.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 01 ارديبهشت 1394 ساعت 02:09

نوید محمدی: سرود انترناسيونال (كردى)

سروودی ئه نترناسیونال ـ سرود انترناسیونال کوردی
ده نگ (صدا):نوید محمدی
استودیو: خوسین اسپیروس
کلیپ: نوید محمدی
سخنی با شنوندگانِ سرود انترناسیونال !
در همه نقاط جهان احزاب و حکومتهای ناسیونالیسی و شوونیستی، سرودی وطن پرستانه یا ملی مختص به آن تکه خاکی که بر آن زندگی می کنند سروده اند و با اجرای آن مردم را به ارج نهادن و حتی پرستشِ خاک و مرز و بوم خودی تشویق و عادت میدهند. آنجا ست که مردم زیستن را، انسان بودن را، تک صدایی می شنوند و آرام، آرام در پوششِ خاک و مرز و ملت، ذات و اصلِ جوهر انسانی را زیر این نقاب مدفون می کنند و قامت ضد انسانیِ بیگانه ستیزی عریان می گردد. طلوعِ فردای بشریتِ بی مرز را خیالِ واهی و نفرت انگیز می پندارند. ما بارها و بارها گفته ایم که ناسیونالیسم و مذهب حکمِ سمّ را برای بشریت دارند. با درک کامل به این مسئله و پا بپای این سروده ها، جای سرود انترناسیونال خالیست و کردستان هم از این مسئله مجزا نیست و به همین خاطر دست به اجرای جدید سرود انترناسیونال به زبان کردی را زده ام.
این سرود را بازمیخوانم تا به کارگران جهان بگویم، برخیز! نماد جهان در حال دگرگونی است. واژۀ تلاش، معنای خود را از کف نداده است. تلاش، تلاش وباز هم تلاش، برخیز با قامتِ پر شکوهت، بی هراس خطرکن و راه را بگشا برای آموختن و دگرگون ساختن در جدالی بی امان و سختی که در پیش است. شتابان از قلب دشواریها گذر کن، بی تو شادی و آزادی را، بی تو آشتی و شجاعت را، بی تو زندگی را امید نیست. گرچه، عشق به آزادی، جامه ی ایثار به تن کند.
تو سازنده ای، تو تقدیری، تو آفریننده و شکل دهنده جهانی، تو کلید دار وضعیت و عامل تحول و تجدید حیاتی، و تنها تو را توانِ آن هست. من این شعر را ، این سروده را نه یکبار، بلکه هزاران باره، به تو و به همه ستمدیده گانی که در کنار تو زیست می کنند تقدیم می دارم. ( به 99 در صد از انسانهای شریف جهان)
سرود در آغاز با واژه های زندگی و تلاش هم آغوشند و در امتداد به زیبایهای فردایی می نگرد که بدستِ کارگران جان می گیرد.
" بر خیز ای داغ لعنت خورده ! "
لازم به ذکر است که، این سرود در طول چند دهه تاریخ جنبش چپ در کردستان برای اولین بار در اوایل دهه 60 از طرف گروه هنری کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) به کردی اجرا شد.
پخش این سرود از هر طریقی که برایتان امکان داشت آزاد است و نشانۀ اعتقاد عمیقِ شما به انقلاب کارگری علیه وضعِ جهانِ موجود است. یا بهتر بگویم اعتقاد شما به حقانیتِ این تکه شعراست." بر خیز ای داغ لعنت خورده!"
نوید محمدی ـ فرانکفورت آپریل 2012


https://www.youtube.com/watch?v=Wxhbj9LVAx8

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت