.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 28 خرداد 1396 ساعت 20:36

کردستان حزب کمونیست کارگری ایران: حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە عصر روز پنجشنبه ٢٥ خرداد نیروهای انتظامی با یورش به مردم معترض روستاهای آق درە در شهرستان تکاب آذربایجان غربی، شماری از شهروندان منجمله چندن زن را زحمی کرده و شماری را نیز بازداشت کردند. اهالی روستاهای آق درە علیا، آق درە سفلی و آق درە وسطا کە در مجاورت معدن طلای آق دره تکاب زندگی میکنند، مدت بیست روز است  در اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری آنها در این معدن دست به تحصن و تجمع مسالمت زده اند. معترضین میگویند؛ " ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدید، از بین رفتن مراتعمان و قراردادهای فصلی، دست به تحصن زدیم. اعتراض ما مسالمت آمیز و خواسته هایمان برحق است. در روزهای گذشته چندین نفر از ما به ادارە اطلاعات سپاه فراخواندە شدە بودند و تهدید شدە بودند کە در صورت ادامه تحصن با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه خواهیم شد". یک شاهد عینی نیز در مورد درگیری نیروهای انتظامي با اهالی آق درە گفت:" آنها برای پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز ما، متوسل به زور شدند. زنان میخواستند از این اقدام جلوگیری کنند ولی آنها هر کسی را کە اعتراض میکرد کتک میزدند". بعد از این واقعه چندین تن از اهالی این روستاها توسط نیروهای حكومتي بازداشت شدەاند. برخی از بازداشت شدگان بعد از بازجويي و دادن تعهد آزاد شدەاند. در دی ماه سال ١٣٩٣  کارفرمای معدن طلای آق دره ٣۵٠ نفر از کارگران معدن طلای آق دره را اخراج میکند. در اعتراض به اخراجها کارگران در محوطه  معدن تجمع های اعتراضی برگزار میکنند. و در همین رابطه سه نفر از کارگران اخراحی معدن آق دره اقدام بخودکشی میکنند. شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، ٣۵٠ نفر از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان اخراج کرده بود، که با واکنش و اعتراضی کارگران اعتراضی روبرو شد. کارگران در محوطه معدن دست به تجمع اعتراضی زدند.  علیه این تجمع اعتراضی در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه ١٧ نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.  کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که علیه آنان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ١٠ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند کارگران اخراجی معدن طلای آق دره خواهان لغو قرار داد بصورت یک جانبه از سوی کارفرما بودند. کارفرمای معدن طلای آق دره با همکاری دادگاه قضایی تکاب در اوایل خرداد ماه ٩۵ احکام وحشیانه و قرون وسطایی علیه ١٧ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق به اجرا گذاشته شد. در یک روز سیاه که بامدادش با نفرت عمیق از کارگر و مزدبگیر شروع شد، شلاق نظام استبدادی فاشیسم اسلامی بر بدن کارگران معترض معدن طلای آق دره ضربه هایش را بر اساس قوانین فقهی وارد کرد. دست جنایتکارانه مشتی مزدور با احکام دادگاه های قضایی جنایت شلاق را انجام میدهند. در این لحظات کارگران و خانواده هایشان حاکمیت یک نظام استبدادی سیاه با قوانین قضایی قرون وسطایی را تجربه میکنند. دست های کثیف یک مشت جانی و حافظ نظام اسلامی بر پیکر رنجدیده کارگران با شلاق اسلامی به هوا پرتاب میشود و در همین لحظات است که بشریت احساس میکند که اگر اعتراض نکند، به دنیا نگوید که چه جنایتی بوقوع پیوسته سرو گردنی کوچک، شده است. جنایت دولت و کارفرماها علیه کارگران بیشمارند. نظام فاشیستی ــ اسلامی حاکم در ایران علیه کارگران و مردم معترض دست به اقدامات جنایتکارانه میزند. حمله نیروهای انتظامی به مردم معترض روستاهای آق دره  را قویا محکوم میکنیم.  ٢٦ خرداد ١٣٩٦ ١٦ ژوئن ٢٠١٧

 

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تیراندازی مستقیم به کولبران و کشته شدن یکی از آنان شماری از کولبران  در سردشت هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی  قرار گرفتند. روز چهارشنبه بیست و چهارم خردادماه، نیروهای انتظامی  گروهی از کولبران  را در سردشت هدف گلوله قرار داده‌اند که در نتیجه یکی از کولبران جان خود را از دست داده است. این کولبران در منطقه بیتوش از توابع سردشت مورد تیراندازی نظامیان قرار گرفته‌اند. هویت کولبر جان باخته  "سیروان خانه‌خلی" اهل سردشت اعلام شده است. ٢٦ خرداد ١٣٩٦ ١٦ ژوئن ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت