.
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 13 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 20 دی 1396 ساعت 05:40

تجمع اعتراضی سراسری شنبه ۱۳ ژانویه برای دستگیری و محاکمه محمود هاشمی شاهرودی!

محمود هاشمی شاهرودی، باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شود!
شاهرودی یکی از مهرههای کلیدی و یکی از مسئولین مستقیم زندانی کردن و شکنجه زندانیان سیاسی، مسئول مستقیم اعدام کودکان را مخفیانه به آلمان آوردند تا تحت معالجه قرار گیرد. اعتراض به حضور این جنایتکار جمهوری اسلامی در سطح وسیعی در افکار عمومی جهانیان و رسانهها منعکس شده است. روزنامههای آلمانی تیتر زدند: "دستان این سلاخ آغشته به خون مردم ایران است. او باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شود". تظاهرات بزرگی در مقابل محل درمان این جنیاتکار در شهر هانوفر آلمان برگزار گردیده است.
مینا احدی، شیوا محبوبی مسئول و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فولکر بک از نمایندگان سابق پارلمان کشور آلمان، روز چهارشنبه ۱۰ ژانویه در برلین، در محل سایت اومانیستهای آلمان کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنند. در این جلسه کیفرخواست تعداد قابل ملاحظهای از شاکیان نیز مطرح خواهد شد.
روز شنبه ۱۳ ژانویه نیز در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی با خواست دستگیری و محاکمه محمود هاشمی برگزار خواهد شد و تا این لحظه بسیاری از بازماندگان هولاکاست اسلامی، خانواده زندانیان سیاسی و قربانیان چهار دهه جنایت توسط جمهوری اسلامی به این فراخوان پیوستهاند.
مردم معترض و مخالف جمهوری اسلامی
هر کجا که هستید با عکس زندانیان سیاسی و هزاران جانباخته راه آزادی به این تجمعهای اعتراضی بپیوندید و یا خود برای برگزاری این تظاهراتها پیشقدم شوید و خواهان ممنوع الخروج شدن شاهرودی از آلمان، دستگیری و محاکمه او به جرم جنایت علیه بشریت شوید.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۸ ژانویه ۲۰۱۸

اطلاعیه شماره ۲

کنفرانس مطبوعاتی و تجمع اعتراضی
 برای دستگیری و محاکمه محمود هاشمی شاهرودی!
 
شاهرودی یکی از مهرههای کلیدی و رئیس سابق قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی و یکی از مسئولین مستقیم ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی و مسئول مستقیم اعدام کودکان را مخفیانه در بیمارستانی در شهر هانوفر آلمان بستری کردهاند.
تلاش برای دستگیری و محاکمه این جلاد حرفهای جمهوری اسلامی، در سطح وسیعی در افکار عمومی جهانیان و رسانهها منعکس شده است. روزنامههای آلمانی تیتر زدند: "دستان این سلاخ آغشته به خون مردم ایران است. او باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شود".
 برای اعلام کیفرخواست و دستگیری و محاکمه شاهرودی، کنفرانس مطبوعاتی در شهر برلین برگزار میشود. مینا احدی مسئول این کمپین به اتفاق شیوا محبوبی مسئول و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و آقای "فولکر بک" از نمایندگان سابق پارلمان کشور آلمان، روز چهارشنبه ۱۰ ژانویه، در محل سایت اومانیستهای آلمان کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنند. در این کنفرانس مطبوعاتی، کیفرخواست تعداد قابل ملاحظهای از شاکیان نیز مطرح خواهد شد.

کنفرانس مطبوعاتی
زمان: چهارشنبه ۱۰ ژانویه ساعت ۱۰ صبح در آدرس:
Humanistischer Pressedinst
Pufendorfstrasse 6B
10249 Berlin
 
تجمع اعتراضی در مرکز شهر برلین
پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، تجمع اعتراضی به همین مناسبت در شهر برلین برگزار میگردد.

زمان جهارشنبه ۱۰ ژانویه ساعت ۱۶ در آدرس:
Holocasust- Mahnmal-Berlin
Cora- Berliner Starsse 1
همه آزادیخواهان و مخالفین جمهوری اسلامی را فرامیخوانیم با شرکت در این تجمع، خواهان دستگیری و محاکمه شاهرودی به جرم جنایت علیه بشریت  گردند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۹ ژانویه ۲۰۱۸

اطلاعیه شماره ۳

تجمع اعتراضی  سراسری شنبه ۱۳ ژانویه برای دستگیری و محاکمه محمود هاشمی شاهرودی!
شاهرودی یکی از مهرههای کلیدی و رئیس سابق قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی و یکی از مسئولین مستقیم ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی و مسئول مستقیم اعدام کودکان را مخفیانه در بیمارستانی در شهر هانوفر آلمان بستری کردهاند.
تلاش برای دستگیری و محاکمه این جلاد حرفهای جمهوری اسلامی، در سطح وسیعی در افکار عمومی جهانیان و رسانهها منعکس شده است.
آزادیخواهان و مردم مبارز،خانواده زندانیان هر کجا هستید به این تجمع های اعتراضی بپیوندید و یا خود مبتکر برگزاری آن شوید و خواهان دستگیری و محاکمه شاهرودی به جرم جنایت علیه بشریت  گردید.
آدرس و محل برگزاری تجمعهای خود در روز شنبه را به ما اطلاع دهید تا به موقع از تلویزیون کانال جدید و دیگر رسانهها و مدیای اجتماعی منتشر کنیم.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۹ ژانویه ۲۰۱۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت