.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 ارديبهشت 1393 ساعت 14:03

کمپين نجات ريحانه: وقتي يک کمپين جهاني ميشود!

گوشه اي از انسانيت که به آينده لبخند ميزند!
هنگامي که يک نفر زير دست و پاي قضات و بازپرس ها و شکنجه گران و سيستم قضايي حکومت اسلامي است، صدايش بجايي نميرسد، وحشت و انزوا و شکنجه و بي حرمتي، او را تا مرز جنون پيش ميبرد.
بي اعتمادي به بشر و بي اعتمادي به انسان و انسانيت، اولين نتيجه اسير بودن در دست گرگاني است که به هيچ چيز رحم نميکنند.
اما زماني که يک قرباني، يک محکوم به اعدام و يک خانواده اسير حکومت اسلامي که پايشان خواه نا خواه به اين ماجراها کشيده شده، صدايشان را در گلو خفه نکرده و فرياد ميزنند، وقتي بشريت از اين واقعه، از اين کابوس و از اين بي عدالتي محض خبردار ميشود، جويبارهايي از عدالت و شفقت و دفاع از حقوق و حرمت انسان راه مي افتد، که در مواردي اين جويبارها به يک درياي خروشان انساني تبديل ميشود. و کمپين ريحانه يکي از اين درياهاي خروشان انساني است.
در ايران  در صفحه فيس بوکي آقاي جداري فروغي، وکيل ريحانه ميخوانيم  اين تيم از وکلا براي نجات ريحانه با ايشان همکاري ميکنند.
وکلای مدافع همکار وهمراه درجهت دفاع از حقوق ريحانه  
علیرضا منوچهری - ارکیده قدرت - پرویز کیهانی - محمد خسروی - دکتر محمد حسین جعفری- حسن کیا - سیامک پاکباز - محمد حسینی -توحید علی نژاد - مهدی هوشمند رحیمی - مهدی صلح جو - حسین صیادی نژاد و....آنها که باید آمادگی خود را اعلام کنند .... درهمین جا ....
وهمراه مخلص و بی ادعا وکیل مسجدی ومردمی : حجت الاسلام دکترحسن کمالی
همکار محترم : دردفاع از حق به خود تردید راه نده
اين بار ديگر، عشق و عدالت، ابتکار، زيبايي، احترام و حرمت بسوي متهم اسير حکومت و خانواده او سرازير ميشود.
ما بارها کمپين سازمان داده ايم. يک جنبه از اين کمپين ها ، يک  جنبه مهم کار ما برگرداندن حرمت به خانواده هايي است که زير چکمه جلادان همه چيز آنها و از جمله حرمت خانواده اشان زير پا گذاشته ميشود.
در کمپين نجات کبرا رحمانپور، پدرش يکبار گفت: من کارگر هستم و بعد از واقعه براي دخترم، سرم را مي دزديدم که کسي مرا نبيند، چرا که خانواده من مهر خانواده قاتل بر پيشاني داشت. بعد از کمپين نجات کبرا رحمانپور، ما حرمت پيدا کرديم، بارها همسايگان من ، به احترام من از جا بلند شده و دستم را به گرمي ميفشردند و براي کمپين کبرا آرزوي موفقيت ميکردند. کبرا آزاد شد و از اعدام نجات يافت. او آزاد شد و با حرمت از زندان بيرون آمد. چيزي که دوستان اصلاح طلب و مذبذب  در ايران به عنوان قهرمان جلوه دادن " قاتل"  از آن دلخور بودند و اين گونه کار علني و اجتماعي و مدافع حقوق و حرمت قربانيان را تحريک کننده براي خانواده مقتول ميدانستند!!
ما اين بار هم همان کاري را کرديم که در کمپين نجات  کبرا رحمانپور و شهلا جاهد و نازنين فاتحي و علي مهين ترابي و ... و... کرده بوديم. ما گفتيم که اين جوان چه بود و در چه شرايطي مرتکب  جرم شد و چگونه حکومت اسلامي ايران  در نهايت آرامش قتل سازمان ميدهد و آدرس اشتباهي ميدهد و ...
اکنون بسياري از اقصي نقاط جهان به ما ميگويند چگونه ميتوانيم کمک کنيم. اکنون ريحانه عضو خانواده ميليونها نفرشده است. براي نجات او دوندگي ميکنند، نامه مينويسند و اخبار او را به دقت تعقيب ميکنند. بويژه با دلنوشته هاي  ريحانه او محبوب و محبوب تر ميشود.
کمپين نجات ريحانه تا کنون موفقيت هاي زيادي داشته است يکي از آن موفقيت ها برگرداندن حرمت به او و خانواده محترمش است.
اکنون دستهاي زيادي براي کمک بسوي ريحانه دراز شده است، هنرمندان، دانشجويان، مادران و پدران، جوانان و همگان آمده اند که در حد توان کمک کنند او به آغوش خانواده اش بازگردد.
جامعه ايران با اين نوع کمپين ها از حرمت خود دفاع ميکند. کساني که بايد خجالت بکشند. تردست ها و شاملوها و شعباني ها هستند، حکومت اسلامي ايران بايد خجالت بکشد با شکنجه گران، زندانبانها، اجراي احکام ها و با  قانون کذايي قصاص و اعدامش.
کمپين نجات ريحانه
۱۶ ماه مه ۲۰۱۴

اين يک کيفرخواست است!
ما خواهان آزادي فوري ريحانه جباري هستيم!
ما خواهان تحريم بين المللي قاضي، بازپرس و شکنجه گران ريحانه هستيم!
نامه اي از کمپين نجات ريحانه خطاب به جامعه بين المللي، اتحاديه اروپا و سازمان ملل ، خطاب  بيش از ۱۷۲ هزار نفر امضا کنندگان طومار اعتراضي ريحانه خطاب به وکلاي بي مرز و افکار عمومي بين المللي !

دوستان گرامي!
در گوشه اي از جهان به اسم ايران، در يک زندان به اسم شهر ري، دختري محبوس است به اسم ريحانه جباري. او ۱۹ سال داشت که در يک ماجراي اتفاقي، در يک خانه در تهران، مورد تعرض يک مرد به اسم مرتضي سربندي قرار گرفت. سربندي قصد تجاوز به ريحانه را داشت و ريحانه جوان، براي فرار از اين مخمصه ، در يک فرصت با چاقويي که از همان خانه برميدارد، براي دفاع از خود ضربه اي به اين مرد زده و فرار کرده است. سربندي که از مامورين وهمکاران قبلي وزارت اطلاعات جمهوري مخوف اسلامي بوده، همان روز به قتل ميرسد. ريحانه را حکومت اسلامي دستگير ميکند، در حاليکه همان لحظه که ريحانه از خانه اين مرد فرار ميکند، يک مرد، يک همکارسربندي که ريحانه قبلا او را با اين فرد ديده بود،  وارد اين خانه ميشود و اينرا ريحانه در همه جا گفته است.
اين واقعه در هر جاي دنيا که اتفاق مي افتاد، با بررسي همه شواهد و قرائن، در نهايت شايد ممکن بود  ريحانه مدتي در زندان بماند و بعد از بررسي پرونده، آزاد شود.
در ايران چه اتفاق مي افتد؟ ريحانه دستگير و در زندان "تحت نظر" يعني  زير شکنجه هاي وحشيانه، وزارت اطلاعات و مامورين رنگارنگ موسسات مختلف حکومت اسلامي، بازجويي ميشود. دستگاه امنيتي حکومت اسلامي که به يک قتل دست زده از ريحانه ميخواهد که قتل سربندي را به عهده بگيرد و همه چيز را آنگونه توضيح دهد که شکنجه گران بيرحم به او ديکته ميکنند.
ريحانه جوان ، ريحانه با استعداد، ريحانه اي که از زندگي همه چيز را ميخواست و بلند پرواز و متکي به نفس بود، همچون يک نهال زيبا، زير مشت و لگد و بي حرمتي و جنايتکاري، يک دستگاه مخوف ، له ميشود.
دادگاه کذايي بررسي قتل سربندي در ايران تشکيل ميشود. از قبل ريحانه را تا حد مرگ کتک زده و آماده کرده اند که در دادگاه عليه خود حرف بزند، با وجود همه اين ماجراهاي در زندان، ريحانه در دادگاه از خود دفاع ميکند.  قاضي پرونده فردي به اسم تردست که قبلا عضو سپاه پاسداران جمهوري اسلامي بوده، با صراحت و وقاحت اعلام ميکند که قصد تجاوز در بين نبوده، ريحانه تن فروش بوده و خدمات ميداده و پول و امکانات دريافت ميکرده، ريحانه به قصد کشتن سربندي وارد اين خانه شده و قتل عمد بوده و سربندي قرباني ريحانه است و حکم اعدام ريحانه را صادر  ميکند.
در مورد اين قتل، در رسانه هاي حکومت اسلامي چنان سوز و گدازي راه انداخته اند و فضا سازي کرده اند که گويي يک جنايتکار حرفه اي، يک مرد در حال نماز خواندن را بدون هيچ دليلي به قتل رسانده !!!
ريحانه هفت سال با کابوس اعدام در زندان شهر ري زندگي کرده است و اکنون به همت  خانواده اش و وکلاي پرونده و کمپين نجات ريحانه و مدياي اجتماعي ، سرنوشت  دردناک اين زن جوان علني و عمومي شده و يک کمپين براي نجات او راه افتاده و اولين نتيجه اين کمپين اين است که اين بار نه در پشت درهاي بسته و با ترساندن ريحانه، بلکه در مقابل افکار عمومي بين المللي، يک پرونده بررسي ميشود. در رسانه هاي عمومي قاضي و بازپرس از حکم قتل ريحانه  با سر هم کردن دروغ و شانتاژ دفاع ميکنند و خود ريحانه، با شجاعت و درايت و بسيار سليس و انساني از خود دفاع ميکند و حرفش را ميزند.
اين روزها ايران شاهد يک  واقعه مهم است. مرور پرونده اي که نمونه اي از برخورد کل سيستم قضاوت در ايران با متهمين اسير حکومت اسلامي و بويژه زنان متهم و زنان مستقل و با اعتماد به نفس است.
در اين دستگاه ودر اين سيستم زنان آزاده را با سبعيت بيشتري خرد ميکنند.
تا کنون چند نکته براي افکار عمومي روشن شده است:
ريحانه را شکنجه کرده و اقرار گرفته اند.
اسناد پرونده را از بين برده اند.
در محل قتل،  شربتي مسموم و کاندوم بوده ، که اينرا در بررسي ابدا بحساب نياورده اند.
در مورد فرد سومي در پرونده به اسم شيخي که در لحظه فرار ريحانه وارد اين خانه شده، حرفي نزده و او را بازداشت نکرده اند.
موضوع قصد تجاوز سربندي به ريحانه را عملا در بررسي کنار گذاشته اند.
ريحانه فقط با يک چاقو به سربندي ضربه اي به کتف راستش زده، علت مرگ سربندي اما اين ضربه نبوده، با اين وجود ريحانه را قاتل معرفي کرده اند.
در بررسي ها ي اخير ، يکبار از مرگ سربندي بر اثر تير اندازي حرف زده و سپس اينرا پس گرفتند، هنوز علت و نحوه قتل سربندي را اعلام نکرده اند.
.....
....
ما فراخوان دهندگان کمپين نجات ريحانه جباري اعلام ميکنيم که:
ريحانه جباري، هيچ جرمي مرتکب نشده بجز اينکه براي دفاع از تجاوز جنسي از سوي مردي همسن پدرش، با چاقويي که در محل به دست آورده ضربه اي زده و فرار کرده است.
او در يک بيدادگاه و در زندان و در همه جا مورد شديدترين آزار جسمي و روحي قرار گرفته و هفت سال با کابوس اعدام زندگي کرده و خانواده اش مورد شديدترين توهين ها و فشارهاي روحي بوده اند، اکنون با توجه به همه اين مسائل، اولين اقدام حکومت اسلامي و رئيس قوه قضاييه اين حکومت آملي لاريجاني، که حکم اعدام ريحانه را امضا کرده است، اينست که فورا اعلام کنند، اين حکم اعدام لغو ميشود.
ما خواهان بررسي پرونده سربندي براي روشن کردن اين موضوع هستيم که قاتل و يا قاتلين واقعي پيدا شده  و به افکار عمومي اعلام  شود که چه کساني سربندي را کشته اند؟
موضوع ريحانه موضوع قتل عمد نيست و بهمين دليل نبايد لغو حکم اعدام به بخشش و يا نظر خانواده سربندي گره بخورد.
محکوميت به اعدام  ريحانه در دادگاهي بي صلاحيت و تحت نظر يک قاضي بيرحم و بي ادب و  عاشق جنايت و اعدام  اتفاق افتاده و ما مشخصا از قاضي تردست که در مصاحبه هاي اخيرش نيز لجن پراکني زيادي بسوي ريحانه و حتي خانواده او انجام داده، در پيشگاه مجامع بين المللي و نهادهاي مدافع حقوق انساني ، شکايت کرده و خواهان اعلام تحريم سياسي عليه اين فرد و بازپرس پرونده شاملو هستيم.
در پرونده سکينه محمدي آشتياني و در جريان کمپين نجات سکينه، اتحاديه اروپا خوشبختانه چند نفر از مسئولين مربوط به اين پرونده از تبريز را مشمول تحريم ها کرد. ما در اين مورد نيز خواهان، اعلام اين هستيم که اين افراد يعني مسئولين پرونده ، قاضي و بازپرس و شکنجه گران ريحانه،  حق سفر به اروپا و يا امريکا و کانادا را نداشته و اموال آنها در اين کشورها فريز شود.
ما براي عملي کردن تحريم ديپلماتيک  دست اندرکاران و عاملين اين پرونده بزودي نشست هايي با مقامات پارلمان اروپا ودولتهاي اروپايي و کانادا و .. برگزار خواهيم کرد. جمهوري اسلامي ايران بايد  از ريحانه و خانواده او رسما معذرتخواهي کند. ريحانه بايد فورا از زندان آزاد شود. اين  آزادي ابدا نبايد به نظر خانواده سربندي گره بخورد!  
کمپين نجات ريحانه
۱۶ ماه مه ۲۰۱۴

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت