.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 20 دی 1396 ساعت 05:33

فیلم برنامه سخنرانی از طرف کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی

با درود و وقت بخیر رفقای گرامی
برنامه سخنرانی از طرف کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی برگزار گردیده که در آن "ساسان صدقی نیا" فعال سیاسی چپ، دانشجوی محروم از تحصیل، نویسنده و مترجم چندین نوشته و مقاله درباره وضعیت سرمایه داری در شرایط کنونی، جنبش کارگری و راه کارهای طبقه کارگر در وضعیت موجود، بحران های چندگانه نظام سرمایه و دیگر نوشته ها
ساسان صدقی نیا در این سخنرانی ویدئویی در دو قسمت گفتگو می کند که بخش اول آن مربوط به وضعیت طبقه کارگر ایران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و در بخش دوم به موقعیت کنونی جنبش جاری و امکان گذار از این شرایط به وضعیتی پیشرو و نوین می باشد ـ
از طرف کمیته فعالین کارگری از شما رفقای گرامی تقاضا داریم با پخش این سخنرانی به نقد و بررسی نظرهای گوناگون در شرایط موجود یاری رسانید ـ

با سپاس مجدد از شما
ناصر برین
فایل فیلم سخنرانی : ـ
https://youtu.be/k3W4uigc4_s

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت