.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 22:34

رسانه های جهان در انتخابات هلند چه چیزی را جشن می گیرند؟

رسانه های اصلی و حاکم برجهان پیروزی آقای مارک روته رهبر حزب لیبرال و محافظه کار «مردم برای آزادی و دموکراسی» را به معنی شکست نیروهای ضد مهاجر، ضد پناجویان، بیگانه ستیز، اسلام ستیز، می نامند! همچنین از پیروزی امید، منطق، دیالگوگ، حدت، همبستگی و خوش بینی در مقابل شعارهای سنتی فاشیستی دم می زنند! برخی از رهبران اروپا هلندیها را "قهرمان" نامیدند...
چنین تصویری از جامعه هلند و انتخابات اخیر تصویری بغایت جعلی و نادرست است! ایکاش که این رویاها و توهمات واقعیت داشتند!
در نهایت تاسف واقعیت چنین نیست!
در این یادداشت علاوه بر بررسی علت جشن رسانه های جهانی، به سعی می کنم به این مسائل بپردازم.
ادامه مطلب ....
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1624664214219474

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت