.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1393 ساعت 04:08

حزب حکمتیست (خط رسمی): "رفقا! کاری کنید!"

سه شنبه ۱۳ ماه مه صدها کارگر معدن ذغال سنگ در اثر انفجار معدن مانیسا در غرب  ترکیه زیر آوار مدفون شدند. حدود  ۸۰۰  کارگر در عمق دو کیلومتری زمین در این معدن مشغول بکار بوده اند. تاکنون کم تر از  نصف این جمعیت کارگری نجات یافته اند.  کارگران در دو کیلومتری عمق زمین می میرند تا سرمایه داران در ناز و نعمت زندگی کنند. چه دنیای وارونه ای؟
از فردا اظهارات مقامات دولتی و کارفرماها در توجیه این جنایت شروع می شود. شاید پرچم بورژوازی ملی ترکیه هم نیمه افراشته شود، چرا که دولت اردوغان و کارفرمای معدن صدها برده مزدی خود را از دست داده اند. کارگرانی که سال ها در عمق زمین جان کنده و تجربه آموخته اند. اما آنها راچه باک! فردا فرزندان کارگران جدید واحتمالا فرزندان جوان کارگران قربانی را در واگن های تعمیر شده به عمق زمین می فرستند. معدن دوباره به کار می افتد و بر جنازه سوخته و مدفون شده صدها کارگری که تا دیروز در ریه هایشان خون سیاه آغشته به ذغال می چرخید، سرمایه و سود تولید می کند.
تنها ۱۳ روز از اول مه گذشته و شاید همه و یا تعدادی از همین کارگران قربانی در این مارش کارگری شرکت داشتند. شعار کارگران در این روز "اتحاد اتحاد، کارگران اتحاد" بود! و اکنون دو روز از این جنایت سرمایه داری و فاجعه انسانی می گذرد، اما از اتحاد خبری نیست. کجایند میلیون ها کارگر عضو سندیکاها و اتحادیه های کارگری ترکیه که مملکت را روی سرشان بگذارند، میدان تقسیم استانبول را به تصرف خود در بیاورند و شعار اول مه شان را عملی کنند.
مرگ یک معدنچی یعنی مرگ یک خانواده کارگری. کجایند آن ده ها میلیون خانواده های کارگری ترکیه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، در پاسخ زجه های رفقایشان در اعماق زمین، زمین را زیر پایشان بلرزانند!
کجایند آن طبقه کارگر بین االمللی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب جهان  در اعتراض به این جنایات آشکار سرمایه و سود، شعار و فریاد "کارگران جهان متحد شوید" را سر بدهند و گوش فلک را کر کنند!
کجا است آن دادگاه بین المللی کارگری که جانیان کشتار دیروز صدها کارگر در بنگلادش،۲۷۰ کارگر معادن زونگولداغ ترکیه و کشتار امروز صدها کارگر معدن مانیسا را به محاکمه بکشند و به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کنند!
تا درب بر این پاشنه بچرخد ما شاهد باز هم دفن شدن  دستجمعی کارگران در زیر زمین، مدفون شدن زیر آوار شرکت ها و کارخانه ها، افتادن از داربست و قطع دست و پا  و بیمار و معلول شدن در محیط های نا امن کار خواهیم بود. همزمان با انباشت سرمایه تله های اجساد کارگران هم نسل پشت نسل انباشته خواهد شد. این کار و زندگی شایسته طبقه کارگر، تولید کنندگان همه نعمات جوامع بشری، نیست. باید علیه این دنیای وارونه برخاست، متحد شد، متشکل شد، اعتراض و اعتصاب و انقلاب کرد. باید بجای مدفون شدن رفقای ما، نظام سرمایه داری با دولت و کارفرماها و سیستم قضایی و نظامی اش را مدفون کرد.
تنها فریاد اعتراض طبقه کارگر ترکیه و دیگر همسرنوشتان بین المللی اش می تواند قلب دردمند خانواده های کارگران معدنچی قربانی را تسکین دهد. این خانواده ها منتظر پیام های تسلیت نیستند، منتظر یک اقدام اند. اینکه "رفقا! کاری کنید"!  یک اعتراض و اقدام عملی  میلیون ها خانواده کارگری در ترکیه و در جهان در اعتراض به این جنایت و جرم آشکار علیه طبقه کارگر!
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست (خط رسمی)
۱۴ مه ۲۰۱۴

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت