.
شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jul 21 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 23:45

اتحادیه بین المللی مواد غذایی: همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه در ایران

اتحادیه بین المللی مواد غذایی International Union of Food (IUF)   طی اعلام کمپینی به دفاع و پشتیبانی از مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و اتحادیه آنها در ایران پرداخته است. این اتحادیه با ابلاغ کمپین خود که از طریق ای-میل به دست من هم رسیده ضمن خبررسانی از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه، همچنین در تلاش است که از طریق نامه های ارسالی به خامنه ای و مقامات ایرانی، اعتراضات بین المللی را نسبت به سرکوبی کارگران هفت تپه و همبستگی با مبارزات و خواستهای آنها را به گوش مقامات ایرانی برسانند. شخصن بعنوان یک فعال کمونیست سرنگونی طلب در کمپین ارسال نامه به خامنه ای و دیگر مقامات رژیم اسلامی شرکت نمی کنم، اما برای بازتاب همبستگی بین المللی اتحادیه های کارگری و سازمانهای سوسیالیستی مدافع کارگران ایران تلاش می کنم. قبلن در تاریخ ۲۰ جولای گزارش کوتاهی از اقدامات لیبر استار Labour Star و اریک لی Eric Lee در همین زمینه را در فیسبوک منتشر کردم. رئوف افسایی **************** ترجمه گزارش و فراخوان کمپین اتحادیه بین المللی مواد غذایی(IUF) در دفاع از کارگران هفت تپه ترجمه از رئوف افسایی

کارگران نیشکر هفت تپه در ایران برای دستمزدها، بازنشستگی و حقوق خود می جنگند کارگران در مزرعه و مجتمع آسیاب عظیم نیشکر هفت تپه در جنوب شهر شوش همیشه برای دستمزدها و حقوق خود مبارزه کرده اند. در سال ۲۰۰۸، کارگران یک اتحادیه مستقل تشکیل دادند و به اتحادیه بین المللی مواد غذایی پیوستند و در ادامه برای دریافت دستمزدهای معوقه طولانی مدت خود به مدت ۴۲ روز اعتصاب کردند. رهبران اتحادیه متحمل بازداشت و زندان و لیست سیاه قرار گرفتند. کارگران و اعضای اتحادیه آنها دوباره به دلیل اعتراضات و نارضایتی نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و مزایایی آن تحت فشار دولت قرار گرفتند. وضعیت کارگران از زمان خصوصی سازی شرکت طی توافقی مبهم در سال ۲۰۱۵ که جزئیات آن هیچ وقت به روشنی اعلام نگردید خیلی بدتر شد. از اکتبر سال گذشته کارگران بطور روتین و ادامه دار برای رسیدن به خواستهای خود مبنی بر دریافت دستمزدهای معوقه و مزایای آن در اعتصاب و تظاهرات به سر می بردند، تازه ترین مورد آن در ماه جون امسال بود. به هزاران کارگر بمدت ۲ تا ۴ ماه دستمزدهایشان پرداخت نشده است. مزایای بازنشستگی آنها در ماههای اخیر تحت این عنوان که شرکت توانایی پرداخت پول به صندوق برنامه تامین اجتماعی نداشته، متوقف شده است. بیشتر از نصف کارگران مزرعه و مجتمع آسیاب شرکت قراردادهای دائمی ندارند و تحت عدم امنیت شغلی کار می کنند. کارگران شاغل فعلی و بازنشستگان و خانواده هایشان تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند. به آنها گفته اند که اگر بر ادامه درخواست برای حقوقشان اصرار بورزند شرکت را می بندند. کارگران بطور روتین تحت فشار و اضطراب و تهدید به منفصل شدن از کار و تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته اند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و اتحادیه آنها خواستار پرداخت تمام دستمزدهای معوقه و مزایایی آن هستند. همچنین خواهان به رسمیت شناختن اتحادیه آنها بعنوان نماینده مستقل کارگران و بازگرداندن شرکت از بخش خصوصی به مالکیت و تحت نظارت دولت اند. از فرم زیر برای ارسال پیام به مقامات ایرانی برای پشتیبانی از خواستهای کارگران استفاده کنید.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت