.
دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jul 16 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 09 دی 1396 ساعت 14:35

بهرام رحمانی: خیزش عطیم مردمی در ایران علیه حکومت اسلامی

با درودهای فراوان گفتگوی رادیو - تلویزیون مانی با بهرام رحمانی در رابطه به خیزش عطیم مردمی در ایران علیه حکومت اسلامی ایران لینک این گفتگو:

https://www.youtube.com/watch?v=iijRr7OmM4Y

شاد و تندرست باشید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت