.
يكشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 04:18

در پاسخ به فراخوان تظاهرات کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ گوتنبرگ( سوئد)

 Demonstration I Göteborg äger rum vid Klockan 1400 i Brunnsparken

!رژیم خون و جنون اسلامی باید برود

در طى دو هفته اخير بازداشت گسترده‌ی دانشجويان فعال چپ، و مردم معترض جوانان؛ دختران و پسران فضای سرکوب، تحت آزار و تعقیب قرار گرفتند، تهدید، ناپدید شدن و شکنجه های روحی و روانی، تهدید خانواده های آنان فقط و فقط هراس جلادان اسلامی را از خیزش عظیم آزادیخواهی وبرابری طلبی، که دانشجویان آزادیخواه و حق طلب پرچم آنرا بلند کرده اند، میرساند.

جمهوری اسلامی با این امید واهی که با دستگیری گسترده و شکنجه دانشجویان و جوانان میتواند صدای آزادیخواهی را خفه کند و موج عظیم آزادیخواهی را سرکوب کند. رژیم منفور اسلامی با به بندکشیدن هزاران تن از مردم معترض و دانشجویان چپ در سیاه چالهای اوین و با شکنجه های وحشیانه و کشتن آنها در زندان تلاشی است برای ساکت کردن طبقه کارگر و مردمی که از فقر و محرومیت به تنگ آمده اند، این پیام جانیان اسلامی است.

دستگیر شدگان خیزش اخیر و دانشجویان دربند چنگال جانیان اسلامی سخت ترین شکنجه ها را تحمل میکنند برای دفاع از حقوق و خواسته‌هاى اساسى مردم ایران نظير آزادى بيان، آزادى‌هاى سياسى و حقوق مدنی آحاد جامعه فارغ ازهرگونه عقيده و مذهب،ملیت ؛ جنسیت اختلاف سليقه و انديشه بوده است.باید دامنه اعتراض وخیزش و قیام گرسنگان و مردم حق طلب را گسترش داد

مردم آزادیخواه و مترقی!

نباید فراموش کرد که در پس دیوارهای زندانهای سهمگین جمهوری اسلامی هنوز صدها فعال کارگری و دانشجو و جوان مبارز و آزادیخواه و انسانهای شریفی به بند کشیده شده اند، که جمهوری اسلامی و رسانه های مختلف خودی و غیر خودی اما مجاز در باره سرنوشت آنان به توطئه سکوت روی آورده اند. فشار به جمهوری اسلامی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و دانشجویان و معلمین نباید لحظه ای قطع شود.

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ ؛ ما از همه انسان های آزادیخواه و پناهجویان در شهر یوتبوری و حومه دعوت می کنیم تا در تظاهرات اعتراضی علیه جمهوری هیولای اسلامی سرمایه که به این منظور تدارک دیده شده است، شرکت نمایند.

نه به زندان؛ نه به شکنجه ؛ نه به اعدام

مرگ بر جمهوری اسلامی

زمان : شنبه ساعت 00؛14 دو بعدازظهر

مکان : میدان برنز پارکن جنب مجسمه یوهنا

تلفن تماس :

راضیه رضوی 0728374253

توفیق محمدی : 0739809990

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

یازدهم 11 ژانویه 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت