.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 22:35

خاطرات علی پیچگاه از مبارزات کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت

خاطرات رفیق علی پیچگاه از مبارزات کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت
شعر حاجی فیروز از سروده های احمد شاملو است
https://www.youtube.com/watch?v=EWtdDCWljRg
فایل صوتی جلسه جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) مورخ 29 اسفند 1395 سخنران رفیق علی پیچگاه  موضوع سخنرانی بیان خاطرات ایشان از مبارزاتی که در کمیته اعتصاب و
 شورای کارگری پالایشگاه نفت تهران در دوره انقلاب داشتند ، این فایل از سری
 جلسات هفتگی جمع قدم اول است که توسط جمع  قدم اول تهیه و توزیع گشته است
https://www.youtube.com/watch?v=K8ZLf4ebMjg&t=1s


با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت