.
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 ارديبهشت 1393 ساعت 02:10

محمد اشرفى : برای اعلام هم دردی و حمایت از کارگران ترکیه

دوستان و رفقای انقلابی ، کارگران و فعالین کارگری
با توجه به اینکه بسیار از ایرانیان که در ترکیه مدتی به هر دلیلی  زندگی کردند بیشتر مواقع مورد دوستی و محبت کارگران ، تشکل های انقلابی و مردم آزادیخواه ترکیه بودند و امروز که طبقه کارگر و مردم ترکیه بر اثر جنایت های سرمایه داری در معدن سوما عزیزان خود را از دست دادند ابراز هم دردی ما می تواند عاملی در جهت کمتر شدن اثرات روحی و روانی این جنایت شود و از طرفی به صورت  عمده تر می تواند باعث همبستگی طبقاتی بین دو کشور گردد و در همین حال روزنه  کوچکی برای گسترده تر شدن همبستگی جهانی طبقه کارگر شود. بنا براین دوستان و رفقا، فعالین کارگری ، تشکل ها و احزاب و سازمانها و مردم آزادیخواه ایران بیاید در این زمان درد و رنج هم نوعان و هم طبقه های خود را در ترکیه با ابراز هم دردی و اعلام شراکت در رنج و درد مورد حمایت قرار بدهیم . البته بدون شک و کاملا" واضح دیده می شود که احزاب و سازمانها و تشکل ها از طریق صدور بیانیه ها تا حدودی وظایف خود را انجام دادند اما با توجه به اینکه بیانیه ها را تشکل ها و تشکیلات ها رویت می کنند در میان توده ها چندان به چشم نمی اید و گسترش اجتماعی ندارند بنا براین بهتر است ضمن دادن  بیانیه های فوق از طریق آدرس زیر یا ادرس های مشابه اعلام هم دردی را در عمق جامعه پیش ببریم و حتی بهتر است که افراد به صورت تشکیلاتی و سپس انفرادی با گستردگی بیشتر در این کار شرکت نمایند و بیان این موضوع نیز بسیار واجب است که طی سه سال گذشته کارگران و برخی از تشکل های ترکیه با گستردگی از مبارزات کارگران ایران حمایت کردند و این روند هر روز رو به افزایش است شرکت گسترده ما در اعلام همدردی از هر طریق ممکن باعث گستردگی بیشتر روابط بین طبقه کارگر دو کشور خواهد شد برای اعلام حمایت از آدرس زیر یا آدرس های مشابه و یا از شبکه های اجتماعی استفاده نمایید.
http://uidder.org/taxonomy/term/580
بامید همبستگی جهانی طبقه کارگر
و نابودی سرمایه داری
محمد اشرفی
25/2/1393

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت