.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 03:07

کامران پایدار: نه به سیرک انتخابات، نه به اوباش اسلامی، نه به رای سلبی!

بازار مکاره و تنور مراسم مسخره نمایش دوزادهمین رفراندوم ریاست جمهوری حکومت وحوش اسلامی ، به برکت رسانه های مزدور و قلم به مزد اسلامی ، آیت اله بی بی سی و ویو ای و.. و دیگر جریانات خائن پرو غرب و اکثریتی توده ایستی این روزها گرم است.
همه جنایتکاران و مزدوران ریز و درشتی که سر در آخور حکومت جانیان اسلامی دارند از جمله بازیگران  این نمایش وباغ وحش دروغ گویی ، عوامفریبی و توهم پراکنی هستند .ماشین حکومت جنایت و سرمایه اسلامی به همراه همه باندهای جنایتکار و دزد و فاسدش، برای تجدید قوا، برای تجدید آرایش ، برای عوامفریبی، برای بقا و برای جنایت و دزدی و فساد بیشتر دست بکار شده است . حکومت اسلامی درعین حالیکه مشغول بازسازی مجدد باندها و نیروهای جانی و قاتل و سرکوبگرش در غالب انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری هست، اما در عین حال نگرانی و دغدغه های خودش را هم دارد .
نمایشات رکیک و زشت مناظره های تلویزیونی چند نفر اوباش حکومتی که ازهمه سدهای فیلتر و سرکوب و سانسور حکومتی گذشته اند. اوباشی که در طی 38 ساله گذشته از جمله بانیان و کارگزاران اصلی ماشین جنایت و سرکوب حکومت بوده اند. جانوران مخوفی که دستشان به خون هزاران هزار انسان روشنفکروکمونیست وآزادیخواهان وبرابری طلبان آلوده است .در حالیکه در مناظرات تلویزیونی به جفتک پرانی و گاز گرفتن یکدیگر مشغولند از دزدیهایشان می گویند ، از قتل و کشتار انسانهای بیگناه و آزادیخواه و برابری طلب می گویند، از زندان و جوخه های اعدام می گویند، از جنایات پیدا و پنهان پشت پرده می گویند.
این روزها بوقها و تریبونهای کثیف سرمایه جهانی هم بیکار ننشسته اند. آیت اله بی بی سی و دیگران و... از صبح تا شب با تمام توان و انرژی مشغول جوسازی روانی و دروغگویی هستند. شخصیتهای مزدور و درجه چندمی را که همگی سر در آخور سرمایه دارند ،مترسکانی تحت عنوان فعال سیاسی و حقوق دان واستاد دانشگاه و مزخرفاتی از این دست همگی در این بازار دروغ پراکنی و کثافت سرمایه و اسلام به ایفا گری نقش مشغولند. همگی کشاف زوایای پیدا و پنهان امتیازات و برجستگیهای  آخوندها ووحوش اسلامیند . از طرف دیگر در صف اپوزیسیون پاسیوو حاشیه نشین، بی نقش و منزوی و در میان سرخوردگان سیاسی و گاها برخی فرقه های مدعی چپ و کمونیسم کارگری ، همه آن جریاناتی که بواسطه سیاستهای راست و غیر کمونیستیشان به انزوا و بن بست فرورفته اند، همه جریاناتی که درگذشته هم بارهای بار در منازعات و تناقضات درون حکومتی که در برهه هایی غلیان و تلاطم یافته است به باندهای اوباش حکومت اسلامی آویزان شده و دخیل بسته اند . و با فرصت طلبی خواسته اند از میان تضادها و اختلافات حکومتی حکومت انسانیشان را به پا دارند !همه این جریانات منحرف و بد سابقه و بی ربط به واقعیتهای سرسخت زندگی و مبارزه کارگران و زحمتکشان در حالیکه در انزوا و ورشکستگی سیاسی کامل فرو رفته اند .بازهم در پیامها و اطلاعیه هایشان به اختلافات و منازعات درون حکومتی چشم امید بسته اند . اما واقعیت بسیار زمخت تر و انکار ناشدنی تراز اینهاست.
حکومت اسلامی با همه باندهای سیاه و سفید و سبز و رنگارنگش ، با اصلاح طلب و اعتدال گرا و اصول گرایش و... همه اینها بدترینند ! بد و بد تری در کار نیست ! فقر و بیکاری ، گرسنگی و محرومیت ، حاشیه نشینی و کلیه فروشی ،تن فروشی و اعتیاد ، بی حقوقی مطلق زن و آپارتاید جنسی  ، سرکوب و سانسور ، دزدی و فساد و رانت خواری ، برپایی جوخه های اعدام و نسل کشی دهها هزار انسان در بیدادگاههای جانیان اسلامی، ستم ملی ، زندان و شکنجه ، جنگ و آوارگی ، تروریسم اسلامی ، کودکان کار و گرسنگی ،بی آیندگی و سرخوردگی جوانان ، اشاعه خرافات و کثافات اسلامی ، کشتار دسته جمعی انسانهای شرافتمند و مبارزودفن آنها در گورهای جمعی، درتف آبادها و لعنت آبادها وهزار و یک جنایت بیشمار دیگر، اینها همه کارنامه سیاه و آکنده از جنایت و تباهی جمهوری اسلامی است .
این بیلان 38 ساله حاکمان جهل و جنایت سرمایه است. این شرایط و زندگی هولناک و جهنمی است ، که سرمایه و اسلام برای ما کارگران و زحمتکشان رقم زده است . تا نیروی کار ارزان و خاموش باشد .تا در بر همین پاشنه بچرخد. تا کارگر جماعت با توهم و سر خوردگی ، با خستگی و بیماری ، با هراس همیشگی از ساطور داموکلوس فقر و گرسنگی و با احساس نیاز همیشگی برای نان شب و مایحتاج زندگی خود و خانواده اش مطیع و امر بردارسرمایه باشد. این شرایط و این زندگی جهنمی شایسته هیچیک از ما نیست ، حکومت حاکمان فاسد و بیکاره ، حکومت مفتخوران جانی و قاتل ، حکومت دزدان سر گردنه بگیر و همه جانیانی که چوبه های داروزندانانها را به پا داشته اند ، نمایشات انتخاباتی این اوباش اسلامی و جنایتکاران حرفه ای به ما کارگران و زحمتکشات بی ربط است . از قبل تضادهای باندهای حکومتی و جفتک پرانیشان علیه یکدیگرنانی به سفره خالی ما کارگران نخواهد آمد، اختلافات باندهای حکومتی برای ما کارگران بیمه بیکاری ، نقد شدن دستمزدهای معوق ، افزایش واقعی دستمزدها نمی شود . اختلافات و منازعات درون حکومتی هرچه باشد برای ما کمونیستهاو کارگران حق تشکل و اعتصاب و تجمع  و شوراهای مستقل و واقعی نمی شود .
اختلافات درون حکومتی برای ما کارگران امنیت شغلی و امنیت محیط کار نمی شود .اختلافات درون حکومتی برای ما کارگران یک زندگی شاد و مرفه و ایمن نمی شود. ما کارگران برای سرمایه داران  مرغ عزاوعروسی هستیم . رفتن به پای صندوقهای رای حکومت اسلامی توهین به شعور و شرف و حرمت انسانی است . رفتن به پای صندوقهای رای یعنی ما حاضریم همچنان شاهدان خاموش و تحقیر شده 38 ساله حکومت اوباش اسلامی باشیم .توهم و دخیل بستن و چشم امید داشتن به اختلافات باند های درون حکومتی بیراهه و مسیر نا کجا آبادی است که معبرو هدف و مقصد  بی بی سی و.. توده ای اکثریتیها و همه مدعیان دروغین چپ و کمونیسم و آزادیخواهی است . رای ما کارگران و کمونیستها سرنگونی کامل دستگاه جنایت و سرکوب حکومت اسلامی سرمایه داران بواسطه انقلاب کارگری است . خواست و رای فوری ما کارگران و کمونیستها ، خواست سازمانیابی جنبش کارگری ، خواست جسورانه برگزاری مجمع عمومی و شوراهای کارگری است . خواست و رای  ما برپایی مجامع عمومی و شوراها در عرصه جنبش زنان و جوانان و دیگر جنبشهای اجتماعی است . خواست و رای ما برپایی کمیته های محلات است . در یک کلام، خواست فوری و رای ما تدارک برای سازمانیابی واقعی کارگری و همه جنبشهای اجتماعی برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی و برای برپایی انقلاب کارگریست .

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت