.
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 22 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 22:44

محل سخنرانی وزیرکارازترس روبروشدنش با بازنشستگان معترض تغییر داده شد

امروزشنبه25شهریورماه،حدود2هزارنفراز بازنشستگان سراسرکشور دست به تجمع اعتراضی مقابل تالار وحدت زدند.

انتخاب تالار وحدت برای برپایی تجمع اعتراضی بازنشستگان به این دلیل بودکه از طرف صندوق بازنشستگی برای مراسم تکریم بازنشستگان اعلام شده بود.دراین مراسم فرمایشی علی ربیعی وزیر کارازجمله سخنرانان بوداما ساعاتی پیش از مراسم، آدرس برگزاری آن به تالاری در بزرگراه تهران - کرج تغییر پیدا کرد.

علیرغم تغییر محل برگزاری مراسم فرمایشی،بازنشستگان مقابل تالار وحدت تجمعشان را برپاداشتند و خواسته های خود را در قالب بنر ، پلاکارد و شعارهای هماهنگ بیان کردند و ضمن مطرود دانستن تکریم ظاهری پیشکسوتان ، خواستار اجرای دقیق قانون و همترازی حقوق شاغلین و پیشکسوتان و ارتقاء حقوق به بالاتر از خط فقر شدند .

«با این زندگی اشرافی، چگونه رویتان می شود از مردم سخن بگویید؟!!»ازچمله پلاکاردی بود که در این تجمع به چشم می خورد.

در این تجمع اعتراضی حدود 2هزارنفراز بازنشستگان سراسر کشورحضوربهم رساندند واعتراضاتشان را بمنایش گذاشتند.

این مراسم با ایراد سخنرانی تعدادی از بازنشستگان کشوری و لشکری ادامه پیدا کرد وبا سردادن شعارهایی از جمله -منزلت و معیشت مناسب حق مسلم ماست- وقرائت بیانیه خاتمه یافت.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت