.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 05 دی 1396 ساعت 20:04

گزارش: تجمع اعتراضی د ر برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن نسبت به وضعیت خطرناک رضا شهابی

روز سه شنبه 26 دسامبر 2017 ( 5 دی 1396)  همزمان با فراخوان ربابه رضایی، همسر رضا شهابی برای حضور در وزارت کار و پیگیری وضعیت رضا شهابی ، تجمعی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن به نشانه همبستگی با اقدام ایشان برگزار شد. در این تجمع که با فراخوان " کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و رندانیان سیاسی در ایران" بر پا شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن بنرها و عکس هایی از رضا شهابی و با سر دادن شعار، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و دیگر کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی در ایران شدند. همچنین چند تن از شرکت کنندگان طی سخنرانی کوتاه ، تداوم زندانی کردن رضا شهابی که منجر به سکته ایشان شده  و نیز ممانعت از دسترسی ایشان به امکانات درمانی توسط رژیم اسلامی را به شدت محکوم کردند و رژیم را مسئول مستقیم فرجام وضعیت خطرناک سلامتی رضا شهابی دانستند. این تجمع به مدت یک ساعت ادامه یافت و در پایان تجمع کنندگان با حرکت به سمت سفارت جمهوری اسلامی وارد محوطه سفارت شدند و بنر بزرگی که برآن نوشته شده بود: رضا شهابی ، کارگر زندانی، آزاد باید گردد " را به درب سفارت نصب کردند و در همان حال علیه اقدامات کارگر ستیز و جنایت کارانه رژیم شعار دادند. مدتی بعد، نیروهای پلیس که به احتمال قوی از سوی عناصر سفارت فراخوانده شده بودند، خود را به محل رساندند  واز تجمع کنندگان خواستند که بنر را از درب سفارت بکنند. تجمع کنندگان اما با نا دیده گرفتن خواست پلیس، محوطه را بطور هماهنگ ترک کردند. کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و رندانیان سیاسی در ایران لندن 26 دسامبر 2017    

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت