.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 ارديبهشت 1393 ساعت 02:05

احمد پرتوی: صد و بیست و پنجمین سالگرد تولد هیتلر در ژاپن

بنا بر گزارش تاریخ 23 اوریل 2014 خبر گزاری ج- کست((J-CAST  ژاپن گروهی که خود را "گروه سلحشوران محافظ ملت" ((Group of Warriors Protecting the Nation  در حمایت کامل پلیس در شهر ایکبو کوور ((Ikebukuro بمناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد هیتلر در پارک کوچکی که محل قبلی زندانی که جنایتکاران جنگی در آن اعدام شدند گرد آمدند. آین هم زمان بود با دیدار "اوباما" از ژاپن.  این ناسیونالسیتها درخواست "برقرای مجدد جو رونق متقابل آسیای شرقی بزرگ" بدون چین و دو کره بودند.  اینان اعمال هیتلر را در خدمت به آلمان ستودند و در خواست اعاده حیثیت از اعدام شدگان سال 1948 را داشتند. این ناسونالیستها پرچم استقلال طلبان تبت و تایوان را با خود نیز حمل میکردند. در زمانی که تولید ملی ژاپن بصورت غیر قابل پیش بینی دوباره رو به کاهش گذاشته و علی رغم افزایش حدود 2 درصدی دست مزدها با نرخ کمتر از تورم،  از ماه  آوریل 2014 نیز مالیات بر خرید با 3 درصد افزایش به 8 درصد رسیده است گرایشات فاشیستی هم در حال سر بلند کردن هستند. بحران اقتصادی و تنگ شدن عرصه زندگی، نبودن چشم انداز اجتماعی برای برون رفت از شرایط بحران سرمایه، زمینه مناسبی  برای رشد جنبش های ملی گرایانه و بدنبال آن فاشیستی را فراهم میکند. اینکه کارگران ژاپن که بیشتر در اتحادیه های کارگری ژاپن متشکل هستند چقدر در مقابله با ناسیونالیسم مقاومت کنند و بدنبال نیروهای جنگ طلب راه نیافتند، در آینده روشن خواهد شد.
اپریل 2014

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت