.
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 22 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 07 مهر 1396 ساعت 02:35

نسان نودینیان, داوود رفاهی: اخبار کارگری

بخش ایران:  نسان نودینیان
بخش بین المللی: داوود رفاهی

تجمع کارگران نی‌بر هفته تپه در مقابل استانداری خوزستان
صبح امروز دوم مهر ماه حدود ٢٠٠ نفر از کارگران فصلی نی‌بر‌ مجتمع کشت‌ و صنعت هفت تپه در اعتراض به محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرما مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گفته کارگران بیش از ده میلیارد تومان از حق بیمه آنها در فاصله سالهای ٦٨ تا ٩٢ .پرداخت نشده است. همچنین به تاخیر افتادن چندماه مطالبات مزدی و وضعیت نامعلوم پرداخت حق بهربرداری سالهای گذشته از دیگر مطالبات کارگران حاضر در در اجتماع روز جاری بوده است.
بنا بر خبرها شماری از این کارگران در سال ٩٣ برای پیگیری مطالبات خود به تهران آمده بودند، که بدنبال آن دولت طی مصوبه‌ای مبلغ ٢٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه آنها اختصاص داد که تا این لحظه مبلغ ١٥ میلیارد تومان از اعتبارات تعیین شده توسط دولت پرداخت شده و در نتیجه احکام بازنشستگی برای شماری از آنها صادر گردید. حال در صورت پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری آنها که حدود ١٠ میلیارد تومان می‌شود ١٨٠کارگر از مجموع ٣٥٠کارگر فصلی نی‌بر کنونی میتوانند بازنشسته می‌شوند، اما چند سال است آنها را سر میدوانند و جوابی به کارگران داده نمیشود. گفتنی است که وجود فاصله بیمه‌ای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که امکان برداشت محصول نی‌شکر تنها در نیمی از سال، کارگران نی‌بر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود. این خود یکی دیگر از معضلات این کارگران است.

اعتراض کارگران پیمانکاری معدن کرومیت اسفندوقه به بیکار شدن سه نفر از همکارانشان
روز دوم مهر ماه جمعی از کارگران معدن کرومیک اسفندوقه که به واسطه شرکت پیمانکاری مکانیزاسیون «جلگه» به کار استخراج کرومیک در این منطقه معدنی در کرمان اشتغال دارند، در اعتراض به بیکار شدن سه نفر از همکاران خود و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات مزد‌ی‌شان مقابل ساختمان استانداری و اداره کل کار استان کرمان تجمع کردند. این کارگران علاوه بر تعویق پرداخت حدود دو ماه دستمزدو خواست پرداخت به موقع دستمزدها به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز معترض هستند. خواست دیگر آنها بازگشت به کار سه نفر از همکارانشان است که از روز یکم مهرماه از ورود آنها به محل کارشان ممانعت شده است. توضیح کارفرما در این رابطه اینست که این کارگران قراردادشان تا پایان شهریور سال جاری بوده و به دلیل اینکه مرتبا در مجموعه معدن "اعتشاش و بی نظمی" ایجاد کرده اند، تمدید نشده است. در اعتراض به این موضوع کارگران این معدن دست از کار کشیده و خواستار تمدید قرار داد سه همکارشان هست.
زیر فشار این اعتراضات مدیریت وعده داده است که حداکثر تا ١٥ روز دیگر دستمزد معوقه آنها پرداخت میشود. کارگران خواستار پرداخت فوری آن و بازگشست به کار همکارانشان هستند و اعتراض ادامه دارد.

تجمع كارگران معترض معدن شماره ٣ در اعتراض به بیكار شدن و استفاده از نیروهای غیر بومی در معادن سیرجان
صبح روز دوم مهرماه کارگران معدن شماره ٣ سیرجان در اعتراض به بیکار شدن از کار و عدم تمدید قراردادهای آنها در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

یک اتفاق مهم: همبستگی با کارگران آذرآب و هپکو
بیانیه حمایتی دانشجویان در اراک در حمایت از کارگران آذر آب و هپکو
تجمع دانشجویی در حمایت از کارگران مظلوم شهر اراک
روز سه شنبه ٤ مهرماه ساعت ١٢ ظهر اجتماع دانشجویان صنعتی اراک در محوطه اصلی دانشگاه(اطراف حوض) در حمایت از کارگران مظلوم و زحمت کش شهرستان اراک برگزار خواهد شد که در این اجتماع بیانیه ای دانشجویی از طرف دانشجویان دانشگاه قرائت خواهد شد.

٢٨ شهریور: دو تجمع همزمان کارگران کارخانه آذرآب و هپکو در اراک
امروز ٢٨ شهریور کارگران کارخانه آذرآب در در مجاورت محل این کارخانه تجمع کردند. کارگران معترض که مدتیست جویای دستمزدهای پرداخت نشده خود و وضعیت بلاتکلیفشان هستند، با خروج از کارخانه به سمت جاده تهران به راه افتاده و باعث بسته شدن لاین ورودی شهر اراک شده و کارگران جاده اراک - تهران را به طور کامل بستند. همزمان کارگران هپکو نیز در مجاور محل کارخانه خود تجمع داشتند.
هم اکنون شعارهای اعتراضی کارگران در فضای شهر طنین انداخته است. نیروی انتظامی با هراس و محتاطانه تلاش دارد به تجمع خاتمه دهد. کارگران آذر آب بیش از ٤ ماه مزد طلب دارند. و خطر تعطیلی کارخانه و بیکاری تهدیدشان میکند. این کارگران روز گذشته همزمان با برگزاری مجمع عمومی شرکت برای تعیین مدیره نیز تجمع داشتند. بنا بر خبرها در عصر این روز شرکت آذرآب درصدد بود تا از طریق برگزاری مجمع به صورت مخفیانه تا ٢ سال مدیر عامل و هیات مدیره را به صورت ثابت نگه دارند.
در همین روز کارگران هپکو مسیر راه آهن را بستند. کارگران هپکو از دی ماه ٩٥ مزد خود را کامل دریافت نکرده اند و در وضعیت مشابه آذر آب قرار دارند. هم اکنون شهر اراک ، به شهر اعتراضات گسترده کارگری تبدیل شده است.

کارگران آذر آب و هپکو در اراک به اعتراضاتشان ادامه میدهند
روز سوم مهرماه کارگران آذر آب اراک و هپکو در ادامه اعتراضاتشان در محل کارخانه‌هایشان حاضر شدند و به خاطر تعویق پرداخت ماهها دستمزدشان و خطر تعطیلی کارخانه و بیکار شدن از کار، و یورش ماموران انتطامی به اعتراضات آنان در بیست و هشتم شهریور همچنان در اعتصاب بسر بردند. کارگران آذرآب ٦ ماه دستمزد طلب دارند و بدلیل عدم پرداخت حق بیمه شان، با مشکل تمدید دفترچه هایشان روبرویند و بیکار شدن از کار نیز آنها را تهدید میکنند. کارگران هپکو نیز از دی ماه ٩٥ دستمزد خود را کامل دریافت نکرده اند و با مشکلات مشابه کارگران آذرآب درگیرند. اعتراضات این کارگران و یورش وحشیانه نیروی انتطامی انعکاس وسیعی در میان کارگران و کل جامعه داشته و با حمایت هایی از سوی تشکلهای کارگری چون سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای واحد و کارگران آلومنیوم ساز المهدی و اراک روبرو شده و به موضوع بحث داغی در مدیای اجتماعی تبدیل شده است. فشار اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب و زمزمه های اعتراض در دیگر کارخانجات شهر اراک که آنها نیز به مشکلاتی از همین دست روبرویند، باعث شد که فرمانده نیروی انتظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی عذر خواهی کند و بازار وعده دادن اکنون داغ شده است. اما کارگران خواستار پرداخت فوری طلبهایشان و امنیت شلغی خود هستند. کارگران هپکو در همین رابطه در اول مهر ماه مقابل استانداری جمع شدند. کارگران در سخنرانی هایشان صدای اعتراض خود را به سرکوبگری نیروی انتظامی بلند کردند. یکی از سخنرانان در این تجمع میگوید: شما نیروی انتظامی که به صورت ما گازاشک آور زدی، بچه ات امروز با لباس نو و وسایل تحریر نو به مدرسه رفت، اما میدانی که فرزند همکار من اینجا بغلش نشسته و از تحصیل محروم است.
سخنران دیگری در اعتراض به سرکوب یگان ویژه و با خشم تمام از اینکه چگونه با چماق مذهب جامعه را سرکوب و چپاول میکنند میگوید:
دزدا خیالشون راحت، این پلیس و استاندار با اوناست
من خرج زن وبچم را نمیتونم بدم،اما اخبارو باز می کنی میانمار، لبنان..
دزدا خیالشون راحت، این پلیس و استاندار با اوناست!
- صدای ما را همه دنیا شنید، ولی در تلویزیون ما فقط اخبار لبنان و میانمار، غزه و... است!
زن و بچه من گرسنه اند...
امام حسین مال ١٤٠٠سال پیش است، شما امروز میزنید تو سر و کله زن و بچه من!
فریاد کارگران آذرآب و هپکو، فریاد اعتراض همه کارگران و کل مردم علیه فقر، تبعیض ، نابرابری و این جهنم سرمایه داری حاکم است.
از مبارزات کارگران آذرآب و هپکو وسیعا حمایت کنیم.

تجمع اعتراضی کارگران هپکو علیه یگان ویژه
دزدا خیالشون راحت، این پلیس و استاندار با اوناست
من خرج زن وبچم را نمیتونم بدم،اما اخبارو باز می کنی میانمار، لبنان..
دزدا خیالشون راحت، این پلیس و استاندار با اوناست!
- صدای ما را همه دنیا شنید، ولی در تلویزیون ما فقط اخبار لبنان و میانمار، غزه و... است!
زن و بچه من گرسنه اند...
روز ١ مهر ١٣٩٦ جمعی از کارگران هپكو با راه پیمایی به محل استانداری استان مرکزی رفته و دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی روز دوم مهر ماه. پرسنل شرکت خلیج فارس در جاده ساوه ، میدان نماز و بستن جا
با واگذار شدن این شرکت به بخش "خصوصی" بخش زیادی از مزایای شغلی کارگران حذف شده است. کارگران به حقوقهای زیر خط فقر اعتراض دارند.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان وتعدادی از معلمان وفعالین کارگری در حمایت از رضا شهابی
از ساعت ده صبح روز ٣ مهر به فراخوان سندیکای واحد تجمعی اعتراضی در حمایت از رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا در مقابل وزارت کار برپا شد. کارگران شرکت واحد، دانشجویان و تعدادی از معلمان و فعالین کارگری در آن شرکت داشتند. قبل از آن نیز تجمع دیگری به فراخوان ربابه رضایی همسر او در تاریخ ١٤ شهریور ماه مقابل مجلس برپا گردید و شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، رضا شهابی در مقابل مجلس و خیابانهای اطرافش طنین انداخت.
رضا شهابی از ١٧ مرداد در اعتراض به بازگرداندن مجدد وی به زندان و محکوم کردن وی به ٩٦٨ روز حبس دیگر در اعتصاب غذا بسر میبرد و حالش وخیم گزارش میشود.
علیرغم اینکه رضا شهابی دوره محکومیتش را سپری کرده است و با وجود اینکه نامه آزادی اش به تاریخ ٩٤/٦/٢٤ را در پرونده خود دیده است، مقامات قضایی تمامی مدت مرخصی پزشکی وی را غیبت محسوب کرده و او را به ٩٦٨ روز دیگر حبس محکوم کرده اند. رضا شهابی اکنون در سالن ١٠ زندان رجایی شهر منتقل شده است. هم اکنون کارزاری در حمایت از رضا شهابی و علیه احکام امنیتی در جریان است. سندیکای شرکت واحد طی طوماری اعتراض خواستار حمایت از رضا شهابی شده است. تشکلهای کارگری مختلف، فعالین و رهبران کارگری طی بیانیه ای بازگرداندن رضا شهابی به زندان و حکم حبس جدید او را محکوم کرده اند و خواستار آزادی بدون قید و شرط رضا شده اند. طومارهایی اعتراضی از سوی فعالین کارگری و معلمان در حمایت از رضا شهابی و خواستهایش منتشر شده است. در سطح بین المللی نیز کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شد
دبیرکل کنگره اتحادیه های کارگری (تی یو سی)، خانم فرانسس او گرادی، در نامه ای خطاب به سفیر ایران در بریتانیا، از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته است که فعال کارگری، رضا شهابی، را فوری آزاد کند و تصمیم دولت مبنی بر عدم پذیرش مرخصی پزشکی او را محکوم کرده است.
تا کنون مارک هانکوک، ریاست کشوری و چارلیز فلوری، دبیر و خزانه دار کشوری کارگران خدمات عمومی کانادا، شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ های کارگری (آی تی یو سی)، نج سندیکای عمده ی کارگران فرانسه، سِ. اِف .دِ.تِ؛ سِ. ژِ.ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندیکائی سولیدر و افِ. اِس. او (فرهنگیان) ، سندیکاهای کارگران در سوئد از جمله لارش لیندگرن، دبیر اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت سوئد (٦١٠٠٠ عضو) ، آندرش فربه دبیر اتحادیه سراسری فلز سوئد (٣١٣٠٠٠ عضو )، اتحادیه کمونال سوئد( ٥٠٠٠٠٠ عضو)، اتحادیه سراسری کارگران در سوئد (ال.او ١٤٦٧٤١٧ عضو)و دنیس مارتینز،عضو کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-ا نتاریو طی نامه هایی سرگشاده به مقامات ایران ضمن اعتراض به بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان و اعلام حمایت از خواستهای او، اعتراض خود را نسبت به فشار به رهبران و فعالین کارگری و امنیتی کردن مبارزات اعلام داشته و خواستار آزادی فوری رضا شهابی و پایان دادن به دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی شده اند. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات از جمله برای آزادی رضا شهابی با قدرت ادامه دارد.
کمپین برای آزادی کارگران زندان

٢٤٠٠ کارگر معدن طرزه توانستند پرداخت یکماه از طلبهایشان را تحمیل کنند
بدنبال اعتراضات ا روزهای ٢٦ و ٢٧ شهریور کارگران معدن طرزه ، روز ٢٩ شهریور یک ماه از ٣ ماه طلب آنها پرداخت شد. این کارگران دستمزدها ماههای مرداد و شهریور را هنوز نگرفته اند و خواستار باقی طلبهایشان هستند.

تجمع اعتراضی کارگران پروژه آبرسانی دشت ‌سیستان نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان دراداره کارزابل
روزگذشته ٢٨ شهریور جمعی از کارگران پروژه ٤٦ هزار هکتاری دشت سیستان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان دراداره کارزابل،تجمع کردند. ٢٢٠٠ نفر در این پروژه کار میکنند.

٢٨ شهریور: کارگران فازهای ٢٢-٢٤ کنگان در بوشهر دست به اعتصاب زدند و درب اصلی این دو فاز را بستند
صبح ٢٨ شهریور گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز ٢٢-٢٤ کنگان در بوشهر برای پیگیری معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. این کارگران از اردیبهشت ماه دستمزدی نگرفته اند. حدود هفتاد نفر هستند و حق بیمه آنها نیز از اسفند ٩٥ پرداخت نشده است.

تجمع خانوادگی کارگران بیکارشده کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد
روز٢٧شهریور، کارگران بیکارشده صدر فولاد خرم‌آباد بهمراه خانواده برای حفظ اشتغالشان واعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق و حق بیمه شان تجمع کردند ومانع ازخارج کردن تجهیزات و ماشین‌آلات توسط طلبکارشدند. این کارگران قبل از این در ٢٢ شهریور در مقابل استانداری تجمع داشتند. این کارخانه از ٤ شهریور تعطیل شده است.

اعتصاب وتجمع کارگران شرکتی و استیجاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی
روز٢٧شهریور، کارگران شرکتی و استیجاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی دراعتراض به پرداخت نشدن ٦ ماه حقوق وبرای تبدیل وضعیت،دست از کار کشیده و مقابل استانداری تجمع کردند.به گفته کارگران حقوق پایه ی آنها در سال جاری حدود یک میلیون تومان است که تا کنون هیچ مبلغی به آنها داده نشده و کارگران حدود ١٥میلیون تومان دریافتی معوقه دارند. کارگران همچنین به بلاتکلیفی شغلی خود اعتراض دارند. از جمله کارگری با ٢٠ سال سابقه ی کار نیز شرکتی است و تکلیف مشخصی ندارد و مدیران جدید نیز نیروها را به عنوان کارکن راهداری نمی شناسند.
تجمع کارگران کارخانه آذرآب همزمان با مجمع عمومی شرکت برای تعیین هیئت مدیره
روزدوشنبه بیست وهفتم شهریورماه، کارگران کارخانه آذرآب در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان همزمان با مجمع عمومی شرکت صنایع آذرآب برای تعیین هیئت مدیره دست به تجمع زدند.بنا بر خبرها در عصر این روز شرکت آذرآب درصدد بود تا از طریق برگزاری مجمع به صورت مخفیانه تا ٢ سال مدیر عامل و هیات مدیره را به صورت ثابت نگه دارند. کارگران این شرکت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود به مدت ٩ ماه، دست به اعتراض زدند.
دورجدیداعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون یک هفته راپشت سرگذاشت
روزدوشنبه بیست و هفتم شهریورماه، دورجدید اعترا ت کارگران کاخانه سیمان کارون یک هفته را پشت سر گذاشت. این کارگران از اردیبهشت امسال حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. ٤٤٥ کارگر در این کارخانه به کار اشتغال دارند. و نزدیک به دو ماه است که کارگران بدلیل عدم پرداخت مزدشان حاضر به کار نیستند. کارفرما نیز کارخانه را تعطیل کرده و از هفته پیش سرویس رفت و آمد کارگران نیز لغو شده است.

کارگران
پروین محمدی :
روز به روز چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر میلیونها کارگر عریان تر میشود
سالهاست مهر اخراج و بیکاری و ورشکستگی و تعطیلی کارخانه جات بزرگ و کوچک، عدم پرداخت حقوق های ماهیانه، عدم واریز حق  بیمه کارگران و بلاتکلیف ماندن بازنشستگی آنان بر پیشانی طبقه کارگر ایران نقش بسته است و تلاش و مبارزه هر روزه آنان از نامه نگاری تا تجمع و بستن جاده ها برای تحقق زندگی برباد رفته شان جاری است.
تاکنون تمامی دستگاههای مربوطه با دادن وعده و وعید توانسته اند برای بقای عمرشان زمان بخرند، بدون آنکه کوچکترین کاری برای حل معضل میلیونها خانواده کارگری گرفتار در این گرداب کرده باشند.
زمانی که در تیتر های درشت روزنامه ها اختلاس و دزدی و فرار روسای بانکها با میلیاردها تومان و غیب شدن دکل های نفتی و شمش های طلا و لفت و لیس های پنهان وخالی شدن صندوق های بیمه ای و ....خودنمایی میکرد و میکند پر واضح است که حل گره گمشده ی معضل زندگی ما کارگران درکجاست.
آقایان عاجز از گرداندن جامعه در بی پاسخی به این همه جنایت ، در برابر حق خواهی کارگران به جان آمده از این همه فلاکت ، دست به سرکوب عریان در مقابل چشمان افکار عمومی میزنند.
جامعه ای که در طول چهار دهه گوشش از اخبار دزدی و جنایت و اعدام و خودکشی و مرگ عزیزانش در جاده و کارخانه ها تحت نام حوادث کار پر شده است اکنون می بیند کارگران را در اراک به دلیل حق خواهی با ماهها تحمل گرسنگی بدلیل عدم پرداخت دستمزد با ماشینهای مدرن سرکوب و نیروهای بیشمار اجیر شده که هزینه ی تمامی اینها را از جیب تک تک ما کارگران درآورده اند مورد تعرض وحشیانه قرار داده وتحت نام حفظ امنیت شهر با گاز اشک آور و فلفل و باتوم سعی در خفه کردنشان هستند.
حاکمینی که صندلی های قدرتشان را به نام مستضعفان تصاحب کردند و همیشه خودشان را وام دار کوخ نشینان میدانستند اکنون به جایی رسیده اند که برای حفظ قدرتشان با تمام چهره ی واقعی شان جلوی کارگر ایستاده اند و چنگ و دندان نشان میدهند.
اما ما کارگران اجازه نخواهیم داد فقر و مرگ را به سفره های خالی مان تحمیل کنند و در برابر اعتراضمان گلوله و زندان را هدیه کنند. تاریخ کل ستمگران گواه همین مسئله است که همیشه درب بر همین  پاشنه نمیچرخد.

دوم مهر ٩٦

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حمله وحشیانه نیروهای گارد ویژه به کارگران آذر آب و هپکو - ننگ بر ستمگران، ننگ بر سرکوبگران
بنا بر اخبار منتشره، دیروز کارگران آذر آب در پی  بستن جاده اراک – تهران و کارگران هپکو بدنبال تجمع در محل پل بختیاری، مورد تهاجم وحشیانه نیروهای گارد ویژه قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از آنان بشدت مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
امروز نیز این نیروها، پیشاپیش این دو کارخانه را مورد محاصره قرار داده و در محل کارخانه بار دیگر کارگران آذر آب را مورد هجوم قرار دادند.
گسیل سنگین و گسترده نیروهای گارد ویژه با انواع تجهیزات مدرن سرکوب بر سر نزدیک به سه هزار کارگر این دو کارخانه در شرایطی صورت میگیرد که این کارگران ماههاست بدلیل عدم دریافت دستمزدهایشان با فقر و گرسنگی حادی دست به گریبانند و در آستانه سال تحصیلی جدید قادر به تهیه حداقل ناچیزی از امکانات لازم برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه نیستند.
صف آرائی صدها نیروی گارد ویژه ی تا بن دندان مسلح در برابر کارگران آذر آب و هپکو، اعلام جنگی آشکار و نهائی از سوی کسانی به طبقه کارگر ایران است که با ژست مستضعف پناهی و بوسه بر بازوان کارگران در انقلاب ٥٧ قدرت را بدست گرفتند  و امروز پس از گذشت نزدیک به چهل سال از آن مقطع تاریخی، ضربات باتوم بر سر کارگران گرسنه ای فرود میاورند که چیزی جز دریافت دسترنج چندین ماهه خود را مطالبه ندارند.
کارگران و مردم زحمتکش اراک
عدم پرداخت ماهها دسترنج نزدیک به سه هزار کارگر آذر آب و هپکو و پاسخ به آنان با گارد ویژه و گاز اشک آور و ضربات باتوم، چیزی نیست که محدود به این کارگران باشد. این وضعیت امروز مشمول میلیونها کارگر در سراسر کشور و اکثریت بالائی از کارگران  صنایع سبک و سنگین در شهر صنعتی اراک است و این فقط نیروی متحد ماست که میتواند مانعی بزرگ در برابر سرکوب حق خواهی ما کارگران ایجاد و ستمگران و دزدان و غارتگران را وادار به عقب نشینی در برابر خواستهای ما بنماید.
همانقدر که فریاد حق خواهی کارگران آذر آب و هپکو، فریاد حق خواهی همه ما کارگران در شهر اراک و در سرتاسر کشور است، سرکوب و یورش وحشیانه به آنان نیز،  تعرض و حمله به همه ما کارگران در شهر اراک و در سراسر کشور است.
به اعتراض کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیم، به هر طریق ممکن آنان را مورد حمایت متحدانه خود قرار دهیم  و با نیروی متحدمان خواهان تحقق فوری خواستهای آنها و محاکمه فوری کسانی بشویم که طی دیروز و امروز کارگران آذر آب و هپکو را مورد حملات  وحشیانه خود قرار دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٩ شهریور ماه ١٣٩٦

فراخوان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به تجمع در مقابل وزارت کار در حمایت از رضا شهابی
راننده زحمت کش شرکت واحد اتوبوسرانی، رضا شهابی که به برای دفاع از حقوق کارگران از سال ٨٣ تلاش های فراوان کرده است. و متاسفانه به دلیل همین تلاش ها با پرونده سازی محکوم به شش سال زندان شده است. و علی رغم پایان محکومیت حبس، همچنان او را زندانی کرده اند. و ایشان به دلیل اعتراض به زندانی شدن فراقانونی اعتصاب غذا کرده و در چهل پنجمین روز اعتصاب غذا قرار دارد و جانش شدیدا در معرض خطر است.
سندیکا از همه همکاران گرامی درخواست دارد برای رساندن صدای مظلومیت رضا شهابی به مسولان کشور و آزادی این کارگر زحمت کش حق طلب سندیکایی روز دوشنبه سوم مهر ساعت ١٠ صبح در مقابل وزارت کار به آدرس خیابان آزادی چهار راه بهبودی حضور بهم رسانند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده آزاد باید گردند
واله زمانی طی تماسی تلفنی با خانواده اش اعلام کرده است در زندان قزل حصار محبوس است. به بند کشیدن این فعال جنبش کارگری ایران در زندان قزل حصار نشان از تلاش برای آزار و اذیت و اعمال فشار بیشتر به اوست.
واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده نه تنها جرمی مرتکب نشده اند بلکه به تعهد انسانی و طبقاتی خود در قبال رضا شهابی، سعید شیرزاد و دیگر زندانیان اعتصابی و خانواده های رنج دیده آنها عمل کرده اند.
بازداشت این دو فعال کارگری جنبش کارگری ایران بدلیل همراهی و همبستگی با خانواده های زندانیان اعتصابی، تعرص به بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق انسانی و اجتماعی یک جامعه هشتاد میلیونی است که حداقل ترین نشانه های وجود انسانیت را در این جامعه  نشانه گرفته است.
همه با هم و متحدانه خواهان رسیدگی فوری به خواستهای رضا شهابی و آزادی فوری و بی قید و شرط واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده شویم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مهر ماه ١٣٩٦

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حمله وحشیانه نیروهای گارد ویژه به کارگران آذر آب و هپکو - ننگ بر ستمگران، ننگ بر سرکوبگران
بنا بر اخبار منتشره، دیروز کارگران آذر آب در پی  بستن جاده اراک – تهران و کارگران هپکو بدنبال تجمع در محل پل بختیاری، مورد تهاجم وحشیانه نیروهای گارد ویژه قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از آنان بشدت مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
امروز نیز این نیروها، پیشاپیش این دو کارخانه را مورد محاصره قرار داده و در محل کارخانه بار دیگر کارگران آذر آب را مورد هجوم قرار دادند.
گسیل سنگین و گسترده نیروهای گارد ویژه با انواع تجهیزات مدرن سرکوب بر سر نزدیک به سه هزار کارگر این دو کارخانه در شرایطی صورت میگیرد که این کارگران ماههاست بدلیل عدم دریافت دستمزدهایشان با فقر و گرسنگی حادی دست به گریبانند و در آستانه سال تحصیلی جدید قادر به تهیه حداقل ناچیزی از امکانات لازم برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه نیستند.
صف آرائی صدها نیروی گارد ویژه ی تا بن دندان مسلح در برابر کارگران آذر آب و هپکو، اعلام جنگی آشکار و نهائی از سوی کسانی به طبقه کارگر ایران است که با ژست مستضعف پناهی و بوسه بر بازوان کارگران در انقلاب ٥٧ قدرت را بدست گرفتند  و امروز پس از گذشت نزدیک به چهل سال از آن مقطع تاریخی، ضربات باتوم بر سر کارگران گرسنه ای فرود میاورند که چیزی جز دریافت دسترنج چندین ماهه خود را مطالبه ندارند.
کارگران و مردم زحمتکش اراک
عدم پرداخت ماهها دسترنج نزدیک به سه هزار کارگر آذر آب و هپکو و پاسخ به آنان با گارد ویژه و گاز اشک آور و ضربات باتوم، چیزی نیست که محدود به این کارگران باشد. این وضعیت امروز مشمول میلیونها کارگر در سراسر کشور و اکثریت بالائی از کارگران  صنایع سبک و سنگین در شهر صنعتی اراک است و این فقط نیروی متحد ماست که میتواند مانعی بزرگ در برابر سرکوب حق خواهی ما کارگران ایجاد و ستمگران و دزدان و غارتگران را وادار به عقب نشینی در برابر خواستهای ما بنماید.
همانقدر که فریاد حق خواهی کارگران آذر آب و هپکو، فریاد حق خواهی همه ما کارگران در شهر اراک و در سرتاسر کشور است، سرکوب و یورش وحشیانه به آنان نیز،  تعرض و حمله به همه ما کارگران در شهر اراک و در سراسر کشور است.
به اعتراض کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیم، به هر طریق ممکن آنان را مورد حمایت متحدانه خود قرار دهیم  و با نیروی متحدمان خواهان تحقق فوری خواستهای آنها و محاکمه فوری کسانی بشویم که طی دیروز و امروز کارگران آذر آب و هپکو را مورد حملات  وحشیانه خود قرار دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٩ شهریور ماه ١٣٩٦

شاپور احسانی راد
یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک‌ معنی دارد: یا مرگ یا زندگی
دو روز است که کارگران اراک در میدان جنگ هستند این جنگ‌ در سوریه نیست جنگ‌‌ در خیانهای و جاده های اراک‌‌ است در مقابل کارحانه و در دل کارخانه های اراک‌ است، این یورش وحشیانه به کارگران اراک و دستگیری، تحت تعقیب قراردادن و بازداشتهای رهبران و فعالین صنفی ، تعرض به زندانیان مدنی و اجتماعی برای ما زحمتکشان یک معنا بیشتر ندارد و این پیام این است نه تنها وقعی به مطالبات و خواسته های شما به معیشت و منزلت شما نخواهیم گذشت بلکه سرکوب وحشیانه و عریان در دستور ماست و پلیس های حافظ منافع زالوهای مفتخور با ماشین های مجهز سرکوب جاده و خیابان را بر کارگران بستند و چهره زشت و هار سرمایه داری را با ضرب و شتم و کتک زدن و شکستن سر و دست و پای کارگران زحمتکش بار دیگر اما این بار بسیار وقیح تر به نمایش گذاشتند ، انها امده بودند که این ماشین های زرهی سرکوب‌ را به رخ کارگران هپکو بکشند و انها را بترسانند اما نمی دانستند که کارگران هپکو چنان ماشین الات غول پیکر راه سازی تولید می کنند که‌ این ماشین های سرکوب در دیدگاه انها بسی مسخره،حقیر و کوچک هستند
و‌ اینگونه‌ است که کارگران قهرمان اراک به این غارتگران، اختلاسگران و صاحبان صنایع و بانکها و به نمایندگان سیاسی انها درس دادند که دیگر تاریخ مصرف این پیام بسر امده است و انها باید بدانند در شعله اتش خشم کارگران سوزانده خواهند شد،
امادگی و مقاومت کارگران اراک روشن ساخت. کارگران ایران در این جنگ نابرابر بازنده نخواهند بود، کارگرانی که ماهها ست حقوق نگرفتند دهها دفعه اعتصاب و تجمع و اعتراض کردند به همه مراجع مربوطه و اداری، مذهبی و سیاسی شکایت بردند اما اخر و عاقبت با ان همه وعده و وعید دیدند که دزدان و غارتگران بیشتر می خورند و می برند اما سهم انها از زندگی، بیکاری و گرسنگی است و وقتی فریادشان از این همه ستم بلند شد سهم شان شد پلیس ضد اغتشاش ، باتوم، گاز اشک اور و یورش وحشیانه به کارخانه،
اما این پلیس نیز تا چه موقع خواهد توانست در مقابل خواسته های حق طلبانه دستمزد کارگران ایستادگی کند
در حالیکه میدانند دزدان و غارتگران چه کسانی هستند و زحمتکشانی که با عرق جبین خود کار و تولید می کنند چه می خواهند،
انها خواهند دانست که چه کسی دزد و چه کسی صاحب خانه است
امروز کارگران ایران دیگر حاضر نیستند بیش از این اینهمه ذلت و خفت را تحمل کنند و تجمعات و اعتصابات و اعتراض های بیشمار انها دال بر این است که تهاجم علیه سرمایه داری متعفن و پوسیده را شروع کرده اند، ما کارگران ایران هرگز این بی حرمتی را فراموش نخواهیم کرد و در مقابل این تهاجم عریان و وحشیانه، مقابله خواهیم کرد و به اساس و بنیاد ساختارهای سرمایه تعرض خواهیم کرد
اری ، اکنون این کارگران هستند با مقاومت و دفاع از شرف و حیثیت و نان خود بزودی پلیس را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهند کرد
فریاد و مقاومت کارگران اراک که نمی خواهند زیر بار ستم زندگی کنند اکنون سرلوحه مبارزات رو به اعتلای کارگران ایران است
کارگرانی که دستمزدهای معوقه خود را می خواهند، کار و امنیت و اسایش می خواهند، معیشت و منزلت می خواهند
کارگرانی که یک زندگی انسانی را حق خود میداند و دیگر نه تنها ذره ایی از حق خود کوتاه نخواهند امد بلکه حق خود را با زور از گلوی چپاولگران سرمایه دار بیرون خواهد کشید
کارگران هپکو و اذراب اراک قهرمانان طبقه کارگر ایران هستند و انها میدانند که بزودی همه کارگران ایران دست در دست انها خواهند گذاشت و برای همیشه طومار سرکوب پنهان و اشکار سرمایه داری را درهم خواهند پیچید.
برگرفته از تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

کارگران حق طلب آذر آب و هپکو، در شهر اراک با " گلو له " و " باتوم " مورد استقال قرار گرفتند!
کارگران و هم سرنوشتان !
همانطور که اطلاع دارید درروز های سه شنبه – ٢٨/٠٦/١٣٩٦ و روز چهارشنبه ٢٩/٠٦/١٣٩٦ ، کارگران آذرآب و هپکو ، در شهر اراک ، در پی عدم دریافت دستمزد های چندین ماه، درسطح شهراراک و محل کار، دست به اعتراض زده اند. بر اساس تصاویرمنتشر شده در رسانه های اجتماعی، متاسفانه این حق خواهی کارگران ، با گلوله ، گاز آشک و باتوم پاسخ گرفته است و چند نفر از کارگران زخمی شده اند .
این چندمین بار است که کارگران درشهر اراک در اعتراض به پایمال شدن حق و حقوق اولیه خود، دست به اعتراض میزنند و هر بار مسئولین استانی وعده داده اند که مشکل آنها حل خواهد شد. اما واقعیت این است که این وعده های توخالی، نانی به سفره کارگران اضافه نکرده است. مسئولین و حافظان نظام سرمایه داری هر وقت با اعتراض ما کارگران روبرو می شوند برآنند که با این گونه وعده ها ، خشم ما کارگران را فرو نشانند؛ اما باید دانسته شود که صبر و تحمل ما کارگران حد و مرزی دارد! اگر این حد و مرزبه هم بریزد ، ما همچون آتش فشان فوران خواهیم کرد ودر چنین شرایطی هیچ چیز یاری مقاومت دربرابراین خشم آتش فشانی نخواهد بود .
کارگران و هم سرنوشتان در شهر اراک ؛
ما کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست های به حق شما ، حمله سرکوب گرانه پلیس و یگان های ضد شور و زخمی کردن کارگران را شدیدا محکوم می کنیم. ما باور داریم که برای احقاق حقوق و داشتن نان و آزادی و برای داشتن یک زندگی شایسته، باید در کنار هم باشیم و با همدلی ، اتحاد و همبستگی از منافع طبقاتی خود به دفاع برخیزیم . وقت آن رسیده است که ما کارگران در هر کجا که هستیم در ارتباط با هم باشیم و برای رسیدن به خواست هایمان دست به اقدام های مشترک بزنیم . ما کارگران نیروی بزرگی در ایران هستیم ، ضعف ما درعدم اتحاد وهمبستگی ماست ، پس برای رسیدن به خواست هایمان در ارتباط با هم قرار بگیریم و متحدانه از شرق وغرب ، شمال و جنوب ، از مطالبات خود به دفاع برخیزیم .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
عکس ‏Workers in Iran    کارگران در فیس بوک‏

بیانیه شماره ٣
زندانیان سیاسی باید از حقوق مسلم خود برخوردار باشند !
بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالم  که در ٢٢شهریور ٩٦ در مقابل زندان گوهر دشت دستگیر شدند .تنها در حمایت از درخواست زندانیان در حال اعتصاب غذا و همراهی با خانواده هایشان  تجمع کردند . تجمع حق مسلم شهروندان است . دولت و دیگر قوا حق تعرض به اجتماعات مردم را ندارند .بویژه آنکه این تجمع مسالمت آمیز بوده است . خانواده ها و مردم حق دارند برای جان انسانهای در بند از درخواست به حق آنها حمایت نمایند .
سلب حق اعتراض برای دریافت دستمزدهای معوقه کارگران و دیگر مطالباتشان منجر به دخالت نیروی انتطامی و نیروی ضد شورش می شود و این از نظر حقوق شهروندی و آزادی اجتماعات پسندیده نیست.
 در زندان هم حقوقشان از آنها سلب می شود.
"تامین رفاه اجتماعی همراه با امنیت و آزادی  " حق مسلم ماست و تا آن را بدست نیاوریم ، کوتاه نمی آییم و سکوت نخواهیم کرد.
برای دریافت دستمزد معوقه مان مار را دستگیر و بازداشت می کنند .در زندان هم مانند بیرون بیرون حقوق مسلم ما را تامین نمی کنند . برای تحقق  حقوقمان تا مرز جان باختن معترض می شویم ، حاضر به اجرای آیین نامه های نوشته خودتان نیز نیستید.حاضر به اجرای قانون اساسی هم نیستید.
اجرای منشور سازمان بین الملل که آنجا هم عضو هستید . رعایت نمی کنید.
پس میخواهید : چپاول و اختلاس و غارت ادامه داشته باشد. زندگی ٨٠ میلیون انسان را به گروگان گرفته اید و  رویه خودتان را تداوم می بخشید .
نه این شدنی نیست و هیچ جامعه ای آن تحمل نکرده و به آن گردن نخواهد گذاشت .
ما خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان اخیر هستیم و می گوییم که جای کارگر و معلم، زندان نیست.
جای بهنام ابراهیم زاده- عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران- زندان نیست. او ٨ سال در زندان بوده و پس از آزادی از زندان باید در کنار خانواده و فرزند بیمارش باشد نه این که دوباره دستگیر و زندانی شود! جای واله زمانی و پیمان سالم، زندان نیست. همچنان که جای اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و محسن عمرانی- معلمانی که برای حقوق صنفی خود دستگیر شده اند- زندان نیست. همچنان که جای رضاشهابی - راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- زندان نیست.
به جای دستگیری و زندانی کردن کارگران و معلمان معترض، به در خواست ها و مطالبات قانونی و بر حق شان رسیدگی کنید.
بدیهی است که قوه قضاییه و سازمان زندان ها در قبال تندرستی و جان زندانیان مسوولند و باید آن را بعهده بگیرند.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
٢٨ شهریور ١٣٩٦

ضرب و جرح کارگران آذر آب و هپکو اراک توسط پلیس را محکوم می کنیم
کارگران آذر آب و کارگران هپکو اراک تنها به دلیل اعتراض نسبت به عدم پرداخت چندین ماه از حقوق شان توسط نیروی های ضد شورش پلیس سرکوب شدند. آیا این قدرت سرکوب و دستور قضایی که برای عقب راندن کارگران همچنان فعال است و درسالهای اخیر حتی صدور احکام سنگین زندان و شلاق و جریمه ازسوی قوه قضاییه علیه کارگران حق خواه و حق طلب و فعالین کارگری و معلمان صادر کرده است و حتی در برابر چهل و چهار روز اعتصاب غذای کارگر زندانی رضا شهابی بی تفاوت است. اراده ای هم برای برخورد با دلالان اقتصادی و دزدان میلیاردی و فساد مسئولین رده بالای حکومتی دارد‌؟ و کارفرماهایی که خون کارگران را می مکند وحقوقشان را در بعضی موارد تا یکسال هم نداده اند و چند ماه یکبار حقوق اندکی به کارگران میدهند؛ اراده ای برای برخورد با این عوامل خودی وجود دارد؟ قطعا سرکوب وبرخوردهای امنیتی با خواسته های بحق کارگران نمی تواند کارگران را ازحق خودشان محروم کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برخورد خشونت آمیز با کارگران کارخانه های آذر آب وهپکو اراک را بشدت محکوم میکند و از تمام تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدنی و دانشجویی و معلمان میخواهد اینگونه برخوردهای خشونت بار با کارگران زحمت کش را محکوم کنند و جامعه را به اتحاد علیه زورگویان و رانت خوران دعوت کنند. تمام مزد بگیران، اعم از کارگران و معلمان و دیگر اقشار جامعه که حقوق دریافت می کنند بشدت زندگی دشواری را می گذرانند چه رسد به کارگرانی مانند کارگران آذرآب و هپکو که ماههاست حقوقی دریافت نکرده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد حق اعتراض و تجمع را حق مسلم کارگران می داند وبرخورد خشن وپلیسی را با کارگران کارخانه های آذرآب و هپکو بشدت محکوم می کند وخواستار رسیدگی به وضعیت این کارگران و محاکمه کارفرمای این کارخانه ها برای عدم پرداخت حقوق کارگران است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

گزارش
کارگران کارخانه آذراب و کارگران کارخانه هپکو روز سه‌شنبه ٢٨ شهریور در دو حرکت جداگانه مسیرهای ارتباطی شهر اراک را بستند.
کارگران آذراب جاده اراک ـ تهران را به طور کامل مسدود کردند و کارگران هپکو در محل پل «شهید بختیاری» روی ریل راه آهن تجمع کردند. خواست کارگران هر دو کارخانه دریافت دستمزد و مطالبات معوقه خود و داشتن امنیت شغلی است.
یگان ویژه برای متفرق کردن کارگران به شلیک هوایی متوسل می شود و بر تراکم نیروهای انتظامی حاضر در محل افزوده می شود.
هزار و ٨٠٠ کارگر کارخانه آذراب چهار ماه است دستمزد نگرفته‌اند. کارخانه آذراب در حال حاضر با کمتر از ٢٠ درصد ظرفیت کار می‌کند و کارگران که در معرض بیکار شدن قرار دارند در هفته‌های اخیر تجمعات مختلفی برگزار کرده و در شهر اراک راهپیمایی کرده‌اند.
دور جدید اعتصاب و اعتراضات آنان از روز یکشنبه آغاز شده که امروز، دوشنبه نیز ادامه داشت.
کارگران خواستار پرداخت شدن دستمزدها، برطرف شدن مساله‌ بدهی‌های بیمه‌ای و بانکی کارخانه و از سرگیری فعالیت‌های آن هستند.

کارگران هپکو: زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی …
حدود ٩٠٠ کارگر کارخانه هپکو از زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را دریافت نکرده‌اند. مدیریت هپکو در تیر ماه کارگران خود را که ماه‌هاست دستمزد نگرفته‌اند به مرخصی اجباری فرستاد.
امروز کارگران هپکو برای چندمین بار به اعتراض خیابانی روی آوردند. آن‌ها روی پل «شهید بختیاری» بر ریل راه آهن تجمع و راه‌آهن را مسدود کردند و شعار سر دادند: «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در راه آزادگی ….»
آذراب و هپکو دو واحد از واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی هستند که با بحران نقدینگی و تولید رو به رو شده اند.
بنا بر اظهارات مقامات رسمی، شش واحد بزرگ صنعتی استان مرکزی در بحران به سر می‌برند.
روز یکشنبه ١٩ شهریور، ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی برای رسیدگی به وضعیت کارخانه‌های ماشین‌سازی اراک، هپکو، آذراب، واگن‌پارس، ساینا و ایرالکو جلسه تشکیل داد.
این شش واحد صنعتی بزرگترین واحدهای تولیدی از مجموع حدود ٨٠ واحد تولیدی با وضعیت بحرانی این استان هستند که ماه‌هاست دستمزد کارگران خود را پرداخت نکرده اند.
در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکید شد سیستم بانکی به تنهایی قادر به حل مشکل این واحدها نیست و حل مشکلات واحدهای صنعتی استان منوط به سرمایه‌گذاری خارجی است.

ازنیشکرهفت تپه تپه چه خبر ؟
تعداد١٤ کارگرنیشکرهفت تپه توسط کارفرما اخراج شدند.اخراج فله ای کارگران روزمزدشرکت پس ازاعتصابات اخیروبستن جاده اندیمشک- اهواز همچنان ادامه دارد وکارفرمای شرکت درحال انتقام گیری ازکارگران است. تعداد١١ نفرازاین کارگران دربخش بانک ماشین الات وسه نفرازانها درکارخانه تولیدشرکت مشغول بکاربودند بدلیل نوع قرارداد (روزمزدی) ونداشتن قراردادهرزمان که کارفرمای این شرکت اراده کندبراحتی بدون توجه به وضعیت خانوادگی انهاوبا کوچکترین مسئله وبدون رای کمیته انضباطی وبصورت دستوری اقدام به اخراج کارگران میکند.

کشته وزخمی شدن ٤کارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک رازی شهرضا درحادثه انفجار مخزن اسید
روز٢٨شهریور،سرپرست اورژانس شهرضا از کشته وزخمی شدن٤کارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک رازی شهرضا بدنبال انفجار مخزن اسید،خبرداد.

جان باختن یک کارگردرحادثه انفجارکارخانه روغن و فرآورده های نفتی شهرک صنعتی فجرگرمسار
مسئول آتش نشانی گرمسار گفت: بر اثر انفجار در یکی از واحد های تولیدی روغن و فرآورده های نفتی در شهرک صنعتی فجر یک کارگر جان خود را ازدست داد.

کشته،زخمی ومفقودالاثرشدن ٨کارگر درحادثه ریزش تونل گردنه چری
٨کارگردرحادثه ریزش تونل گردنه چری در مسیر ارتباطی شهرکرد - مسجد  سلیمان کشته،زخمی ومفقودالاثرشدند.

سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری در ٢٤ ساعت گذشته
کارگران کارخانه آذرآب با بستن جاده تهران-اراک عزم راسخشان را درراه دستیابی به مطالباتشان بنمایش گذاشتند

کارگران معترض کارخانه هپکوباتجمع درمسیر راه آهن خشمشان را نسبت به بلاتکلیفی شغلی  ومعیشتی بنمایش گذاشتند

اعتصاب کارگران فاز٢٢و٢٤پارس جنوبی عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه

مرگ دلخراش ٣کارگر شرکت خوراک دام الوند هیدج

کشته،زخمی ومفقودالاثرشدن ٨کارگر درحادثه ریزش تونل گردنه چری

کشته وزخمی شدن ٤کارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک رازی شهرضا درحادثه انفجار مخزن اسید

کشته وزخمی شدن ٤کارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک رازی شهرضا درحادثه انفجار مخزن اسید

شرکت ابر صنعتی ایران قزوین بدهکاری ٢ میلیاردی صاحب شرکت به کارگران

خطر کوچ کودکان کار از خیابان‌ها به کارگاه‌های زیرزمینی

مردی در اسلام آباد غرب دو کودک و همسر خود را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد

مالباختگان مؤسسه کاسپین در تجمع بعد از ظهر امروز سه شنبه ٢٨ شهریور شعار می دهند: روحانی روحانی سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

کشف جسد دختر بچه چهارساله در ملارد/ آثار کودک آزاری بر بدن کودک

فقر برجسته ترین عامل در ترک تحصیل دانش آموزان

کودکان کار بقیه کلانشهرها هم تا یک ماه دیگر دستگیر می‌شوند

اعتراض شدید هواداران تیم فوتبال تراکتور به دولت بخاطر نابودی دریاچه ارومیه، در استادیوم

کارگران شهرداری مریوان: شرمنده خانواده خود هستیم .

کارگران پالایشگاه رجایی هنوز حقوق اردیبهشت را دریافت نکرده اند.
کارگران در کمپ شهید حاجبی  دو روز است که در اعتصاب بسر می برند و پیمانکار حتا به سرکار هم نمی آید. کارگران دیروز گیت خوابگاه رابستند تاهیچکس سرکار نرود.
کارگران ستاره خلیج ، سلحشور،آبادراهان دستمزد اردیبهشت ماه را دریافت نکرده اند.
 
دستگیری کودکان کاردرتهران؟!
طی روزهای گذشته تعدادی از کودکان کار تحت لوای«طرح ساماندهی کودکان کار»دستگیر شده اند. نهادهای مربوطه حتی به خانواده‌ها نیز در مورد ارگان دستگیرکننده، محل نگهداری و تصمیمات آتی مربوط به کودکان، پاسخگو نیستند.
وضعیت خانواده ها بسیار آشفته است و بسیاری از والدین این کودکان حتی نمی‌دانند فرزندانشان کجا هستند. احتمال رد مرز کودکان مهاجر افغانستانی هم وجود دارد. خانواده بسیاری از این کودکان در ایران زندگی می‌کنند و مشخص نیست پس از رد مرز چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد.
گستردگی طرح «ساماندهی» کودکان کار این‌بار وسیع‌تر از دفعات گذشته است و دوشنبه، ٢٠ شهریورماه، احمد خاکی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از همکاری ١١ دستگاه و نهاد ازجمله فرمانداری تهران و نیروی انتظامی در این طرح خبر داده است. خاکی در خصوص ادامه پروژه «جمع‌آوری» کودکان کار و خیابان گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این طرح در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت.»
درخبرها آمده است که دریک روز ١٣١کودک کار به دستور فرماندار تهران دستگیر شده اندو  از این تعداد ٧٠ نفر کودک کار افغانستانی پیش از ارجاع به مشاور و مددکار، به دستور مستقیم یکی از مسئولان بالامرتبه مرتبط با این طرح به اردوگاه ورامین منتقل شده و در صف ردمرز هستند.
خبردیگری حاکی ازحضور١٦٠کودک کاردر اردوگاه عسگرآباد است.
به گفته احمد خاکی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران، سه مرکز «یاسر»، «بعثت» و «شهدا» و همچنین دو مرکز قرنطینه، آمادگی پذیرش کودکان کار و خیابان را دارند که هر مرکز ظرفیت نگهداری ٤٠ تا ٥٠ کودک را دارد و با توجه به تعداد بالای کودکان کار، تعداد افراد این مراکز به بیش از ٧٠ نفر می‌رسد.
دستگیری کودکان مصداق بارز کودک‌آزاری است و با بندهای مختلفی از پیمان‌نامه حقوق کودک در تعارض است. براساس قانون کودک‌آزاری جرم عمومی محسوب می‌شود و هر کس که با این پدیده روبه‌رو شود، موظف به اعلام آن است و نیازی به شاکی خصوصی در این پرونده نیست.

٢ کارگر در حادثه سقوط به مخزن آمونیاک در شهرک صنعتی شیراز جان باختند
در زمان مونتاژ قطعات، یک قطعه به درون مخزن حاوی آمونیاک افتاده بود و کارگر اول برای بیرون آوردن آن قطعه تلاش می کند که با وجود پایین بودن سطح آمونیاک در مخزن، وی دچار یخ زدگی شد و جان باخت
کارگر دوم نیز برای نجات همکارش وارد مخزن شده و به همین شکل جان خود را از دست می‌دهد/ایرنا

شرکت های پیمانکاری که درعسلویه و کنگان مشغول فعالیت هستند به تازه گی دستمزد ماه اردیبهشت کارگران را پرداخت کردند.

اعتصاب کارگران خدمات شهری و فضای سبز کماکان ادامه داردوموجب انباشته شدن زباله و طغیان فاضلاب در سطح شهر شده است.
به گزارش یک منبع خبری محلی، بیش از ٥ روز است که زباله‌ها در سطح شهر جمع‌آوری نمی‌شود، بسیاری از مناطق کوت عبدالله چند روزی است که با زباله‌های انباشته سر می‌کنند،  که تبعات بدی برای محیط‌ زیست و بهداشت عمومی در پی دارد.
در کنار تلنبار شدن و تجمع زباله ها معضل طغیان فاضلاب ها نیز اضافه شده است و شاهد سرازیر شدن فاضلاب در کوچه و خیابان های مرکز شهر کوت عبدالله هستیم.
در شهر کوت عبدالله خیابان های زیادی با معضل آبگرفتگی معابر و سرازیر شدن فاضلاب ها در سطح خیابانها مواجه هستند، سخت تر آنکه این فاضلاب ها در برخی نقاط به منازل مسکونی برگشت می خورد و بوی متعفن و عوارض بهداشتی آن وارد حریم خانه های مردم کوت عبدالله هم می شود.
پرویز سامری رئیس شورای شهر کوت عبدالله درباره اعتصابات اخیر کارگران شهرداری کوت عبدالله گفت: کارگران شهرداری کوت عبدالله حقوق خود را تا مرداد ماه دریافت کردند و مشکل بیمه آنها نیز حل شده است و تجمع اعتراضی کارگران به دلیل پرداخت نشدن حقوق نبود بلکه به دلیل طبقه بندی مشاغل کارگران است که در قرارداد آنها نبود و پیمانکار حاضر نیست به آنها بدهد.
پرویز سامری به تجمع دوباره کارگران شهرداری کوت عبدالله اشاره کرد و گفت: تجمع امروز مربوط به کارگران فضای سبز است که ٢٠ الی ٢٦ نفر آنها حقوق نگرفتند و بقیه حقوق دریافت کردند که در این باره نیز با پیمانکار جلسه داشتیم و قرار است امروز حقوق آنها را پرداخت کند.
رییس شورای شهر کوت عبدالله با بیان اینکه پیمانکاران فضای سبز و خدمات شهری عوض نمی شوند، گفت: آقای نجف پور پیمانکار خدمات شهری در مناقصه برنده شد و قرارداد آن تحت بررسی است و می خواهیم قرارداد ٦ ماه با آن ببندیم که قرارداد آن هنوز تصویب نشده است.
پرویز سامری در جواب به این سوال مبنی بر اینکه اگر کارگران شهرداری حقوق دریافت کردند، دلیل  تجمع زباله و طغیان فاضلاب در کوت عبدالله چیست، گفت: به دلیل اینکه خیلی از مبالغ قرارداد پیمانکاران را کم کردیم و خیلی ها را تعدیل کردیم و پیمانکاران با این کار می خواهند شورای شهر را تحت فشار قرار بدهند که ما برای منافع مردم کوتاه بیایم.
وی عنوان کرد: معضل تجمع زباله در حال پیگیری است و نیروی انتظامی و فرمانداری وارد این قضیه شد که شهرداری و پیمانکار را به دلیل عدم جمع آوری زباله جریمه خواهند کرد و آنها را موظف می کنند تا زباله ها را جمع آوری کنند.

تجمع اعتراضی کارگران پروژه آبرسانی دشت ‌سیستان نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان دراداره کارزابل
روزگذشته(٢٨شهریور)،جمعی از کارگران پروژه ٤٦ هزار هکتاری دشت سیستان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان دراداره کارزابل،تجمع کردند.
برپایه گزارش منتشره، تعداد کارگران شاغل در پروژه آبرسانی دشت سیستان تا ٢٢٠٠ نفر برآورد می‌شود، بیشتر این کارگران با مشکل پرداخت نشدن به موقع مطالبات مزدی مواجه هستند و استمرار همین مسئله باعث شد تا ٢٠ نفر از این کارگران برای پیگیری سه ماه مزد معوقه و سایر مطالبات پرداخت نشده خود روز گذشته (سه شنبه، ٢٨ شهریور) به اداره کار زابل مراجعه کنند.
علاوه باین کارگران یاد شده از اینکه به دلیل پرداخت نشدن اعتبارات مالی روند اجرای پروژه متوقف شده است، معترض شدند.


بین المللی

١ــ جهان - از هر ١٠ نفر در دنیا یکی غذای کافی ندارد
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود می‌گوید میزان گرسنگی در سراسر جهان بعد از گذشت بیش از یک دهه افزایش شدیدی داشته است.
بر اساس این گزارش اکنون ١١ درصد از مردم جهان (بیش از یکی از هر ١٠ نفر) به غذای کافی دسترسی ندارند.
در گزارشی که پنج آژانس وابسته به سازمان ملل تهیه کرده‌اند، گفته شده است که سال گذشته حدود ٨١٥ میلیون نفر به اندازه کافی غذا نداشتند. این تعداد شامل حدود ١٥٥ میلیون کودک زیر ٥ سال است.
به این ترتیب در سال ٢٠١٧ نسبت به سال قبل از آن ٣٨ میلیون نفر به تعداد گرسنگان جهان اضافه شده است.
در این گزارش آمده است که این پدیده با افزایش درگیری‌های مسلحانه در سرتاسر جهان و با پیامدهای مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی مرتبط است.
در بخشی دیگر آمده شمار گرسنگان در سال گذشته میلادی در حالی به شدت افزایش یافته که تامین نیازهای مردم به مواد غذایی در سال ٢٠١٤ تا حدی بهبود یافته بود.
در این گزارش تحت عنوان 'وضعیت امنیت خوراک و تغذیه ' نوشته: "ما نمی توانیم این هشدارها را نادیده بگیریم و تنها زمانی می‌توانیم به هدفمان برای پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه تا سال ٢٠٣٠ دست یابیم، که با تمام عواملی که امنیت تغذیه و تامین خوراک را تهدید می کنند مقابله کنیم."
این پنج سازمان در گزارش خود به سودان جنوبی اشاره می کنند که بخش هایی از آن در اوایل سال دچار قحطی شد.
طبق این گزارش نه تنها امکان بازگشت این وضعیت به سودان جنوبی وجود دارد، بلکه مناطق بحران زده دیگر در شمال شرق نیجریه، سومالی و یمن نیز ممکن است دچار قحطی شوند.  

٢ـ افغانستان - اعتصاب پزشکان و کارمندان مراکز درمانی در شهر جلال‌آباد
پزشکان و کارمندان مراکز درمانی در شهر جلال‌آباد، در شرق افغانستان در اعتراض به ناامنی دست به اعتصاب کاری زده‌اند.
ذبیح‌الله رحیم‌زی، خبرنگار محلی بی‌بی‌سی در جلال‌آباد می‌گوید از صبح روز دوشنبه، ٢٧ شهریور بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، داروفروشی‌ها و سایر مراکز درمانی مسدود شده‌اند و تنها بخش‌های اورژانس خدمات عرضه می‌کنند.
پزشکان، پرستارها و داروها فروشانی که در این اعتصاب کاری شرکت دارند، می‌گویند که تهدیدهای امنیتی، قتل، آدم‌ربایی، سرقت صبر آنها را به سر رسانده است.
واحدالله حبیبی، دکتر بیمارستان ننگرهار به بی‌بی‌سی گفته: "در شهری که در روز روشن به سوی ما بمب پرتاپ می‌کنند، ما را می‌ربایند و آزار می‌دهند، نمی‌توانیم کار کنیم".
رئیس اتحادیه خدمات بهداشتی گفته تا زمانی که مشکل امنیتی حل نشود، معترضان به اعتصاب کاری ادامه می‌دهند.

٣ــ آمریکا - تظاهرات اعتراضی شهروندان سنت لوئیس
به گزارش "یورونیوز" روز یکشنبه ١٧ سپتامبر تظاهرات در "سنت لوئیس" در اعتراض به تبرئه مامور پلیسی که یک فرد سیاهپوست را کشته بود به درگیری کشیده شد. درجریان این تظاهرات که در منطقه تجاری سنت لوئیس برگزار شد، پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان از گلوله های پلاستیکی و باتوم استفاده کرد. تظاهرکنندگان نیز اقدام به پرتاب اشیا مختلف به سوی پلیس کردند. در نتیجه این درگیری پلیس تعدادی از تظاهرکنندگان را دستگیر کرد.
این تظاهرات در اعتراض به تبرئه "جیسون استاکلی" برگزار شد. او متهم به کشتن "لامار اسمیت" شهروند سیاهپوست، در تعقیب و گریز سال ٢٠١١ بود.
این نخستین نا آرامی در اعتراض به برخورد خشونت آمیز پلیس با سیاهپوستان در سنت لوئیس نیست. پیش از این و در سال ٢٠١٤، شهر "فرگوسن" به مدت دو هفته شاهد تظاهرات در اعتراض به کشته شدن "مایکل براون" جوان ١٨ ساله سیاهپوست به دست پلیس بود.

٤ــ جهان - وجود ١٥٢ میلیون کودک کار
بر اساس ارزیابی سازمان بین المللی کار، حدود ٢٥ میلیون نفر در سراسر جهان به بردگی و کار اجباری واداشته شده اند. این سازمان در گزارشی که به این منظور تهیه کرده آورده است که این کارگران در عرصه کار ساختمانی، کار در کارخانه‌ها و زمین‌های کشاوری یا به شکل مستخدم خانگی به بردگی گرفته شده اند.
بخش زیادی از این افراد از کشورهای دیگر به صورت قاچاقی به مقاصد مورد نظر سودجویان منتقل شده اند و در کشورهای مقصد به هیچ وجه اجازه کار و یا حتی تردد هم ندارند.  
در این گزارش آمده است: " با توجه به این که بخش اعظم برده‌داری مدرن با مهاجرت ارتباط دارد بهبود مدیریت وضعیت مهاجران در حفاظت از قربانیان و جلوگیری از کار اجباری می تواند نقش مهمی ایفا کند"
سازمان بین المللی کار در گزارش جداگانه‌ای که یک روز پس از این گزارش تهیه کرده اعلام کرده است که ١٥٢ میلیون نفر کودک کار در جهان وجود دارد که تقریبا معادل یک نفر از هر ده کودک جهان است و تقریبا نیمی از آنها در کارهای خطرناک مشغول به کار هستند.

٥ــ فرانسه - دومین تظاهرات سراسری مخالفان قانون کار
مخالفان و منتقدین قانون جدید کار روز پنجشنبه ٢١ سپتامبر باز هم بعنوان اعتراض علیه این قانون به خیابانها سرازیر شده اند. قرار است رئیس جمهور فرانسه در جلسه شورای وزیران فرمان های مربوط به قانون کار را امضاء کند.
فراخوان برای تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه مانند هفته گذشته از سوی سندیکاهای " کنفدراسیون عمومی کار"، " همبستگی" ، "فدراسیون سندیکایی متحد" و " اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه" صادر شده است. بر اساس گزارشها، بامداد روز پنجشنبه عملیات راه بندان در جاده ها از سوی شماری از اعتراض کنندگان در شهرهای "کومپین"، "نانسی" "روان" و "هاور" براه افتاده بود و در "نیس" ترامواها و اتوبوس ها با شعارها علیه قانون کار مزین شده بودند.
تظاهرات اصلی اما بعد از ظهر در پاریس آغاز شده است و در آن رهبران سندیکاهای مخالف قانون کار و ژان لوک ملانشون، رئیس حزب" "فرانسه نافرمان" شرکت کرده است. ژان لوک ملانشون در آغاز تظاهرات پاریس به خبرنگاران گفت تظاهرات آمروز فقط آغازی برای جنبش ها و تظاهرات وسیعتر در آینده است. حزب تحت رهبری آقای ملانشون برای روز شنبه فراخوان تظاهرات داده است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه در نیویورک خطاب به مخالفان قانون کار در فرانسه گفت دمکراسی به معنای سرازیر شدن به خیابان نیست و او در برابر فشارهای تظاهرکنندگان تسلیم نخواهد شد.

٦ــ آمریکا - سرنوشت ٦٤ هزار کارگر و کارمند شرکت "تویز آر آس"در هاله‌ای از ابهام
شرکت "تویز آر آس"، یکی از بزرگترین کمپانی‌های آمریکایی تولیدکننده اسباب بازی اعلان ورشکستگی کرد.این شرکت ٦٤ هزار کارگر و کارمند دارد که به این ترتیب سرنوشت همه آنها در هاله‌ای از ابهام فرورفته است.
ورشکستگی شرکت‌های پیشرو در زمینه‌های گوناگون در آمریکا موجی از انتقادات را در پی داشته است؛ چراکه این شرکت حداقل در آمریکا از بازار فروش مناسبی برخوردار است و در ١٠ سال گذشته به تعداد کارگران آن افزوده شده است.
با این حال بحران‌های اقتصادی موجب بیکاری کارگران و کارمندان آنها شده است به گونه‌ای که بدون حمایت بانک‌های دولتی و تسهیلات نام برده، نمی‌توانند به تولید ادامه دهند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری کی کی آر و بین کپیتال با مشارکت شرکت معاملات املاک "ورنیدو ریالیتی تراست" در سال ٢٠٠٥ شرکت «تویز آر آس» را به مالکیت خود درآوردند. ارزش این نقل و انتقال ٦ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار گزارش شده است. با این وجود انجام این معامله به بالارفتن میزان بدهی این کمپانی منجر شد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت