.
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 ارديبهشت 1393 ساعت 02:05

ویکتور خارا: انسان خالق است

انسان خالق است
همانند بسیاری دیگر،
من عرق ریختن آموختم،
نه  فهمیدم که مدرسه چیست
و نه دانستم بازی چه معنا دارد.

در سپیده دم، آن ها مرا از رختخواب بیرون کشیدند
و در کنار پدر، با کار بزرگ شدم.
تنها با تلاش و پشتکار
به عنوان نجار و حلب ساز
به عنوان بنا و گچ کار
و به عنوان آهنگر و جوشکار
سخت کوشیدم
آی پسر!
چه خوب می شد اگر من سواد می داشتم . آموزش می دیدم،
زیرا که در بین تمام عناصر، انسان یک خالق است.
من خانه ای بنا می کنم،
یا جاده ای می سازم،
من به شراب مزه می دهم،
من دود کارخانه را بلند می کنم،
ارتفاعات را مسخر می کنم،
به سوی ستارگان می تازم،
و در جنگل، کوره راه باز می کنم.
من زبان آقایان را آموختم.
و همین طور زبان مالکین و اربابان را.
آن ها اغلب مرا کشتند
چرا که من صدایم را علیه آن ها بلند کردم.
اما من خود را از زمین بلند می کنم،
زیرا که دستانی مرا یاری می دهند،
زیرا که من دیگر تنها نیستم،
زیرا که ما اکنون بسیاریم.

برگردان: احمد شاملو

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت