چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 09 شهریور 1396 ساعت 04:40

ارزیابی ازتجمع سراسری بازنشستگان در۳۱مرداد،با محمد حسن پوره ازفعالین معلمان

رو در رو:ارزیابی ازتجمع سراسری بازنشستگان در۳۱مرداد،با محمد حسن پوره ازفعالین معلمان -۲۸ اوت ۲۰۱۷
https://youtu.be/D466ttPB1iA