.
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 02:11

زنان در قیام دی ماه ۹۶

Image may contain: 1 person
زنان در قیام:

در دی ماه ۹۶اعتراضات گسترده مردم نسبت به نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از مشهد شعله ور گردید و مثل برق و باد به خیلی از شهرهای ایران سرای...ت کرد۰اینبار خیزش ستمدیدگان و گرسنگانی بود که دیگر هیچی برای از دست دادن نداشتند۰در صفهای مقدم این اعتراضات قهرمانانه ،زنانی قرار داشتند که پا به پای مردان و گاه نیز فراتر از اونها نسبت به مناسبات موجود قد برافراشتندو نهراسیدند۰زنان امروز جامعه ایران،ستمی فراتر از ستم اقتصادی،و سیاسی را ۴۰سال است بردوش میکشند و اون هم ستم جنسیتی و زن بودن انها است۰اما زنان مبارز به عینه نشان دادند که زن بودن انها چیزی از انسان بودنشان کم نکرده و بلکه فراتر از سایر اقشار و طبقات، محکم برای رهایی پای بر زمین کوبیدند و هر روز و هر شب نظام ارتجاع جمهوری اسلامی را بلرزه در اوردند۰زنان دور از هر گونه هیاهوی و بعضا شعارهای ارتجاعی(بیغیرتها نشستند زنان به ما پیوستند۰!!!)پای در راهی بی بازگشت گذاشتند۰در میان دستگیر شدگان صدها زن اینک دستگیر و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها فرار دارند۰صدها دانشجوی دختر که محکم تا به اخر ایستادند و نشان دادنند که براستی این راه ما راهی بی بازگشت است!!! حال بگذار عده ای در زمزمه های شبانه خود تکرار کنند "بی غیرتها نشستند و زنها به ما پیوستند"شعاری که نمیدانم از کجا امد؟!!اما بوی ماندگی و تعفن ان هنوز مشام زنان قهرمان ایران را میازارد۰ امید است در شورشی که هنوز بردوام و به پیش میرود اینبار انسانیت را خوب تعریف کنیم و بار دگر راهی را پیش نگیریم که ۴۰سال بعد دوباره به حماقت تبدیل گردد!!باید ایمان داشته باشیم انقلاب ما جز با مشارکت زنان به سرانجام نخواهد رسید و اونها بخش عمده از این خیزش انقلابی هستند۰

هاواری گه ل

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت