.
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶.
امروز:
Feb 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 05 شهریور 1396 ساعت 22:16

گفتگوی صدیق گویلیان با فرید پرتوی: بحث پیرامون لوایح ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران

برنامه افق جنبش کارگری: گفتگوی صدیق گویلیان با فرید پرتوی: بحث پیرامون لوایح ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران

https://www.youtube.com/watch?v=jGlWMThQ_Po

 

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت