.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

جمعه, 26 خرداد 1396 ساعت 02:55

سندیکاهای فرانسه برگزار می کنند: شب همبستگی با کارگران ایران درپاریس

شب همبستگی با کارگران ایران درپاریس
بحث وگفتگو درباره تشکل های مستقل کارگری و وضعیت کارگران درایران
با شرکت :
حسن سعیدی نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
ونمایندگان سندیکاهای ث.اف.د.ت(CFDT)، ث.ژ.ت (CGT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدرفرانسه
زمان:
دوشنبه19ژوئن2017
ازساعت18و30تا21و30
مکان:
Bourse du travail- salle Jean Jaurès
3 Rue du Château d'Eau
75010 Paris
métro République

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت