.
سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 17 مهر 1396 ساعت 20:39

اسدنودینیان: شخصی استثناء و "تاریخ نویس" استثناء

طاهر خالدی یکی از آن ناسیونالیستهای مدافع دیرینه دو خردادی است که خیال میکند با سر هم بندی کردن داستان های دست ساز و با اهانت و بی حرمتی به شخصیت ها وفعالین تاریخ گذشته مریوان می تواند این تاریخ را به لجن بکشد و از این طریق جایگاهی برای خود دست و پا نماید. او در نوشته ای با متن کُردی در همین رابطه تحت عنوان"رویدادهای مریوان در سالهاای۵۸- ۵۷ برخی ملاحظات" هر گونه پرنسیپ و اصول و مرز اخلاقی را زیر پا گذاشته است. این نوشته فاقد هیچگونه ارزشی نیست تا بشود  نقدش کرد. در این متن کوتاه میخواهم به چند نکته در این رابطه اشاره کنم.

۱- شروع تاریخ، بویژه تاریخ مبارزاتی شهر مریوان برای طاهر خالدی از آنجا آغاز می شود که او در دوره انقلاب ۵۷ تحت تاثیر آن انقلاب با تاخیر چند ماهه ای برای اولین بار در زندگیش به چپ موجود در آن شهر پیوست و به مبارزه روی آورد. با این وجود او در این نوشته اش بطور دلبخواه دوره های مختلف تاریخی آن را با هم قاطی کرده و تعداد زیادی از فعالین را خط میزند، اضافه میکند و بالا و پائین می برد و در عالم اوهام به عده ای مدال میدهد تا سناریوی هتک حرمت عده ای دیگری را به چیند. ۲- در آن دوره و از سالهای قبل از آن جمع زیادی از چهره های مبارز بر جسته چپ و کمونیست در این شهر و منطقه نقش داشتند. اما او هرگز چپ و کمونیست نبوده است. فاکت های همان دوره از رفتار و کردارش بیانگر این واقعیت است. هر چه باشد طاهر خالدی با همه ما تفاوت داشته و دارد. از همان روزهائی که این فرد به مبارزه روئی آورد با او مشکل داشتیم. همه ما در رابطه با نحوه برخورد اهانت آمیزش به مردم، به مخالفین سیاسی و وازدن در شرایط سخت سیاسی با او اختلاف داشتیم و مدام مواظبش بودیم و کنترلش می کردیم. مسلم است که اینگونه رفتارهای ایشان در آن زمان ربطی به کمونیسم نداشته است. ۳- تمام رفقای آن دوره تاریخی بخاطر مبارزاتشان تبدیل به چهرهای خوشنام و محبوبی در میان مردم شدند. اما طاهر خالدی در میان ما استثاء است. اعمالش از او چهره ای جداگانه و شهرتی متفاوتی را برایش بوجود آورد. فقط یک رقم از اعمال این فرد برای هر انسانی که ذره ای از انسانیت و انصاف در وجودش باشد کافی است که تا آخر عمر برای جبرانش راه دیگری برود، از مردم عذر خواهی و طلب بخشش نماید. اما نوشته هایش نشان میدهد که در طول این سالها تجربه ای از زندگی نیاموخته و هم چنان در آن حال و هوا باقی مانده و برایش متاسفم. او خیال میکند با هوچیگری می تواند و ما می گذاریم این تاریخ را به لجن بکشد. نه در گذشته اینها را از او پذیرفتیم و نه حالا میگذاریم آن تاریخ را به ابتذال بکشاند. ۴-  طاهر خالدی اگر میخواهد تاریخ را بنویسد لطف کند همه آن را بنویسد. دروغ سر هم نبافد، به آن اضافه نکند و از آن خذف ننماید. بطور یقین کسانی پیدا خواهند شد که سابقه او را بنویسند، معنی القابی را که مردم در دوره انقلاب و بعد از آن توسط پیشمرگان کومه له به این شخص نسبت داده شد برای مردم و نسل امروز توضیح خواهند داد.

۹ اکتبر ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت