.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 20 دی 1396 ساعت 05:34

حزب حکمتیست- خط رسمی: تظاهرات دولتی که مایه ی تمسخر شد!

جمهوری اسلامی همزمان با دستگیریهای وسیع  برای مقابله با جنبش گرسنگان در بیش از صد شهر ایران و سرکوب و حکومت نظامی، به  توطئه ی سازماندهی تظاهرات دولتی به نشانه قدرت نمایی دست زد. اما نه تفنگ به دوشان رژیم وکشتار ده ها انسان انقلابی و نه دستگیریهای فله ایش توانست مردم بپاخاسته را مرعوب کند. بسیج قمه کشان و حزب اللهی هایش هم بیشتر مایه شرمساری و نشان از بی پایه ای این نظام در میان ٨٠ میلیون ایرانی بود.

در میان تظاهرات های دولتی، مانور شرم آور دوشنبه ١٨ دی ماه در شهرهای کردستان تماشایی است.  برای این کار ننگین رسما به امضای مقامات استان به تک تک کارمندان ادارات نامه نوشته و از آنها خواستند در تظاهرات دولتی علیه مردم معترض شرکت کنند. در اغلب شهرهای کردستان شمار شرکت کنندگان تعدادی دانش آموز مدارس بیش نبودند. در مرکز استان در سنندج، که چند صد نفری از کارمندان دولتی را با زور و تهدید به خیابان ها کشاندند، اما سرتاسر این تظاهرات به مارشی ساکت علیه حاکمان تبدیل شد و  حضور اجباری شان در تقلای بی ثمر رژیم با سکوت مطلق همراه بود. خودداری کارمندان از تکرار شعارهای دولتی، برای جمهوری اسلامی مایه ی تمسخر و ننگ و یک آبروریزی در ملا عام بود. اوج وقاحت و پررویی و بی شرمی جمهوری اسلامی در این است که هر بار می خواهد شانس جبران شکستشهایش را به شیوه هایی از این قبیل باز تجربه کند.

جمهوری اسلامی می خواهد فراموش کند که مردم کردستان از همان روز اول رفراندوم جمهوری اسلامی را یکپارچه تحریم کردند، یک جنگ مقاومت را علیه نظام سرکوبگر و ضد کارگر و ضد زن سازمان دادند و بارها علیه مشروعیت این نظام و علیه ستم و سرکوب این دشمن بپا خاسته اند.

و اکنون کردستان همراه با شهرهای سراسر ایران در یک خیزش و جنبش عظیم با شعار نان، کار، آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و...، سیلی محکم و ضربه ای کاری بر پیکر این نظام گندیده و فاسد و ضد انسان زده  و این جنبشی است که تازه شروع شده است. جنبشی که توازن قوا را به نفع مبارزات وحق طلبی مردم و برای سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر داده است. امروز دیگر نه جمهوری اسلامی آن رژیم سابق و نه مردم عدالتخواه، مردمان قبل از خیزش اجتماعی کنونی اند.

سران جموری اسلامی بارها مدعی شده اند که کردستان به منطقه امنی برای عوامل و عناصر شان تبدیل شده است. تظاهرات دولتی اخیر شهرهای کردستان و بویژه شهر سنندج نشان داد که این ادعا چقدر مسخره و پوچ است. پس از جنبش اجتماعی نان، کار، آزادی اخیر در سراسر ایران، کردستان بیش از پیش به یکی از کانون های اعتراض و مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. مبارزه ای که سرنگونی نظام جهنمی و عامل فقر و فلاکت و بیکاری و گرسنگی جامعه بیش از ٨٠ میلیونی ما را نشانه گرفته است.

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

١٨ دیماه ١٣٩٦- ٨ ژانویه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت