.
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1393 ساعت 04:08

اعلامیه حزب حکمتیست: بازهم کشتار جمعی کارگران معدن در ترکیه

ننگ بر نظم سود و سرمایه
ساعات پایانی روز سه شنبه ۱۳ مه ٢٠١٤ تراژدی بزرگ قتل عام جمعی کارگران معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه وجدان بشریت آزادیخواه را در دنیا تکان داد. بر اثر انفجار در عمق ١٦٠٠ متری معدن، سرنوشت نزدیک به ٨٠٠ نفر از کارگران در مسیر مرگ و نابودی قرار گرفت. طبق آخرین خبرهای منتشر شده تا این لحظه حداقل ۲۴۵ کارگر جان باخته اند، صدها نفر مجروح شدند و از سرنوشت کارگران محبوس مانده در عمق معدن خبری منتشر نشده است. هنوز زخم از دست دادن ۲۶۳ کارگر معادن همین شهر سوما در سال ۱۹۹۲ میلادی و ۳۰ تن از کارگران معادن دیگر در چهار سال قبل بهبود پیدا نکرده بود که طبقه کارگر و جامعه ترکیه و صدها خانواده کارگری، زخم عمیق تر و اندوه سنگین و جبران ناپذیری را باید تحمل کنند.
مقصر کیست؟   
وزیر انرژی دولت جنایتکار ترکیه علت این تراژدی و انفجار را با "قطع برق" توضیح میدهد. کارفرما و مالکین معدن قاتل این کارگران، بیشرمانه اعلام کرده اند که این رویداد در شرایط تامین  "بالاترین تدابیر ایمنی و کنترل دایم ایمنی محیط کار" روی داده است. اما دروغ بیشرمانه آنها تنها چند ساعت بعدتر، امروز قبل از ظهر در صحن پارلمان ترکیه توسط نمایندگان حزب دیگر سرمایه داران که رقیب دولت کنونی است، چنین برملا شد که "مدتی قبل هیئت شرکت بازرسی معادن ترکیه با حضور در معدن سوما و تهیه گزارش ۲۷ صفحه ای از  ۶۸ مورد قصور کارفرما در رعایت شرایط ایمنی اسم برده است. هیئت بازرسی پس از بازدید کامل معدن، دستور توقف فوری کار را صادر میکند ولی این دستور باید توسط وزارت انرژی تایید و به اجرا گذاشته شود." اینکار توسط وزارت نامبرده صورت نگرفته است.
از این واضحتر نمیشود، مقصرین این فاجعه بزرگ را مشخص کرد. تراژدی تلخ زنده بگور کردن کارگران معدن سوما در ترکیه یکبار دیگر ضدیت و کراهت نظم سرمایه داری، سود پرستی بیحد و حصر کارفرما و دولت و بی ارزشی جان انسان را در این نظام وحشی و استثمارگر برملا کرد. دولت و طبقه حاکمه ترکیه به عنوان بخشی از پیکره جنایتکارانه نظام سرمایه داری ترکیه، از جمله کارگران معدن را، با کمترین دستمزد و با کمترین امنیت جانی مجبور به بهره کشی و کار غیر انسانی کرده است. دولتی که بارها علیه فعالین کارگری و کمونیستها به کشتار و تعقیب و زندان متوسل شده است، از قبل نیروی کار ارزان طبقه کارگر وسیع در ترکیه ثروتهای نجومی نصیب دولت اسلامی و سرمایه داری حاکم کرده است. دولتی که در یکسال اخیر بارها اعتراضات کارگران و جوانان و مردم آزادیخواه ترکیه را با شدت سرکوب کرده است.
دیگر بس است! طبقه کارگر و کمونیستها در ترکیه نمی توانند و نباید بیش از این چنین دولت و نظامی را تحمل کنند. دولت و صاحبان معادن مسئول مستقیم وعامل اصلی این فاجعه هستند. طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ترکیه در برابر کشتار کارگران سوما سکوت نخواهند کرد. اعتراضات کارگران و مردم در استانبول و آنکارا و شهرهای دیگر شروع شده است. اردوغان جنایتکار در حین بازدید از محل حادثه به سختی  از دست مردم معترض جان سالم بدر برده است. گسترش این اعتراضات تنها راه موثر به مصاف کشیدن سرمایه داران و صاحبان معادن و دولت و نظم وارونه ضد کارگری و ضد انسانی در ترکیه و هر جای دیگر دنیا است. تنها از این طریق میتوان بانیان ناامنی در محل کار و بی اعتنایی به زندگی کارگران یعنی کارفرمایان و دولت و طیب اردوغان را به جرم کشتار کارگران معدن سوما به محاکمه کشاند.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست این تراژدی بزرگ و هولناک را به طبقه کارگر ترکیه، به خانواده و بستگان جانباختگان و به کارگران بازمانده معدن سوما و به همه مردم آزادیخواه ترکیه صمیمانه تسلیت میگوید. حزب خود را در غم و اندوه از دست دادن کارگران جانباخته شریک میداند. حزب حکمتیست همه اعضا و دوستداران حزب و کمونیسم کارگری در ترکیه و همه کارگران و ایرانیان مقیم ترکیه را به یاری رساندن به کارگران معدن سوما و بازماندگان و بستگان آنها فرامیخواند.
مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
١٤ مه ٢٠١٤

اعلامیه حزب حکمتیست
کارگران زندانی آزاد باید گردند!
کارگران به دستمزد چند برابر زیر خط فقر اعتراض دارند، دستمزد مکفی و رفاه همگانی میخواهند، برگزاری مراسمهای مستقل و غیر دولتی اول مه را حق پایه ای و بدیهی خود میدانند. پاسخ جمهوری اسلامی ارعاب و تهدید و بیحرمتی و دستگیری و زندان است. جمهوری اسلامی از یکسو میلیونها کارگر را دستجمعی به فقر شدید محکوم میکند و از سوی دیگر هر اعتراض برحق و آزادیخواهانه را با زندان و پرونده سازی و سرکوب پاسخ میدهد. از قبل از اول مه چماقداران نان خور سرمايه آماده باش بودند، احضار و تهدید و گروکشی کردند، در اول مه هرجا که توانستند عليه کارگران گرز چرخانى کردند، تعدادی از فعالین کارگری را دستگیر کردند و تاکنون جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را در زندان نگه داشته اند.
تهاجم چماقداران سرمايه به اجتماعات اول مه نشان قدرت آنها نيست٬ نشان هراس حکومت اسلامى از هر جلوه تحرک کارگرى است. سرمايه داران و دولتهايشان دم و دستگاه سرکوب را عليه طبقه ما و براى حفاظت از استثمار و بردگى و بيحقوقى بپا کرده اند. ميليتاريزه کردن فضاى شهر و محل مراسمهاى اول مه٬ چماقدارى و تهاجم به کارگران، نمايش ترس سرمايه داران از جنبش طبقه کارگر و ظرفيت زير و رو کننده آنست. اول مه عليرغم سرکوب اجتماعات و ممانعت از برگزارى مراسمها٬ اذهان را بيش از پيش متوجه جايگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات سياسى ايران کرد.
اما پرچم خواستهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی برافراشته شده اول ماه مه امسال به قوت خود باقیست. اعتراض به حداقل دستمزدهای سال جاری و نفرت از حکومت اسلامی با پاسخ منفی "دیوان عدالت اداری" به شکایت کارگران عمیق تر هم شده است. نباید اجازه داد جمهوری اسلامی با بازی گروگان گرفتن فعالین کارگری بار دیگر بساط گرو کشى و وثيقه هاى سنگين را پهن کند. بايد جمهورى اسلامى با سيلى از اعتراض و محکوميت جهت سرکوب اجتماعات اول مه روبرو شود. بايد همه جا در داخل و خارج کشور، در دفاع از خواستهای آزادیخواهانه و حق بديهى کارگران براى برگزارى جشن و مراسم اول مه و برای آزادى فوری فعالین کارگری و دستگير شدگان اول ماه مه نیرو بسيج کرد.
حزب حکمتیست از همه جريانات سياسى مسئول، سازمانها و نهادهای کارگری و چپ و مترقی ميخواهد متحدانه براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان اول ماه مه، همه کارگران زندانی  و آزادی کليه زندانيان سياسى اقدام کنند.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۱۴ مه ۲۰۱۴ – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
http://www.hekmatist.org

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت