.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 ارديبهشت 1393 ساعت 02:17

لندن: حزب حکمتيست(خط رسمى): پيكت عليه مرگ صدها کارگر معدن"مانيسا"

عليه مرگ صدها کارگر معدن "مانيسا" در ترکيه (پيکت اعتراضي در لندن)
بر همگان آشکار است که در پي انفجار در معدني واقع در منطقه "مانيسا" در ترکيه، صدها معدنچي جان باختند؛ صدها خانواده کارگري از هم پاشيده شد و بار ديگر وجدان تمام دنيا را آزرده کرد. قاتلين و جانيان، از صاحبان معدن تا دولت اردوغان دارند کنار قربانيان اين فاجعه قدم ميزنند و اشک تمساح مي ريزند. اين نهادها، که تازه خودشان را از همه بالاتر و معتبرتر ميدانند، مسول جان آن صدها کارگر معدن اند. همه هر آنچه جنبه هاي ايمني در محل کار را هرس کردند تا از سودشان بزنند و جلو چشم افکار عمومي کارگر را به سلاخ خانه فرستادند و امروز اشک تمساح ميريزند.
این کار و زندگی شایسته طبقه کارگر، تولید کنندگان همه نعمات جوامع بشری، نیست. باید علیه این دنیای وارونه برخاست، متحد شد، متشکل شد، اعتراض و اعتصاب و انقلاب کرد. باید بجای مدفون شدن رفقای ما، نظام سرمایه داری با دولت و کارفرماها و سیستم قضایی و نظامی اش را مدفون کرد. تنها فریاد اعتراض طبقه کارگر ترکیه و دیگر همسرنوشتان بین المللی اش می تواند قلب دردمند خانواده های کارگران معدنچی قربانی را تسکین دهد.
کميته لندن حزب حکمتيست (خط رسمي) ضمن ابراز تسليت به بازماندگان خانواده هاي کارگران قرباني، همه آزايخواهان مقيم لندن را به اعتراض در مقابل سفارت ترکيه عليه جنايت سرمايه داران و دولت فرا مي خواند.
زمان: جمعه ١٦ مه ٢٠١٤، راس ساعت ١٢ ظهر
مکان: مقابل سفارت ترکيه در لندن
43 Belgrave Square
London SW1X 8PA
Tube Station: Hyde Park Corner
کميته لندن حزب حکمتيست (خط رسمي)
١٤ مه ٢٠١٤

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت