.
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 11 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 30 مهر 1396 ساعت 20:53

جلال برخوردار: در دفاع از استقلال فوری کردستان عراق

به نظر این نویسنده مثولفه و فاکتور چاهای نفت شهر کرکوک را باید و با توجه به نقش پیچیده و ژثوپولوتیک که این شهر برای طرفین دارد را در پروسه استقلال طلبی کردستان عراق را حذف کرد – به کلامی دیگر و در یک معامله بزرگ و در حالی که تمامی جوانب بده و بستان روی ترازوست و از جمله عدم تخاصم علیه جمهوری جدید با چشم پوشی کامل از چاهای نفتی و یک استقلال و جدا شدن متمدنانه و بدون خون ریزی و  سناریوی سیاه را تضمین کرد و می توان این معامله بزرگ و الترناتیو را به یک رفراندم عمومی رجوع داد و یا حتی میتوان تصمیم گرفت که شهر کرکوک با تمامی بافت جمعیتی ان متعلق به جمهوری نوپای کردستان و چاهای نفتی متعلق به عراق . جزثیهات این معامله بزرگ می تواند مورد بحث و جدل عمومی و البته بر مبنا توازن قوا طرفین قرار گیرد اما کل ایده بده و بستان و معامله می تواند شالوده یک جداثی و طلاق مسالمت امیز و به نظر این نویسنده این پلاتفرم می تواند مبنای یک جهت گیری و راهنمای سوسیالیستی در حل مسالمت امیز موضوع کردستان عراق قرار گیرد

با سقوط بدون مقاومت شهر کرکوک پرونده ای دیگر به پروندهای هزیمت و کارساتهای ناسیونالیسم قومی کرد و کردستان اضافه شد و این هزیمت شاید یکی از پر هزینه ترین و هزیمت امیز ترین در ذهن و حافظه کارگر و زحمتکش کرد در چند دهه گذشته خواهد بود چرا که این هزیمت و شکست نه بر سر چند هکنار خاک و زمین معمولی بلکه بر سر کرکوک مقدس بوده است – با سقوط کرکوک ناسیونالیسم قومی کرد نه تنها یک شکست تاکتیکی سیاسی نظامی بلکه بزرگترین شکست استراتژیک را متحمل شد – ناسیونالیسم قومی کرد و با تمامی اخلاق – سیاست و دیپلماسیش و زیستن در شکافات دول منطقه ای و البته در زمین خودی و در روز روشن و جلو دوربینهای میلیونی یک شکست سنگین و تاریخی استراتیژیکی خورد. تمامی انچه و در طول چند دهه انبار و ساخته بودند و در کمتر 24 ساعت فرو ریخت . ناسیونالیسم قومی کرد و کردستان زخمی و شکست خورده و بی افق و ارمان در جستجوی دلایل این شکست بوده و خواهد بود اما اشتباه خواهد بود که در مشغله های این ناسیونالیسم تا مغز استخوان مرتجع سیر و شنواثی داشت.

شباهتها و سناریوهای امروزی کردستان عراق تشابه و تشابهات حیرت انگیزی با سوریه چند سال پیش دارد یعنی اخرین باری که یکی از دیکتاتورهای خاورمیانه ( اسد) در تلاش به دفاع و حفظ تمامیت ارضی ملی کشورش داشت و البته با بیش از 400 هزار کشته و میلیونها زخمی و اواره جنگی را تحویل منطقه داد – استدلال - تبینها و دلایل همان است که جنگ داخلی سوریه را رقم زد – حفظ تمامیت ارضی قومی یک کشور که به تاریخ پیوسته بود. تسخیر کرکوک عراق به احتمال زیاد سوریه ای دیگر را متولد خواهد ساخت و همچون مورد سوریه  مدال افتخار کماکان به گردن سنگین وزن منطقه به جمهوری اسلامی و خیل پا ناسیونالیسمهای قومی ایرانی رسید. تا بوده و بوده ناسیونالیسم قومی کرد و کردستان مهمترین و اصلی ترین نیرو و جنبش علیه استقلال سیاسی کردستان بوده است و از این رو و با توجه به این شکست تاریخی این جنبش و افق و ارمان را چند شقه و یک خلاه عظیم به مجموع خلاه سیاسی منطقه خواهد افزود . و از این رو نقطه تعادل بعدی به عقیده این نویسنده یک تلاش سر راست و مستقیم در اعلام جداثی فوری و با اعلام یک منشور سیاسی استقلال فوری یک جمهوری کردستان می تواند باشد و به یک معنا این شکست ناسیونالیسم کرد در از دست دادن کرکوک مقدس یک شیار و فرصتی عظیم تاریخی را جلو رادیکالیسم توده ای در کردستان قرار داده است . کرکوک از مقدسات ناسیونالیسم کرد بود و نه از مقدسات جنبش و افق و ارمان استقلال کردستان . به عقیده این نویسنده این شکست در نقطه تعادلهای بعدی – انجا که پلاتقرمتان را مبنی بر جداثی و استقلال تثبیت کردید – انجا که صدها هزار نفر را در عملی کردن این پلاتفرم مصلح کردید - جبران خواهد شد بشرطی که هدف یعنی استقلال سیاسی کردستان به فوریت و همین امروز به جلو رانده شود . کرکوک فقط و فقط یک شهر و بخشی از یک میدان عظیم جنگی بود که بطور موقت در دست دشمن هست و فقط حلقه اصلی و مرکزی استراتژی پوچ ناسیونالیسم قومی کرد و کردستان بوده است باید به مسثله اصلی و جنگ وسیعتر یعنی استقلال فوری فکر کرد . به کلامی دیگر موضوع اصلی و در وهله اول جلوگیری از سوریه ای شدن عراق هست و این مهم در تلاش و کانال اعلام فوری استقلال کردستان سیر دارد . در بطن هر شکست تاریخی البته یک فرصت و امیدی دیگر متولد خواهد شد و سقوط کرکوک یکی از ان فرصتهای عظیم تاریخیست – یا از ان استفاده خواهید کرد و وارد بازی بزرگان خواهید شد یا محکوم به فنا و انزوا و شکست خواهید بود. تسخیر کرکوک به سادگی شکست یک افق و ارمان – یک جنبش و حزب و احزاب از سیاست و اخلاق تا دیپلماسی ناسیونالیسم قومی کرد و کردستان همه و همه ورشکست شدند و این شکست راه را برای یک رادیکالیسم مبتنی بر ازادی خواهی و برابری را باز کرد. ان رادیکالیسمی که مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی را به جلو راند کماکان در صحنه و به دنبال یک رهبر و پیش قرلول و بصورت جنون امیزی عصبی و تند رو هم است – یا این انرژی عظیم توده ای در جهت یک استقلال سر راست و فوری هدایت خواهید کرد و یا یک سوریه به مراتب کابوس امیز تر متولد خواهد شد .

به عقیده این نویسنده تلاش و فعالیتهای اولیه یک حزب رادیکال و سوسیالیستی در این دوران نه مقاومت بر سر یک شهر تسخیر شده بلکه تلاش برای جمع اوری نیروهای خودی و ازادی خواه بر سر یک پلاتفرم برای نبرد ی به مراتب بزرگتر و تعیین کننده یعنی استقلال و جداثی فوری کردستان خواهد بود و در نهایت موضوع کرکوک در ان نبرد نهاثی تعیین خواهد شد و خیلی زود هست که نبرد بر سر کرکوک را پایان یافته و یا وارد یک نبرد نهاثی و مرگ و زندگی برای ان شد چرا که و انطور که من می فهمم مسثله اصلی و در نهایت بر سر موضوع استقلال بود و نه بر سر کنترل یک شهر و چاهای نفتی ان و در بدترین حالت و سناریو یک کشور جدید کردستان بدون چاه نفت که چی ؟ کرکوک با چاهای نفتش و تاریخنا حلقه اصلی و قبله استراتژیک ناسیونالیسم قومی کورد و کوردستان بوده است و همانطور که در تحولات اخیر نشان داده شده است این حلقه استراتژیک در عین حال ضعیف ترین حلقه و در عین حال شکننده ترین بخش این استراتژی هم هست . جنبش ازادی خواهانه استقلال طلبی در کردستان نمی تواند از مواد و مثولفه های استراتژیک ناسیونالیسم قومی کردستان کوچکترین بهره ای ببرد چرا که راه و سیر به نا کجا اباد دارد. کرکوک و با توجه به این که 60 الی 70 درصد تولید نفتی عراق را به خود اختصاص داده است نقش مرکزی و استراتژیکی در هویت و باز تولید ناسیونالیسم قومی عرب و ناسیونالیسم قومی کرد دارد و پیروزی قاطع طرفین در کنترل این چاهای نفتی بدور از واقعیت هست و در عین حال یک توافق سهم و درصدی بر مبنا قومی و رابطه اکثریت و اقلیت و یا مرکزی و اقلیمی و همانطور که در چند دهه گذشته تجربه شده است یک راحل بی پایان و هر چند سال یک بار یک بحران ملی را که به نوبه خود ودر یک خلا سیاسی و از جمله این دوران می تواند منجر به سوق دادن کل جامعه عراق به یک سناریوی سیاه منجر شود دارد . به طور خلاصه  و در یک جمله عامل و فاکتور اقتصادی نفت سرمنشاه  شکل گیری تاریخی هویتهای ارتجاعی قومی و مذهبی خاورمیانه نیست اما تعیین کننده ترین عامل اقتصادی باز تولید این هویتهای ارتجاعی دوران ماست و بر این مبنا و باز تولید ارتجاعی بود هنگامی که روح الله خمینی گفت چه بر سر 70 تومان نفت مردم امده است . فاکتور اقتصادی نفت سر منشاه تولید وباز تولید ان طبقات اجتماعی مفت خور و زالو صفت و از اشرافیت و سلطنت تا ملا و روحانی هم هست . اقتصاد نفتی ان یگانه عامل اقتصادی باز تولید هویتهای ارتجاعی قومی و مذهبی خاورمیانه و از جمله قوم گرایان خودمانی پارسی شیعه ای ایرانی هم هست .

به نظر این نویسنده مثولفه و فاکتور چاهای نفت شهر کرکوک را باید و با توجه به نقش پیچیده و ژثوپولوتیک که این شهر برای طرفین دارد را در پروسه استقلال طلبی کردستان عراق را حذف کرد – به کلامی دیگر و در یک معامله بزرگ و در حالی که تمامی جوانب بده و بستان روی ترازوست و از جمله عدم تخاصم علیه جمهوری جدید با چشم پوشی کامل از چاهای نفتی و یک استقلال و جدا شدن متمدنانه و بدون خون ریزی و  سناریوی سیاه را تضمین کرد و می توان این معامله بزرگ و الترناتیو را به یک رفراندم عمومی رجوع داد و یا حتی میتوان تصمیم گرفت که شهر کرکوک با تمامی بافت جمعیتی ان متعلق به جمهوری نوپای کردستان و چاهای نفتی متعلق به عراق . جزثیهات این معامله بزرگ می تواند مورد بحث و جدل عمومی و البته بر مبنا توازن قوا طرفین قرار گیرد اما کل ایده بده و بستان و معامله می تواند شالوده یک جداثی و طلاق مسالمت امیز و به نظر این نویسنده این پلاتفرم می تواند مبنای یک جهت گیری و راهنمای سوسیالیستی در حل مسالمت امیز موضوع کردستان عراق قرار گیرد. در چشم پوشی از کرکوک نه تنها به معنای خلع سلاح استراتژیک ناسیونالیسم مزدور قومی کرد و کردستان بلکه راه را برای خلع سلاح و قطع منافع اقتصادی این ناسیونالیسم قومی کرد هموار خواهد کرد و از این طریق نیروهای به مراتب پیشرو و ازادی خواه را به بستر اصلی سیاست سوق خواهد داد . طبقه کارگر کرد بیشترین نفع و منفعت را از این معامله خواهد برد – با این معامله هم از شر ناسیونالیسم قومی دزد و کلاه بردار رها خواهد یافت و هم استقلال سیاسی را تظمین خواهید کرد . جامعه کردستان عراق باید تصمیم بگیرد یا با عراق و چاهای نفت کرکوک و یا طلاق و جداثی از هر دو به کلامی دیگر یا نفت فروش و زیر دستهای یک نظام قوم گراثی باقی خواهید ماند و یا با استقلال و جداثی از عراق و چاهای نفت به دنبال تولید شرافت مندانه ثروت و رفاه و اسایش عمومی خواهید رفت – نمی توان هر دو را داشت ممکن نیست!

 به عقیده این نویسنده در مورد نقش و جایگاه شهر کرکوک و دلارهای نفتی ان در استراتژی ناسیونالیسم کرد عمیقنا مبالغه و اغراق شده است و به نظر این نویسنده نه تنها نمی توان حقیقت زیادی در منافع متوسط شهروند کرد در این چاها پیدا کرد بلکه نقش کلیدی هم در توسعه های سیاسی اقتصادی و از نقطه نظر و نمونه های تاریخی توسعه اقتصادی نه در عراق و کردستان و نه هیچ کشور دیگر داشته است . تا کنون چند کشور و با اتکا به نفت توانسته اند یک پروسه توسعه سیاسی اقتصادی نیم بند را به سرانجام برسانند؟ شخصنا حتی یک کشور را سراغ ندارم و از این رو برای یک سوسیالیست فهیم و عاقل برسمیت شناخته شدن استقلال در مقابل واگذار کردن این دلارهای گثیف نفت می تواند یک ایده یک الترناتیو در پرهیز از سناریوی سیاه و دست یابی به این استقلال سیاسی باشد. بر مبنای تجارب و نمونه های رشد اقتصادی - 10 سال باز کردن مرزها ی بدون پاسپورت برروی تمدن و کاپیتال و سرمایه شما را به اندازه چند دهه نفت فروشی توسعه و پیشرفت خواهد داد و یا با یک طبقه کارگر کار کن در کمتر از 10 سال به اندازه چند ده سال نفت فروشی ثروت اجتماعی را تولید خواهید کرد. کارگر و زحمتکش و شهروند متوسط کرد مطلقنا کوچکترین منفعتی در  چاهای نفت کرکوک نه داشته و نه خواهند داشت

جنبش استقلال طلبی کردستان عراق که باید بر شانه های سوسیالیستها و کمونیستها پیش برده شود ممکن است و بر مبنای توازن سیاسی نظامی و در مقطع کنونی توان مقابله به مثل در مقابل خیل مرتجعیین تا مغز استخوان مسلح را نداشته باشد که ندارد اما این جنبش به اسانی توان محاصر نظامی شهر کرکوک و از این طریق قطع شاه رگهای نفتی کرکوک را داراست. باید از کرکوک و چاهای نفت ان به مثابه تعیین کننده ترین ابزار سیاسی اقتصادی و حتی نظامی در مقابل ایده استقلالی متمدنانه و بدون خون ریزی و پرهیز از سناریوی سیاه استفاده کرد در غیر این صورت و به احتمال زیاد جامعه کردستان عراق و از این طریق کل جامعه عراق و به این اعتبار همسایه شیطان ان – ایران-  به یک سناریوی سیاه غیر قابل تصور و ارام ارام سوق داده خواهد شد .

- باید کرکوک را محاصره نظامی کرد و اجازه نداد حتی یک قطره نفت را صادر کند و فقط در صورتی محاصره برداشته خواهد شد که دولتهای درگیر پای بیانیه استقلال کردستان را امضا خواهند کرد.

- باید وسیعنا و در ابعاد صدها هزار نفر و در شوراهای شهر و محله مسلح شد.  

- باید نیروها و میلیشیای اتحادیه مینی و پارتی دمکرات را خلع سلاح شوند.

- باید بیانیه و منشور استقلال دموکراتیک کردستان را همین امروز نوشت و احزاب و نهادی مدنی و سیاسی را پای ان اورد.

- باید بیانیه خروج از جمهوری اسلامی عراق را همین امروز نوشت و امضا کرد.

باید نهاد شوراثی و رهبری استقلال کردستان را همین امروز درست کرد.

باید خواهان خروج تمامی نهادها و مستشاران ایرانی و ترکیه ای  از کردستان شد .

- باید تظاهرات و میتینگهای صد هزار نفره را در هر شهری در دفاع از این استقلال دموکراتیک سازمان داد .

باید بشریت متمدن را در چهار گوشه جهان به دفاع از این استقلال دموکراتیک فراخواند .

زنده باد جمهوری کردستان عراق                             اکتبر 19 2017

جلال برخوردار

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت