.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 02:59

از اعتراضات کارگران کشت و صنعت مغان حمایت کنیم!

اطلاعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
بنا به اخبار درج شده در رسانه های مختلف داخلی بیش از  300 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت مغان در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوقهای معوقه، اضافه کاری و سنوات حقوق شان در مقابل دفتر شرکت تجمع کرده اند. این سومین تجمع اعتراضی کارگران در یک سال گذشته است. در نتیجه اعتراض کارگران، دادستان و رئیس نیروی انتظامی و فرمانده هنگ مرزی پارس آباد مغان در این تجمع حاضر شدند و برای پایان دادن به تجمعات این کارگران مثل همیشه وعده وعید دادند.
این شرکت زمانی هزاران کارگر داشت که امروز به 800 نفر رسیده است. اخراج کارگران در طول چند سال گذشته هزاران خانواده کارگری را از داشتن ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم کرده است.
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن حمایت از اعتراضات کارگران کشت و صنعت مغان، از آنان میخواهد که گول وعده و وعیدهای توخالی مسئولین رژیم را نخورند و به تجمعات اعتراضی شان تا تحقق قطعی خواستهایشان ادامه دهند.
تجربه اعتراضات و اعتصابات کارگران دیگر در سالهای گذشته نشان داده است که حضور خانواده های کارگران نقش مهمی در عقب راندن کارفرمایان و دولت ایفا میکند. حضور خانواده های کارگران و همچنین حمایت سایر کارگران این شهر از تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت مغان بی تردید مبارزه شان برای رسیدن به خواسته ها را قدرتمندتر خواهد کرد.
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
20 اردیبهشت ماه 1396 برابر با 10 مه 2017

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت