چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 03 فروردين 1395 ساعت 03:39

تلویزیون حقوق بشر ایران - برنامه نوزدهم

برنامه تلویزیون حقوق بشر ایران
شامل گزارش و گفتگو
در این برنامه:
- حامد فرمند، پژوهشگر درباره گزارش اخیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل از وضعیت حقوق کودک در ایران سخن می گوید
- داریوش عدیم، از فعالان گروه عرفان حلقه در اصفهان می گوید در جریان بازجویی کتک خورده و در دادگاه به او فرصت دفاع داده نشده است
- محمد مظفری، عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران می گوید به اتهامات واهی بازداشت شده و مادرش با دیدن ماموران در خانه سکته کرده است
- بابک آسیایی فعال فرهنگی
http://iranhr.us9.list-manage2.com/track/click?u=64ee55048acaac9635974248b&id=a7161c9745&e=b0212c17a6