.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 ارديبهشت 1393 ساعت 14:05

رحمان حسین زاده: در همبستگی و همدردی با کارگران ترکیه

در همبستگی و همدردی با کارگران و خانواده های کارگری داغدیده و مردم آزادیخواه ترکیه!
(پیام رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست)
رفقای کارگر، خانواده های داغدیده کارگران معدن سوما، مردم آزادیخواه ترکیه!
تراژدی هولناک انفجار در معدن سوما و جانباختن و زخمی شدن و مفقود الاثر بودن صدها نفر از عزیزانمان در اعماق معدن، ما را نیز به همراه صف جهانی انسانیت آزادیخواه در بهت فروبرده است. از جانب حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، همبستگی و همدردی عمیق مان را به شما اعلام میکنم. سنگینی اندوه موجود و عمق زخم ایجاد شده را با تمام وجود حس کرده و خود را در آن شریک میدانیم. در این روزهای سخت در کنار شما هستیم.
به علاوه خود را در کنار اعتراضات و اعتصابات برحقی میدانیم که شما کارگران و اتحادیه های کارگری و مردم آزادیخواه ترکیه شروع کرده و با هوشیاری و تیزبینی مسبین این قتل عام دستجمعی را به مصاف طلبیده اید. عاملین این فاجعه، اعم از صاحبان معدن و دم و دستگاه حکومتی و دولتی را باید به محاکمه کشید. نظم گندیده و استثمارگر سرمایه و سرمایه داران را که آشکارا برای تلنبار کردن سود و ثروت خود، هر روز در چهار گوشه دنیا اعضای طبقه ما را به کام مرگ میکشند، باید به زیر کشید. در این مبارزه باید دست در دست هم بگذاریم و اتحاد طبقاتی و انسانی گسترده و محکم را در دنیا و در هر کشور و هر جا که ممکن است ایجاد کنیم.
در خاتمه میخواهم تاکید کنم، از همان لحظات اولیه پخش فاجعه هولناک انفجار معدن سوما، کارگران و مردم آزادیخواه ایران، کمونیستها و نیروهای چپ و انساندوست با نگرانی و احساس همسرنوشتی عمیق این موضوع را تعقیب کرده و به شیوه های مختلف همبستگی و همدردی خود را اعلام کرده ایم. شما در رویارویی با پیامدهای این فاجعه و در مبارزه علیه عاملین آن تنها نیستید!
با احترام،
رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست
رحمان حسین زاده
15-5-2014
http://www.hekmatist.org/

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت