.
سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 03:08

عبدل گلپریان: کار یا بیمه بیکاری خواست اصلی کارگران کولبر

خواست اصلی و محوری کارگران کولبر مرزی که به مطالبه ای جا گیر تبدیل شده است، کار یا بیمه بیکاری است. این خواست نافی دیگر مطالبات تاکنونی آنان مبنی بر تضمین امنیت شغلی، جبران خسارات مالی و جانی به خانواده های آنان، محاکمه آمرین و عاملین کشتار کولبران که در روزهای اخیر مدام از سوی مردم معترض بانه و مردم دیگر شهرها فریاد زده میشد نیست.
قطعا باید تمامی خواست کولبران همچنان بعنوان مطالبات آنان از سوی حکومت اسلامی پاسخ بگیرد اما آنچه که این نوشته می خواهد بعنوان راه کار اصلی برای پایان دادن به کولبری بر روی آن تاکید کند، کار یا بیمه بیکاری است.
آمار بیکاری در شهرهای کردستان بیش از ٥٠ درصد برآورد شده است. این آمار با توجه به بن بست و بحران روز افزون اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی، مدام در حال افزایش است. کارگران کولبر بخشی از خیل وسیع کارگران بیکار شده هستند که یا شغل خود را در اثر تعطیلی کارخانه ها و دیگر مراکز تولیدی از دست داده اند و یا کارگرانی هستند که هر روز به نیروی بازار کار اضافه شده اند.
بر بستر بیکاری، فقر و تنگدستی تحمیل شده نظام اسلامی حاکم بر جامعه بویژه  تحمیل آن بر نیروی کارکن از یک سو و از سوی دیگر بنا به شرایط و موقعیت جغرافیایی شهروندان ساکن و بیکار در شهرها و روستاهای نوار مرزی سبب شده است که هزاران انسان شریف و زحمتکش در این منطقه برای تامین معیشت زندگی خود و خانواده هایشان، به مرگبارترین و برده وارترین کار بنام کولبری تن دهند.
کسانیکه از طریق کولبری امرار معاش میکنند، هیپگاه شیفته این شغل که نمیشود نام آنرا شغل گذاشت نبوده و نیستند. تن دادن به سرما و گرما با عبور از راههای صعب العبور که به قتل گاه کولبران مرزی تبدیل شده است، نه تنها آرزوی آنان نیست بلکه برعکس خواهان دست یابی به کار مناسب و در صورت مواجه شدن با بیکاری از بیمه بیکاری بهرمند شوند. کارگران کولبر مرزی خواهان یک زندگی شایسته و انسانی مطابق با معیارهای مدرن و متمدنانه دنیای امروز هستند.
پیداست که شمشیر دو لبه حکومت اسلامی، یعنی تحمیل شرایط برده وار و جهنمی به بیکاران در مناطق مرزی از یک سو و از سوی دیگر سود جویی باندها و کاربدستان حکومت اسلامی در نوار مرزی از قبل دسترنج کولبران، عاملی برای تن ندادن حکام اسلامی به خواست آنان یعنی کار یا بیمه بیکاری خواهد بود. اما علیرغم این، پای فشردن بر مطالبه کار یا بیمه بیکاری بعنوان پرچم خواست و مطالبه اصلی آنان و با حمایت گسترده توده ای، با دست زدن به اعتصاب عمومی، تداوم اعتراضات و تجمعات در شهرها، راه اندازی تشکلی که بتواند خواست های کولبران را بکرسی بنشاند، میتوان آنرا به مفتخوارن اسلامی تحمیل کرد. تجربه اعتصاب، تجمع و اعتراضات روزهای اخیر نشان داد که مقامات حکومتی در هراس از شعله ور شدن هر چه بیشتراعتراضات مردم، از محاکمه قاتلان کولبران سخن گفتند. تحقق و بکرسی نشاندن مطالبه کار یا بیمه بیکاری را با تداوم و گسترش حرکتهای اعتراضی میتوان از حلقوم مفتخوران اسلامی بیرون کشید. تنها با به ثمر نشستن خواست، کار یا بیمه بیکاری برای کولبران است که میتوان به این شغل کشنده پایان داد.

٢١ شهریور ٩٦
١٢ سپتامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت