.
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 28 مرداد 1395 ساعت 00:48

رودر رو: کشتار زندانیان سیاسی, محمد نوری زاد و کاظم نیکخواه

کشتار زندانیان سیاسی: محمد نوری زاد و کاظم نیکخواه در برنامه رودر رو. برنامه ای در تلویزیون کانال جدید- تهیه کننده محمود احمدی - ۱۶ اوت ۲۰۱۶ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
https://www.youtube.com/watch?v=001N9vGQmTw

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت