.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 04:26

ثریا شهابی: انتخابات فرانسه, مقاومت در مقابل عقب گرد!

انتخابات دور دوم ریاست جمهوری فرانسه، که گفته میشود نفس در سینه شهروندان جهان حبس کرده بود، یک شنبه ۷ مه به پایان رسید. جامعه فرانسه در مقابل خطر عروج راست افراطی در فرانسه، فرانسه مهد تمدن و بستر سیل خروشان شورش های انقلابی، به مارین لوپن، رهبر راست افراطی جبهه ملی فرانسه نه گفت. تنها آلترناتیوی که دمکراسی پارلمانی در مقابل اش قرار داده بود، امانوئل ماکرون، نامزد راست میانه، را در هراس از قدرت گیری مارین لوپن، به سکوی ریاست جمهوری فرانسه پرتاب کرد. این فقط سطح واقعیات سیاسی عمیق تر جامعه فرانسه است.
گفته میشود که این اولین انتخاباتی است در فرانسه، که مردم برای انتخاب بین دو راست، راست میانه و راست افراطی، به پای صندوق های رای کشانده میشوند. به این ترتیب ظاهرا خطر قدرت  گیری، راست افراطی جبهه ملی فرانسه، "فرانس اکزیت" و گسترش "یورواکزیت"، از بالا و توسط پارلمان، به پایان رسید!
اما واقعیت آن چیزی است که مارین لوپن به آن اشاره می کند. از فردای پایان دور اول این انتخابات، حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه، کرسی اصلی ترین اپوزیسیون پارلمانی فرانسه را، که یک دهه قبل برایش رویای شیرین اما بسیار دور از دسترسی بود، اشغال کرد. فرانسه، نظام سیاسی، از بالا و در پارلمان، تماما به اشغال نیروی های راست در آمده است. این آخرین نفس های پیکر مشرف به موت دمکراسی پارلمانی است که بورژوازی فرانسه توانست بر بستر نفرت از لوپن، بر جامعه فرانسه بدمد و تلاش میکند که آن را بعنوان پیروزی مردم، به آنها بقبولاند.
اما واقعیات جامعه فرانسه،  نه در پارلمان و از طریق ساختارهای سنتی نظام، که خارج از آن رقم میخورد. افسار خوردن راست افراطی لوپن توسط هم طبقه ای های دوراندیش تر و میانه رو ترشان، بی تردید ارجحیت دارد به رها شدن این افسار. اما در فرانسه جدال واقعی نه در پارلمان و نه در نزاع های پارلمانی، که جای دیگری رقم میخورد.
فرانسه ترسیده از تروریسم اسلامی، فرانسه خفه شده از عملیات انتحاری اسلامی، فرانسه اشباع شده از تبلیغات متعفن نژاد پرستانه و ضد خارجی ناسیونالیسم فرانسوی، باز در مقابل لوپن که وعده "امنیت و ثبات" سیاه و ارتجاعی میدهد، مقاومت میکند! این برد جامعه فرانسه است نه امتیاز آقای  امانوئل ماکرون و حزب نوتاسیس راست میانه او! این نشان مقاومت بر سینه شهروندان در مقابل تعرض به دستآوردهای تمدن و بشریتی است که فرانسه پیشتاز آن بوده است.
در فرانسه جدال تازه آغاز شده است. انتخابات ریاست جمهوری امسال، در عین حال سوت مرگ دمکراسی پارلمانی، سوت پایان نگاه به بالا برای دخالت در سرنوشت جامعه، و سوت جدال در پائین را به صدا در آورده است. فرانسه قطبی شده، شکاف برداشته،  بعد از انتخابات عرصه جدال های جدی تری است که نه در پارلمان و ساختارهای سنتی نظام، که در خیابانهای پاریس، کارخانه ها و کارگاهها و محل های کار و در جامعه، تعیین تکلیف میشود.

۸  مه  ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت