اعتراضات در ایران سخن گفت. همچنین رفیق اسماعیل ویسی به نمایندگی از تشکیلات فنلاند حزب حکمتیست درباره ریشه های اصلی این اعتراضات و خصلت تعرضی آن علیه کلیت جمهوری اسلامی سخنرانی کرد.

نروژ

روز شنبه ٦ ژانويه طبق فراخوان واحد نروژ تشكيلات خارج كشور، تعدادى از رفقاى حزب همراه با ساير جريانات چپ و راديكال تظاهراتى اعتراضى مقابل سفارت رژيم در اسلو انجام دادند و ضمن محكوم كردن سركوب و دستگيريهاى گسترده اخير از اعتراضات سرنگونى طلبانه مردم مبارز ايران حمايت كردند.

كانادا

کمیته حمایت از مبارزات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی – تورنتو در این مدت فراخوان دو گردهمایی را در روزهای دوم و ششم ژانویه داده بود. روز سه شنبه دوم ژانويه احزاب و سازمانها و افراد چپ و راديكال در محل پلازای ایرانیان تجمع کردند و رفيق فخری جواهرى به نمايندگى از حزب در اين تجمع سخنرانى كرد. کمیته همچنین تظاهرات دیگری را در روز شنبه ٦ ژانویه فراخوان داد. اعضای کمیته از روز قبل از تظاهرات دهها اوراق تبلیغی در رابطه با این روز را در محلهای تجمع ایرانیان پخش کردند. تظاهرات روز شنبه در میدان مل لستمن برگزار گردید و رفيق فخری جواهری از طرف حزب حکمتیست در این گردهمایی صحبت نمود. وی در سخنان خود با اشاره به سرکوب و خفقان در جمهوری اسلامی و بیکاری و بیحقوقی کارگران و طبقات محروم جامعه ایران بر ضرورت سرنگونى جمهورى اسلامى تأكيد نمود.

كميته خارج از كشور حزب كمونيست كارگرى ايران- حكمتيست همزمان با شروع تعرض گسترده مردم ايران عليه جمهورى اسلامى در اطلاعيه اى همه سازمانها، احزاب، گروهها، نهادها و همه انسانهای سرنگونی طلب و آزاديخواه را فرا خوانده است تا دست در دست هم و شانه به شانه مبارزات مردم ایران، به حمایت از این مبارزات برخیزيم؛ حرکتهای اعتراضی قدرتمند را سازمان داده و مراکز قدرت جمهوری اسلامی را در خارج از کشور مورد تعرض گسترده قرار داده و تاریخی دیگر برای رهایی از دست این رژیم سراپا جنایت رقم بزنیم. در این رابطه و در همکاری با دیگر نیروهای چپ و مترقی به زودی آکسیونهای حمایت از حرکت اعتراضی عظیم مردم ایران را در کشورها و شهرهای مختلف اعلام میکنیم. اين مبارزات تا به گور سپردن استبداد جمهورى اسلامى و استثمار طبقه كارگر توسط بورژوازى هار ايران ادامه دارد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١١ ژانویه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت